English is very easy

สวัสดีคะ วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในรายวิชา English is very easy บทเรียนออนไลน์สำหรับทุกคนที่สนใจและต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

หลักการใช้ Adverb ฉบับเข้าใจง่าย

Adverb คือะไร?

   

  เราคงเคยหาข้อมูลเกี่ยว Adverb (คำวิเศษณ์) ได้ว่า การเพิ่มเติมของคำกริยา หรือคำที่มาขยาย Verb ถึงแม้จะมีส่วนที่ถูกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียว ความจริงแล้ว Adverb คือคำที่ไม่ได้ทำหน้าที่ขยายกริยา (Verb) เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถขยายคำคุณศัพท์ (Adjective) และขยายคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ด้วยกันเองได้อีกด้วยคะ

  โดยส่วนใหญ่แล้ว Adverb จะเกิดจากการนำ Adjective มาเติม –ly แล้วแปลว่าอย่าง… เช่น

• willing เป็น Adjective แปลว่า ซึ่งเต็มใจเมื่อนำมาเติม –ly จะได้เป็น willingly แปลว่าอย่างเต็มใจ

•patient เป็น Adjective แปลว่า อดทนเมื่อนำมาเติม –ly จะได้เป็น patiently แปลว่าอย่างอดทน (แต่ patient ถ้าเป็น Noun จะแปลว่าคนไข้นะคะ)

     

      

        ประเภทของคำวิเศษณ์ Adverb

    การจัดชนิดของ adverbs นี้ แต่ละตำราจะแบ่งไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้วเนื้อหาจะเหมือนกัน ในที่นี้จัดกลุ่มดังนี้

1. Adverb of time (คำวิเศษณ์แสดงเวลา)

2. Adverb of place (คำวิเศษณ์แสดงสถานที่)

3. Adverb of frequency (คำวิเศษณ์แสดงความถี่)

4. Adverb of degree (คำวิเศษณ์แสดงระดับ)

5. Adverb of manner (คำวิเศษณ์แสดงอาการ)

1. Adverb of time (คำวิเศษณ์แสดงเวลา)

    คือ คำที่ใช้บอกเวลา หรือมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างคำวิเศษณ์ 

 today (วันนี้) , yesterday (เมื่อวานนี้) , tomorrow (พรุ่งนี้), finally (ในที่สุด) , still (ยังคง) , before (ก่อน) , now (เดี๋ยวนี้) , soon (เร็วๆนี้) , already (แล้ว) , next year (ปีหน้า)

   ตัวอย่างการใช้งานในประโยค

 • -My friend and I went to the department store yesterday. (ฉันและเพื่อนของฉันไปห้างสรรพสินค้าเมื่อวานนี้)
 • -I have already finished my work. (ฉันเสร็จงานของฉันแล้ว
 • • Wow, we’re finally in Paris. ว้าว! ในที่สุดพวกเราได้มาอยู่ที่ปารีส (ความหมายประมาณว่าผู้พูดอยากมาปารีสนานแล้ว และสุดท้ายก็ได้มา ซึ่งมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง)
 • • The bill must be paid today. ใบแจ้งหนี้จะต้องถูกจ่ายในวันนี้ (ขยายว่า the bill จะถูกจ่ายเมื่อไร)

เรามาฝึกออกเสียงกันเถอะ

2. Adverb of place (คำวิเศษณ์แสดงสถานที่)

   คือ คำที่ใช้บอกสถานที่ หรือคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสถานที่

   ตัวอย่างคำวิเศษณ์ 

around (รอบๆ) ,there (ที่นั้น), here (ที่นี่), up (บน), down (ล่าง), inside (ข้างใน), outside (ข้างนอก) ,near (ใกล้) ,everywhere (ทุกๆที่)

    ตัวอย่างการใช้งานในประโยค

 •  I’m just looking around. ฉันแค่มองไปรอบๆ (ขยายว่ามองไปที่ไหน)
 •  I wish you were here with me now. ฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันที่นี่ตอนนี้จัง (ขยายว่าอยากให้อยู่ที่ไหนในตอนนี้)
 • This is the best Thai restaurant anywhere in Tokyo. นี่คือร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในโตเกียว (ขยายว่าร้านนี้ดีกว่าที่ใดก็ตามในโตเกียว)

