Welkom @Heembouw

Van Start

Over Heembouw

Voordat je tekst en uitleg krijgt eerst een paar " opwarm"  vragen. Kijk eens welke kennis je al over Heembouw hebt!

 

 

 

Welke van de onderstaande visies is van Heembouw?

 • Heembouw: Meer dan bouwen
 • Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn
 • Heembouw: Aan alles gedacht
 • Heembouw: Wij maken onze ambities waar

Over de werkwijze

Zijn de onderstaande stellingen over Lean bouwen bij Heembouw juist of onjuist?

 • Heembouw werkt al meer dan 15 jaar volgens de Lean methode.
 • Heembouw werkt Lean om klantwaarde te creëren en verspilling te elimineren.
 • Bij Heembouw zijn de start-up, pull planning en wekelijkse werkbespreking vaste Lean onderdelen.

Over jou bij Heembouw

Bij Heembouw worden vele leuke extra activiteiten voor de medewerker georganiseerd. Welke van de onderstaande activiteiten worden georganiseerd?

 • Wielerronde
 • Motortour
 • Barbecue
 • Kerstborrel
 • Sinterklaasfeest
 • Heembouw GetTogether
 • Young Heembouw

Visie, missie en strategie

De route naar 2022

De route naar 2022

In 2019 hebben we ons strategisch plan tot 2022 gemaakt. De belangrijkste aspecten uit ons strategisch plan tot 2022 lees je hier.

Onze visie

Onze visie is en blijft: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Dat is ons ultieme doel, dat is waar we voor gaan.

Onze missie

Onze missie geeft antwoord op de vraag hoe wij ons ultieme doel willen bereiken. 

Het is onze missie om in 2022 als ontwerpende bouwer samenwerken naar het hoogst mogelijke niveau te hebben gebracht, om maximale klantwaarde te realiseren. Daarbij zetten we in op verbetering van onze efficiency en blijven gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen. En daarmee halen we het beste uit onszelf en elkaar en hebben we een positieve impact op het leven van mensen en hun leefomgeving.

Strategische keuzes

Onze strategische keuzes stellen ons in staat deze missie te realiseren.

Mensen

Onze mensen maken het verschil. Door blijvend te investeren in de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden van onze mensen, halen mensen het beste uit zichzelf en kunnen we als organisatie dat potentieel benutten en ons blijven verbeteren.

De beweging die we naar 2022 inzetten:

 • Vasthouden cultuur
 • Ontwikkeling van mensen
 • Verbindend leiderschap
 • Aantrekkelijk werkgeverschap

Samenwerking

Alleen samenwerking leidt tot het beste resultaat. Om maximale klantwaarde te kunnen realiseren en met het oog op onze integrale aanpak, is het essentieel om samen met alle betrokken partijen vanuit één gezamenlijk doel te opereren. Waarbij we elkaars inbreng respecteren en op basis van gelijkwaardigheid samenwerken, zowel intern als extern.

De beweging die we naar 2022 inzetten:

 • Als één team opereren
 • Versterken strategisch partnerschap

Technologie

We maken gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen, om slimmer en efficiënter te kunnen werken. Daarbij staan we open voor nieuwe ontwikkelingen en houden we oog voor relevante innovatieve oplossingen, die we in ons proces en onze projecten kunnen implementeren.

De beweging die we naar 2022 inzetten:

 • Digitalisering
 • Virtueel bouwen
 • Adoptie productinnovaties
 • Platform ontwikkeling

Duurzaamheid

Door het beste uit onszelf en elkaar te halen creëren we de beste oplossing voor onze klanten en een plek waar mensen willen zijn. Aandacht voor duurzaamheid en circulariteit zijn hier onlosmakelijk onderdeel van. Dit draagt zorg voor duurzame gebouwen en een bestendige en prettige leefomgeving, wat een positieve impact heeft op het wonen, werken en functioneren van mensen. En daarmee op hun leven.

De beweging die we naar 2022 inzetten:

 • Gezond wonen & werken
 • Circulair ontwerpen & bouwen

Heembouw strategie 2020-2022 losse pagina's

Op welke onderdelen meten wij onze medewerkersbeleving?

