Bil advanced

Här får du lära dig mer om vägtrafikregistret där alla fordon registreras

Vägtrafikregistret

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret som är en av Sveriges största databaser. Det är bra att känna till vilka uppgifter som finns registrerade i Vägtrafikregistret. Vissa av dem, framför allt fordonsregistret, använder vi dagligen här på Svedea medan annat är sådant som bara kan vara bra att känna till att de finns. 

Alla uppgifter i vägtrafikregistret är offentliga förutom när det föreligger sekretess. Alla 14-åringar registreras i vägtrafikregistret. Den som inte tagit körkort, registrerats som fordonsägare eller på annat sätt aktiverats i vägtrafikregistret, tas bort ur registret efter 30-årsdagen.

Personuppgifter

Vägtrafikregistret innehåller bland annat personuppgifter. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Var och en har rätt att ta del av sina egna uppgifter. Personuppgifterna i vägtrafikregistret kommer dagligen från Skatteverket och innehåller personnummer, namn, adress, födelseland och status (utvandrad, obefintlig etc.).

Personuppgifter förs i vägtrafikregistret i samband med registreringar om

 • fordon
 • körkort
 • yrkestrafik
 • förarprov
 • parkeringsanmärkningar
 • förarkort för färdskrivare.

I vägtrafikregistret förs också personuppgifter för den som

 • har auktorisation som bilskrotare
 • har ett beslut om att vara ansvarsbärande för ett företags fordon
 • är registrerad importör av fordon
 • är registrerad innehavare av tillstånd till typbesiktning
 • är registrerad innehavare av saluvagnslicens
 • är registrerad tillverkare.

Fordonsuppgifter

Uppgifterna om fordon används som en förteckning över alla registreringspliktiga fordon. I registret finns information om förvärvsdatum och ägare, besiktning, trafikförsäkring och skatteförhållanden samt fordonets tekniska data. Uppgifterna används även för kontroll samt identifiering av fordon och förhållanden som hänger samman med fordonsinnehav.

På nästa sida får du mer information om transaktionsregistret som finns för fordon.

Transaktionsregistret (fordon)

I transaktionsregistret kan man avläsa alla ”transaktioner” som har skett för ett fordon i vägtrafikregistret. Det finns en uppsjö av olika transaktionskoder. De viktigaste är markerade i rött i bilderna nedan.

I vårt försäkringssystem Winsure kan vi ställa onlinefrågor mot transaktionsregistret och då ser det ut som på första bilden nedan.

Winsure

Vägtrafikregistrets koder

 

Andra uppgifter i vägtrafikregistret

Körkortsuppgifter

Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om en persons körkort och taxiförarlegitimation. De används vid handläggning av frågor som rör behörighet att köra fordon och för kontroll av körkortsbehörighet och taxiförarlegitimation. Under körkortsuppgifter antecknas också innehav av ADR-intyg, det vill säga intyg för att få transportera farligt gods. Vägtrafikregistret innehåller även anmälningar enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB-anmälan).

Även uppgifter om inbokade och genomföra förarprov registreras i vägtrafikregistret.

Yrkestrafikuppgifter

I vägtrafikregistret finns även uppgifter som rör yrkestrafik. Uppgifterna utgör en förteckning över vem som har trafiktillstånd samt vilka fordon som omfattas och de används för att kontrollera att trafiken bedrivs i överensstämmelse med tillståndet. Vidare finns uppgifter om ansökningar och beslut rörande förarkort för färdskrivare, utfärdade förarkort och anmälan om stulet, förlorat eller felaktigt förarkort. Det finns även uppgifter om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik och för biluthyrning samt personuppgifter för dem som registrerats som ansvariga för trafikutövningen.

Parkeringsanmärkningar

Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om parkeringsanmärkningar som utfärdats av polis och kommun (trafikövervakande myndigheter). Uppgifterna används för att följa upp att parkeringsanmärkningar betalas och för redovisningen av betalningarna.