ตั้งใจฟังนะจ๊ะ ว่าคำนี้ออกเสียงยังไง

3. Adverb of frequency (คำวิเศษณ์แสดงความถี่)

  คือ คำที่ใช้บอกถึงความถี่ หรือคำที่เมื่อแปลแล้วให้ความรู้สึกถึงความบ่อย บ่อยมาก บ่อยน้อย หรือ ไม่เลย

  ตัวอย่างที่คำใช้บ่อยๆ

often (บ่อยๆ) , rarely (นานๆครั้ง) , hardly (แทบจะไม่) , scarcely (แทบจะไม่) , sometimes (บางครั้ง), never (ไม่เคย) , everyday (ทุกวัน) , regularly (สม่ำเสมอ) , always (บ่อยๆ)

  ตัวอย่างการใช้งานในประโยค

 • -I go to the school by bus everyday. (ฉันไปทำงานโดยรถประจำทางทุกวัน)
 • -Gary rarely eats fruit. (แกรี่แทบจะไม่รับประทานผลไม้เลย)
 • • I always feel blue on Mondays. (ฉันรู้สึกเศร้าเสมอเมื่อถึงวันจันทร์ : เป็นการบอกว่าวันจันทร์ทีไรเศร้าตลอด สามารถเอาไปใช้ได้นะคะ เพราะน่าจะแทงใจดำใครหลายคน)

คำนี้รู้สึกๆคุ้นๆกันมั้ยเอ่ย

4. Adverb of manner (คำวิเศษณ์แสดงอาการ)

  คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะ ท่าทาง อาการ  เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำในลักษณะอาการอย่างไร ( How ) ส่วนมากจะเป็น adverb ที่ลงท้ายคำด้วย -ly เช่น carefully อย่างระมัดระวัง, distinctly อย่างเห็นได้ชัด,easily อย่างง่ายดาย, equally โดยเท่าเทียมกัน, fast อย่างเร็วg, ladly อย่างดีใจ, greedily อย่างตะกละ ละโมบ, intentionally อย่างตั้งใจ,quickly อย่างเร็ว, slowly อย่างช้าๆ

  ตัวอย่างการใช้งานในประโยค

 • Gary almost missed the last bus. (แกรี่เกือบตกรถคันสุดท้าย)
 • I love you so much. (ฉันรักคุณอย่างมาก)
 • • You are beautifully dressed. คุณแต่งตัวได้อย่างสวยงาม (ขยายว่าแต่งตัวเป็นอย่างไร)
 • • The story ends happily.  เรื่องราวจบลงอย่างมีความสุข (ขยายว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร)
 • • He speaks slowly.  เขาพูดอย่างช้าๆ (ขยายว่าเขาพูดอย่างไร)

** ส่วนมาก Adverb กลุ่มนี้จะบอกว่า อย่างไร หรือพบได้บ่อยสำหรับการตอบคำถาม How

คำนี้ออกเสียงว่ายังไงน๊า?

5. Adverb of degree (คำวิเศษณ์แสดงระดับ)

    คือ คำที่ใช้บอกปริมาณ หรือ คำที่เป็นการเน้นย้ำ ส่วนมากจะขยาย Adverb หรือ Adjective คำที่มักพบบ่อยๆ ได้แก่ absolutely, certainly, definitely, probably, entirely, obviously, very, almost, nearly, quite, just, too, enough, hardly, completely, very, extremely, exactly, scarcely, so, much, quite, perhaps, probabl,y rather, fairly, only, slightly

   ตัวอย่างการใช้งานในประโยค

• It’s absolutely impossible for me to go on like this.  มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสำหรับฉันที่จะทำต่อไปแบบนี้ (ขยายความเป็นไปไม่ได้ เป็นการบอกปริมาณ ย้ำว่าแน่นอน)

• Do you really wish that? คุณปรารถนาสิ่งนั้นจริงๆหรือ? (ขยายความปรารถนา เป็นการย้ำว่าจริงไหม)

• It’s quite difficult. มันค่อนข้างจะยาก (ขยายความยาก เป็นการบอกปริมาณของความยาก)

จบไปแล้วกับประเภท Adverb ต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ยากเลย สำหรับ Adverb ค่อยๆทำความเข้าใจ แล้วจะรับรู้ถึงการใช้ในประโยคเอง