 • Betrokkenheid en bevlogenheid
 • Tevredenheid

Waar staat de term NPS voor?

 • Net performance score
 • Net promotor score

Over het merk Heembouw

Waarom Heembouw?

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dit doen we door samen met onze collega's en leveranciers al onze kennis en ervaring in te zetten.  Zodat we voor onze klanten hun ideale woon- of werkomgeving realiseren.

In het onderstaande filmpje hoor je wat een aantal collega's verstaan onder plekken creëren waar mensen willen zijn.  

En, wat versta jij onder het creëren van plekken waar mensen graag zijn?

Een voorbeeldproject: de Oevers

Een goed voorbeeld van een project waarbij Heembouw erin is geslaagd een plek te creëren waar mensen willen zijn is: de Oevers van Roelofarendsveen. 

Bij de bouw van deze nieuwe woonwijk in Roelofarendsveen zijn de toekomstige bewoners maar ook de omwonenden vanaf de planvorming betrokken. Het begon met een presentatie-avond van de stedenbouwkundige plannen in één van de kroegen van Roelofarendsveen. Hier kwamen 350 mensen op af. Die avond konden ze op fotocollages van verschillende bouwstijlen en voorbeelden van inrichting van de openbare ruimte, met “like”-stickers aangeven wat ze wel en wat ze niet leuk vonden. Tijdens de verdere planvorming is hier rekening mee gehouden. 

Vervolgens zijn er inspiratiesessies met potentiële kopers georganiseerd.  Tijdens die sessies konden de potentiele kopers op schetsbladen aangeven hoe hun droomhuis eruit zou komen te zien. Door uitvoerig met de toekomstige bewoners te spreken, kreeg Heembouw een goed gevoel over hoe de plannen ontvangen werden en konden ook nog zaken aangepast worden als dat nodig was. Dit heeft geleid tot het plan dat er nu ligt en waar mensen heel veel zelf kunnen kiezen: welk woningtype, welk geveltype, wel of geen uitbreiding met een dakkapel of topgevel, kleur metselwerk, wel of geen uitbouw en/of een andere indeling van de woning. Zo heeft elke koper een plek kunnen creëren waar hij wil zijn!

Vind je het leuk om nog meer te weten te komen over dit project? Kijk dan eens op de website.

De kernwaarden

Om de merkbelofte waar te maken laten alle medewerkers van Heembouw vijf kernwaarden zien. Dit zijn:

 1. nieuwsgierig
 2. origineel
 3. ambitieus
 4. verbindend
 5. concreet

Wat drijft onze klanten en onze collega's? Waar liggen zij wakker van en waar worden ze blij van? Bij Heembouw zijn we nieuwsgierig en willen we antwoord krijgen op die vragen. In onze aanpak besteden we dus veel tijd aan het voortraject. Wij vragen door om de context echt te begrijpen.

Een medewerker van Heembouw zoekt naar originele ideeën om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen bij zijn huisvestingsvraag. Positief verrassen van een klant vinden we leuk.  We zijn onderscheidend door onze oorspronkelijke en authentieke aanpak.

Een Heembouwer wil het beste voor de klant en wil het beste uit zichzelf halen. Hij gaat voor een 10! Een Heembouwer is ambitieus.  Alleen zo kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn en kan onze organisatie zich steeds verder ontwikkelen. Dit zorgt voor groei en een gezond rendement.

Elke medewerker van Heembouw beseft dat hij het allemaal niet in zijn eentje kan. Bij Heembouw zoeken we verbinding; met onze collega's, leveranciers, omgeving en natuurlijk klanten. Samenwerken en ruimte geven om optimaal te presteren.

En bij dit alles wordt een Heembouwer heel concreet. Geen vage verhalen maar duidelijk zijn in wat een klant kan verwachten. We benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.

Even checken: De kernwaarden

Je hebt net gelezen met welke kernwaarden Heembouw zijn merkbelofte waar maakt. Controleer hieronder of je de kernwaarden goed begrijpt door de omschrijving aan de juiste kernwaarde te koppelen.

