Sprzedaż towarów- podstawowe funkcje Excela

Sprzedaż towarów- podstawowe funkcje Excela

 

Funkcja Suma

Co to jest Funkcja Suma? Do czego ona służy?

Funkcja Suma jest jedną z podstawowych funkcji  arkusza kalkulacyjnego, prawdopodobnie najczęściej używaną.  Umożliwia ona nam dodawanie wartości w komórkach.

Można jej używać na kilka sposobów. Najszybciej byłoby ustawienie aktywnej komórki pod zakresem, który ma być zsumowany i wybrać z panelu daną funkcję. Excel sam próbuje nam podpowiedzieć z jakiego obszaru mają być dodane wartości, jeżeli jednak zakres danych komórek jest niepoprawny, wystarczy tylko zmienić go przeciągając za róg proponowanego zakresu.


Przykład:

Przy pomocy tej funkcji jesteśmy w stanie policzyć ilość sprzedanych przez naszą firmę towarów w całym roku bez używania kalkulatora. Wystarczy tylko wybrać z modułu daną funkcję i zaznaczyć komórki, które mają być dodane.


Funkcja Suma(B3:B14)

Dodaje wartości komórek ułożonych pionowo w kolumnie B od  wiersza 3 do wiersza 14. 

Funkcja Iloczyn

Co to jest funkcja Iloczyn? Do czego ona służy?

Funkcja Iloczyn mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca ich iloczyn. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1; A2), aby pomnożyć te dwie liczby przez siebie. Tę samą operację można wykonać za pomocą operatora matematycznego mnożenia (*), na przykład =A1 * A2.

Funkcja Iloczyn jest przydatna, gdy zachodzi konieczność mnożenia wielu komórek jednocześnie. Na przykład formuła =ILOCZYN(A1:A3; C1:C3) odpowiada wykonaniu działania =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Przykład:

Funkcja Iloczyn pozwala nam na szybsze wyliczenie wartości sprzedanych towarów w całym roku bez użycia kalkulatora. Wystarczy tylko wybrać z panelu daną funkcję i zaznaczyć komórki, które mają być przez siebie pomnożone. 


Funkcja Iloczyn(B3;C3) Mnoży Wartości komórek B3 i C3 a wynik zapisuje w komórce D3.

Aby wyliczyć wartość komórek D4, D5, D6 itd nie trzeba wpisywać za każdym razem wzoru funkcji można prawym dolnym kursorem komórki D3 przeciągnąć formułę w dół, a wartość w tych komórkach zostanie wyliczona automatycznie,  pobierając dane liczbowe z danego wiersza. 

Funkcja Średnia

Co to jest funkcja Średnia? Do czego ona służy?

Funkcja Średnia należy do funkcji statystycznych, które mogą być używane w arkuszu kalkulacyjnym. 

Zwraca średnią (arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb.

Przykład:

Funkcja Średnia pozwala nam wyliczyć średnią ilość sprzedanych towarów w danej firmie, w danym roku obrotowym znacznie szybciej, bez użycia kalkulatora. Wystarczy tylko w aktywnej komórce wybrać daną funkcję oraz zaznaczyć komórki, z których średnia ma być wyliczona.Funkcja Średnia(B3:B14) wyznacza średnią arytmetyczną wartości znajdujących się w komórkach od B3 do komórki B14.


Przykład:

Za pomocą tej funkcji możemy również wyliczyć średnią cenę sprzedaży danego towaru. Tak jak w przypadku średniej ilości sprzedanych towarów, wystarczy tylko w aktywnej komórce wybrać daną funkcję oraz zaznaczyć komórki, z których średnia ma być wyliczona.Funkcja Średnia(C3:C14) wyznacza średnią arytmetyczną wartości znajdujących się w komórkach od C3 do komórki C14.

Funkcja Zaokrąglanie

Co to jest funkcja Zaokrąglanie? Do czego ona służy?

Funkcja zaokrąglania jest jedną z wielu funkcji matematycznych używanych w arkuszu kalkulacyjnym.  Służy ona do zaokrąglania liczb znajdujących się w komórkach Excela.


Wyróżniamy funkcje:

1. Zaokrąglanie- Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

2. Zaokrąglanie w górę- Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

3. Zaokrąglanie w dół- Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

4. Zaokrąglanie w górę matematyczne- Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

5. Zaokrąglanie w dół matematyczne- Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

6. Zaokrąglanie do parzystej- Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

7. Zaokrąglanie do nieparzystej- Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

8. Zaokrąglanie do całkowitej- Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Zaokrąglanie dół- zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

10. Zaokrąglanie góra-zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

Przykład:

Funkcja Zaokrąglanie pozwala nam zaokrąglić daną wartość sprzedanych towarów. Wystarczy tylko w aktywnej komórce wybrać funkcję zaokrąglania oraz wyznaczyć komórkę o której wartość nam chodzi. Na załączonym zdjęciu ukazane jest zwykle zaokrąglanie oraz zaokrąglanie w górę i w dół. -Funkcja ZAOKR(D3;2) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D3 zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

-Funkcja ZAOKR(D4;1) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D4 zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku

-Funkcja ZAOKR(D5) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D5 zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej 

-Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ(D3;1) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D3 zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej wielokrotności liczby 1.

-Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ(D4;2) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D4 zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej wielokrotności liczby 2.

-Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ(D5;4) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D5 zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej wielokrotności liczby 4.

-Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ(D3;1) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D3 zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wielokrotności liczby 1.

-Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ(D4;2) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D4 zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wielokrotności liczby 2.

-Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ(D5;4) oznacza, że wartość sprzedanych towarów znajdująca się w komórce D5 zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wielokrotności liczby 4.
W ten sam  sposób jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie inne funkcje zaokrąglania.