Winsure basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Vilken ruta börjar man i när man ska räkna pris på en försäkring?

Vilket av nedanstående är det effektivaste numret att använda vid ny offert?

Vilka parametrar ska du fråga försäkringstagaren om, i nedan exempel, innan du pratar om omfattning?

Vilken knapp klickar du på för att komma till listan där du kan välja/ändra omfattning?

När du valt omfattning och sedan ändrar en av parametrarna, t.ex. kravet på skyddskläder måste du räkna om priset. Vilken knapp klickar du på för att göra det?

För att lägga in ombud eller ändra betalningsmetoden måste du klicka dig in på en annan sida än de andra du redan varit inne på. Vilken knapp klickar du på för att komma dit?

På vilka två ställen i teckningsprocessen kan du lägga in ett ombudsnummer?

Om du ska lägga in e-faktura på en kund måste du ändra tre saker på denna sidan, vilka?

Nu är du redo att teckna försäkringen men innan det ska du presentera priset för kunden, vilket av följande pris är det du presenterar för kunden?

Är nedan försäkring tecknad eller endast en offert?

Var måste du ändra för att göra om en offert till en försäkring som är i kraft?

Var sparar du ned kundens mejladress och/eller telefonnummer?

Om du har ett dokument eller ett mejl du vill spara ned på ett specifikt fordon gör du det under document genom att:

Om du gör ett undantag på en kund eller gör något som frångår det normala, vad bör du alltid göra?

Var kan du se om och vad vi skickat ut något till kunden?

Var hittar du kundens reskontra?