 • Nieuwsgierig
  Wij willen echt weten wat onze klanten drijft. We willen weten waar ze wakker van liggen en waar ze blij van worden.
 • Origineel
  Wij denken graag "out of the box" en bekijken de vraag van de klant vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Ambitieus
  Heembouwers willen het beste voor de klant en het beste uit hunzelf halen. Daarnaast willen we onszelf continu verbeteren.
 • Verbindend
  Elke Heembouwer beseft dat hij het niet in zijn eentje kan. Samenwerken en elkaar de ruimte geven om optimaal te presenteren is belangrijk.
 • Concreet
  Bij Heembouw houden we niet van zweverige verhalen en vage toezeggingen. We benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.

Daarom Heembouw!

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een laatste vraag:

Stel je zit op een verjaardag, je hebt net aan iemand verteld dat je bij Heembouw werkt, je gesprekspartner vraagt je: Maar er zijn heel veel bouwbedrijven, waarom moet ik dan voor Heembouw kiezen? Wat zou jij antwoorden?

Over de organisatie

Hoe het begon: Heembouw

Bouwplaats van de firma van BerkelIn 1939 werd het familiebedrijf Van Berkel (later: en zonen) opgericht in Roelofarendsveen; kernactiviteit: het realiseren van kleine bouwwerken. In de periode na 1939 ontwikkelde Van Berkel en zonen zich tot dorpsaannemer met de focus op woningbouw. In 1973 nam Ruud van Berkel, zoon van de oprichter, het bedrijf over en wijzigde de naam in Heembouw ('heem' = huis of erf). Vanaf deze periode heeft Heembouw zich verder ontwikkeld tot de veelzijdige bouwonderneming die het nu is.

In 1997 draagt Ruud van Berkel de algemene leiding over Heembouw over aan Peter Lammertink. Hij vervult op succesvolle wijze de rol van algemeen directeur bij Heembouw tot 1 januari 2020 en draagt dan het stokje over aan Léon Heddes.

Vanaf 1994 heeft Heembouw haar werkgebied regionaal uitgebreid. Eerst kwam Heembouw Bergschenhoek erbij, het huidige Heembouw Kantoren. Later volgden vestigingen in Noordwijkerhout,  Amersfoort en Breda. Noordwijkerhout werd in 2014 onderdeel van de klantgroep Wonen en Heembouw Amersfoort van de klantgroep Bedrijfsruimten.

Met de oprichting van een eigen architectenbureau Habeon Architecten in 1996, zette Heembouw een belangrijke stap naar het totaalaanbiederschap. Met de naamswijziging in september 2019 in Heembouw Architecten, laten we nog duidelijker aan de markt zien dat we als ontwerpende bouwer vanuit één merk en één gezamenlijke context met passie en bezieling invulling geven aan onze visie: Een plek creëren waar mensen willen zijn.

In 2004 introduceerden we de Lean-werkwijze, waarbij het creëren van klantwaarde en elimineren van verspilling centraal staan. Samen met virtueel bouwen is Lean onze standaard werkwijze. Vanaf 2014 is Heembouw georganiseerd in klantgroepen. Focus op klantgroepen zorgt voor meer inzicht in de klant en wat hem beweegt, en zo de beste oplossing bieden voor zijn wensen.

Hoewel we inmiddels met 280 medewerkers zijn, is Heembouw nog steeds een familie. En een familiebedrijf, met een lange termijn visie en focus op de mens. Belangrijke factoren voor de continuïteit van de onderneming.

Even checken: Hoe het begon

Lees het onderstaande stukje tekst en vul de juiste woorden in op de lege plekken.

Heembouw is van oorsprong duidelijk een . Daardoor kunnen we op denken met focus op de mens. Omdat we en autonoom opereren, kunnen ons snel aanpassen aan veranderingen in de markt. En hebben crises minder vat op ons. 

Klantgroepen

Over klantgroepen

Sinds 2014 bedient Heembouw de klant vanuit drie klantgroepen. Weet jij waarom dit is?

