คำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก

สวัสดีค่ะ พบกับครูมดและบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งในนี้จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ต่างๆ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ มาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ

vegetables

ผักชนิดต่างๆ

n everyday usage, a vegetable is any part of a plant that is consumed by humans as food as part of a meal. The term vegetable is somewhat arbitrary, and largely defined through culinary and cultural tradition. It normally excludes other food derived from plants such as fruits, nuts, and cereal grains, but includes seeds such as pulses. The original meaning of the word vegetable, still used in biology, was to describe all types of plant, as in the terms "vegetable kingdom" and "vegetable matter".

ลองฝึกออกเสียงคำศัพท์ คำว่า Tomato กันดีกว่า ลองออกเสียงตามกันนะคะ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

which the word is vegetable?

  • tomato
  • apple

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

which the word is vegetable?

  • tomato
  • apple

Untitled content

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียนคลิกเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน