HMS

Dette kurset vil gi grunnlegende opplæring og informasjon HMS i Bedriften

HMS

HMS

Min bakgrunn for å holde dette kurset:

 

-Gjennomgått HMS Kurs i regi av HMS direkte.

 

-Fungerende Verneombud i FunkyFrozenYogurt.

-Sitter i Arbeidsmiljøutvalget

HVorfor kan jeg holde kurs?

  • `Fordi
  • Fordi jeg har tatt kurs