Voor 2014 was elke vestiging van Heembouw multi-disciplinair. Zowel woningen als bedrijfsruimten, kantoren en andere utiliteitsgebouwen konden op elke vestiging worden aangenomen en uitgevoerd. Dat betekende dat kennis en ervaring versnipperd over de Heembouw Groep aanwezig was. Door te focussen op de onderdelen waar je goed in bent, kan je de klant beter bedienen en is er ook meer “massa” aanwezig om kennis te ontwikkelen en te specialiseren. Daarom is de structuur van Heembouw gewijzigd naar een indeling in klantgroepen. Er zijn 3 klantgroepen waar we ons op richten:

 • Wonen
 • Bedrijfsruimten
 • Kantoren

De vestiging Rotterdam richt zich op kantoren. Roelofarendsveen bedient samen met Breda de klantgroep bedrijfsruimten. In Roelofarendsveen is ook Heembouw Wonen BV gevestigd, die zich volledig richt op woningbouw. Ook de andere organisatieonderdelen van Heembouw, Heembouw Ontwikkeling en Heembouw Architecten, zijn onderdeel van de klantgroepen en brengen hun specifieke kennis in om de klant optimaal te kunnen bedienen. 

Deze specialisatie helpt bij het ontwikkelen van specifieke kennis. Doordat een klantgroep weet hoe hij de klant optimaal kan bedienen, kan er ook efficiënt gewerkt worden. Dit draagt natuurlijk bij aan een goede opbrengst. Dus daarom werkt Heembouw met klantgroepen!

Je leert straks meer over wat welke klantgroep precies doet. Maar nu alvast een klein voorproefje. Welke van de onderstaande beweringen hoort bij de klantgroep Wonen?

 • We maken gebruik van de gronddatabank, die biedt een actueel inzicht in beschikbare locaties.
 • We maken gebruik van data om de leefbaarheid van een buurt in kaart te brengen.
 • Alle wensen op het gebied van verduurzaming, comfortverbetering, werkplekinrichting en nieuwe uitstraling worden van A tot Z verzorgd.

Klantgroepen

Klantgroep: Bedrijfsruimten

Door de combinatie van marktkennis, kennis van locaties en verstand van (Lean) bouwen, is Heembouw een leidende partij op de markt van bedrijfsruimten. Het vertrekpunt is een strategisch goede plek vinden om te bouwen. Hiervoor heeft Heembouw de gronddatabank ontwikkeld. Uniek aan de gronddatabank is dat deze niet alleen gemeentelijke gronden bevat maar ook particuliere gronden en herontwikkellocaties. Natuurlijk wordt er op een Lean manier gebouwd en wordt er gebruik gemaakt van BIM.

Bekijk hier een voorbeeldproject van deze klantgroep: New Logic II in Tilburg.

 

Klantgroep: Wonen

De klantgroep Wonen stemt zijn aanbod steeds af op de snel veranderende marktvragen voor huur- en koopwoningen. Hiervoor heeft Heembouw verschillende tools ontwikkeld. Het woonwensenonderzoek is hier een voorbeeld van. Dit is een on-line tool om inzicht te krijgen in de wensen en verhuisbehoeften van de woonconsument in een bepaalde regio. Zo ontwikkelt Heembouw woningen die naadloos aansluiten op de behoeften uit de markt. Natuurlijk bouwt ook de klantgroep wonen op een LEAN manier.

Je zag eerder in deze module al een goed voorbeeld van een project van deze klantgroep. Namelijk het project de Oevers.

Klantgroep: Kantoren

De klantgroep Kantoren is een specialist op het gebied van integrale kantoorrenovaties. Daarbij zorgt Heembouw dat alle kantoorwensen op het gebied van verduurzaming, comfortverbetering, werkplekinrichting en nieuwe uitstraling van A tot Z verzorgd worden. Ook de klantgroep Kantoren maakt hierbij gebruik van BIM en een Lean manier van bouwen.

Bekijk hier een voorbeeldproject van deze klantgroep: ontwerp en realisatie kantoor en cleanroom Applied Medical Europe in Amersfoort.

 

Geef aan of de onderstaande stellingen over de verschillende klantgroepen juist of onjuist zijn.

 • Alle klantgroepen bouwen op een Lean manier.
 • De klantgroep Kantoren is specialist in nieuwbouw.
 • De klantgroep Wonen richt zich alleen op koopwoningen.
 • Elke klantgroep maakt gebruik van BIM.