ฝึกออกเสียงกันบ่อยๆนะคะ

            หน้าที่ของ Adverb

1. เพื่อขยายคำกริยา (Verb)

 • Gary sings beautifully. (แกรี่ร้องเพลงอย่างไพเราะ)
 • I walk quickly. (ฉันเดินอย่างรวดเร็ว)
 • Julie will arrive tomorrow. (จูลี่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้)

2. เพื่อขยายคำคุณศัพท์ (Adjective)

 • This motorcycle is very expensive. (รถจักรยานยนต์คันนี้ราคาแพงมาก)
 • The movie is quite fun. (ภาพยนตร์ค่อนข้างสนุก)
 • Is he good enough for you? (เขาดีเพียงพอสำหรับคุณหรือเปล่า)

3. เพื่อขยายคำวิเศษณ์ (Adverb)

 • A turtle walks very slowly. (เต่าเดินอย่างเชื่องช้ามาก)
 • Gary talks quite fast. (แกรี่พูดค่อนข้างเร็ว)
 • Julie drove too fast. (จูลี่ขับรถเร็วเกินไป)

          ตำแหน่งของ Adverb (กริยาวิเศษณ์)

  1. วางไว้หลังกริยา  เช่น

 • My sister cried loudly.
 • The old man walks slowly.
 • They have lunch quickly.

   2. วางไว้หลังกรรม  เช่น

 • They put the bag on the floor.
 • She talk to me happily.

  3. วางไว้ท้ายประโยคหรือขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการเน้นความสำคัญ

 • Anna is going to swim now.
 • I will buy a new dress next week.
 • Tomorrow my mother will go to see the dentist.
 • Today I go to school with my friend.

                                             ตารางสรุปตำแหน่งของ Adverb

           ข้อสังเกต

 1. คำบางคำมีรูปเดียว แต่สามารถนำมาใช้เป็นได้ทั้ง Adjective และ Adverb ได้แก่ early, late, hard, fast, long, high, low, deep, near
 2. คำคุณศัพท์บางคำลงท้ายด้วย –ly เช่น ugly, lovely, early, friendlyถ้าเป็นรูป adverb ได้ จะไม่เติม –ly อีก
 3. แต่ก็มีคำภาษาอังกฤษบางคำที่แม้ว่าจะลงท้ายด้วย -ly ก็มิใช่ adverbs แต่กลับเป็น adjectives ข้อสังเกตของคำประเภทนี้คือส่วนใหญ่เกิดจากคำนาม ทั้งนี้ บางทีความหมายอาจจะต่างไปจากเมื่อเป็นคำนามค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เสมอไป เช่น                             Nouns                       Adjectives                        time (เวลา)                 timely (เหมาะเจาะ        month (เดือน)           monthly (รายเดือน)                friend (มิตร)              friendly (เป็นมิตร)            kind (ใจดี)                 kindly (มีเมตตา)

            สำหรับเรื่องของ Adverb นี้ขอสรุปสั้นๆว่า อะไรก็ตามที่ทำหน้าที่ในการขยายคำกริยา ขยายคำคุณศัพท์ หรือขยายคำกริยาวิเศษณ์ และส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย –ly นั่นเองคะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

คำศัพท์ใดต่อไปนี้ เป็นคำศัพท์ประเภท Adverb of time

 • everywhere
 • yesterday

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

 Adverb of place คืออะไร?

 • คือ คำที่ใช้บอกสถานที่ หรือคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสถานที่
 • คือ คำที่ใช้บอกเวลา หรือมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัดที่ 3

 Adverb of frequency คือ?

 • คือ คำที่ใช้บอกปริมาณ หรือ คำที่เป็นการเน้นย้ำ ส่วนมากจะขยาย Adverb หรือ Adjective
 • คือ คำที่ใช้บอกถึงความถี่ หรือคำที่เมื่อแปลแล้วให้ความรู้สึกถึงความบ่อย บ่อยมาก บ่อยน้อย หรือ ไม่เลย

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

คำใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Adverb ?

 • slowly
 • timely

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

• This is the best Thai restaurant anywhere in Tokyo.

จากประโยคใช้ Adverb ประเภทใด?

 • Adverb of place
 • Adverb of times

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียนคลิกเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน