ภาษาอังกฤษอิงติง

สวัสดีค้าบนักเรียนที่น่ารักทุกคน วิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับคำศัพท์น่ะคับ หลังจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเสร็จ เพื่อทบทวนความรู้ต่างๆ เรามาเริ่มเรียนรู้กันเถอะ ><

เรื่อง Number

Number

เลขหลักหน่วยในภาษาอังกฤษ

four หรือ ในภาษาไทยเรียกว่า สี่

เป็นเสียงของคำว่า Four อ่านว่า โฟร์ หรือเลข 4

เลขหลักสิบในภาษาอังกฤษ

ten หรือในภาาาไทยเรียกว่า สิบ

เป็นเสียงของว่า ten อ่านว่า เท็น หรือเลข10

แบบฝึกหัดข้อที่1

จากภาพคืออะไร

  • tree
  • ten