Locaties

Structuur

Je hebt in het eerste deel van dit hoofdstuk al kunnen lezen dat er in de loop van de jaren drie Heembouw vestigingen zijn ontstaan. Op elke locatie wordt een specifieke klantgroep bediend; de locatie Roelofarendsveen bedient twee klantgroepen.

Volledige focus op klantgroepen zorgt voor kennis over en begrip voor de wensen van de klanten. Dit creëert klantwaarde met als resultaat meer toegevoegde waarde, een goedlopend proces, weinig verspilling en een beter gebouw. We hebben ervaren dat er, naast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn tussen de klanten die door Kantoren en Bedrijfsruimten worden bediend. Nauwere samenwerking tussen deze klantgroepen zorgt voor synergie en meer efficiency. De klantgroepen Bedrijfsruimten en Kantoren vormen samen het cluster ‘Werken’, naast het cluster ‘Wonen’. In beide clusters zijn de activiteiten van (project)ontwikkeling en Heembouw Architecten geïntegreerd. Alle onderdelen worden ondersteund door de verschillende stafafdelingen.

Welke plaatsnaam hoort bij welk pand?

Hieronder zie je een beeld met de 3 panden van Heembouw. Die bevinden zich allemaal in een andere plaats; weet jij in welke plaats welk pand staat?

 • Berkel & Rodenrijs
 • Roelofarendsveen
 • Breda

BHV: veiligheid op kantoor

Veiligheidsfilm 

Net als op de bouwplaats, is ook op kantoor de veiligheid belangrijk. Bekijk deze film en lees hieronder meer over BHV. 

Wat is BHV?

BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in ons bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van alle werknemers en andere aanwezigen bewaken.

De bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Heembouw is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Hierbij moet Heembouw zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers.

Wat doet BHV?

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om klanten en collega’s in veiligheid te brengen. Een bedrijfshulpverlener weet wat hij/zij moet doen zoals:

Het verlenen van eerste hulp bestaat onder andere uit wonden verbinden, reanimeren, beroerte en/of diverse ongevallen. Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

Als er zich een calamiteit plaatsvindt met een collega, wat doe jij dan? 

Je gaat/belt naar de receptie en vraagt om een BHV’er. Leg uit aan de receptie waar het slachtoffer zich bevindt zodat de BHV snel ter plaatsen kan komen.

Je legt uit aan de BHV’er wat er is gebeurd en ondersteunt de BHV waar nodig is.

Ten slotte

Zowel de veiligheid op bouw als op kantoor is belangrijk voor ons. Je hebt nu meer informatie bij BHV gekregen. Er volgen nog twee vragen hierover. 

Nog een vraag jou: heb jij eventuele allergieën waar de BHV rekening mee moet houden? Dit kan jij op vrijwillig basis doorgeven aan:

j.koolhaas@heembouw.nl (Roelofarendsveen)

f.neggers@heembouw.nl (Breda)

m.verhagen@heembouw.nl (Berkel & Rodenrijs)

Onze BHV’ers bij Heembouw!

Welk bord laat zien waar de nooduitgang is?

Wat doe je als het brandalarm afgaat?

 • ik blijf zitten en wacht op instructies
 • ik sta op en ga direct naar de verzamelplaats via de vluchtroute
 • ik ga direct naar huis

Over onze werkwijze

Virtueel en Lean bouwen volgens Heembouw

"Virtueel en Lean bouwen zijn onderdeel van ons werkproces. Het zijn geen aparte trucjes, het is gewoon de manier waarop wij werken" Aldus een medewerker van Heembouw.

In dit hoofdstuk leer je op welke manier Virtueel en Lean bouwen onderdeel zijn van het werkproces.

Lean bouwen volgens Heembouw

Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant is het bestaansrecht van Heembouw. Mede daarom zijn wij in 2004 gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw, gebaseerd op de Lean filosofie van Toyota. Onze Lean aanpak is niet meer weg te denken uit ons bedrijfsproces.
Het heeft ertoe geleid dat de faalkosten verminderd zijn en dat de doorlooptijd van onze projecten verkort is. De aandacht voor de samenwerking met onze leveranciers is een onderdeel van de Lean aanpak en levert een belangrijke bijdrage hieraan. 

Lean richt zich op het stroomlijnen van de processen, het reduceren van verspillingen en het focussen op klantwaarde. De Lean technieken zijn dus een goede manier om de faalkosten te reduceren. Maar Lean gaat niet alleen over technieken, het gaat ook over het ontwikkelen van een Lean-cultuur. De ‘mensen die het werk doen' spelen een centrale rol. Door het waarderen van hun vaardigheden en kennis, en het ondersteunen van continue procesverbetering op de werkvloer, wordt Lean onderdeel van het dagelijkse werk. Op deze manier levert Lean niet alleen vandaag resultaten op, maar ook op langere termijn. Lean gaat over ‘het werk elke dag een beetje beter doen'.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld?  Een voorbeeld:

 • Bij de start van een nieuw project vindt er een grondige afstemming met alle betrokken partijen plaats. Vanaf dan is direct duidelijk welke mogelijke knelpunten er binnen het project zitten. Deze knelpunten moeten direct besproken en opgelost worden door alle betrokkenen. Op die manier zijn de meeste knelpunten op voorhand ondervangen. Hiermee wordt verspilling tegen gegaan. Want er is geen reden meer voor onnodig transport, wachten en voorraden op de bouwplaats. Ook kan Heembouw hierdoor een realistische en haalbare planning afgeven. En dit is natuurlijk weer van waarde voor de klant.
   

Heembouw is natuurlijk ook nog steeds bezig met het verbeteren van de Lean manier van bouwen. Misschien zie jij wel mogelijkheden tot verbetering bij Heembouw. Je ideeën zijn altijd welkom.

Virtueel bouwen volgens Heembouw

Virtueel bouwen heeft als doel om alle informatie van een bouwproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk. Hiermee beheersen we de complexiteit van de ruimten, techniek en installaties, zodat alles optimaal en naadloos aansluit. Alles vertaald naar één gedetailleerd model, dat tijdens het bouwproject voor alle betrokkenen toegankelijk is. En: uiteindelijk een handleiding kan zijn voor toekomstig onderhoud. Zo kan iedereen direct zien welke consequenties bepaalde keuzes of oplossingen hebben. We kunnen alternatieven vroegtijdig uitproberen, bijschaven en optimaliseren. Door eerst virtueel te bouwen verloopt het fysieke bouwtraject veel soepeler en kent iedereen binnen de samenwerking zijn rol en verantwoordelijkheid.

Digitaal bouwwerkVoor Heembouw brengt virtueel bouwen niet alleen informatie samen. Het is een werkwijze die mensen bij elkaar brengt. Waardoor bouwers, ontwerpers en partners al in een vroeg stadium kunnen afstemmen wat ze van elkaar nodig hebben. Waardoor klanten hun dromen tot leven zien komen en hun wensen kunnen verfijnen. Zo creëren wij plekken waar mensen willen zijn.

Lean bouwen volgens Heembouw

Lean technieken

Heembouw werkt met een aantal vaste Lean technieken. Waar je ook in de organisatie aan de slag gaat, het is altijd nuttig om iets over deze methoden te weten. Daarom maak je nu kennis met vijf belangrijke Lean elementen voor Heembouw.

Pull -plannen

Wat je in het filmpje ziet gebeuren heet Pull-plannen. Op basis van het definitieve ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen (opdrachtgever, leveranciers, architect en adviseurs)  het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Grote voordelen van deze manier van plannen zijn:

 • Uitgangspunten van opdrachtgever en architect worden gedeeld.
 • Raakvlakken tussen activiteiten onderling worden afgestemd.
 • Knelpunten worden eerder gesignaleerd.
 • Optimalere oplossingen worden aangedragen.
 • Draagvlak wordt gecreëerd en commitment uitgesproken over het eindresultaat.

Wekelijkse werkbespreking

De pull-planning wordt verfijnd en bewaakt met de op de bouwplaats aanwezige partijen. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse werkbespreking. Zo wordt de planning nauwlettend gevolgd en kan indien nodig tijdig worden ingespeeld op (on)voorziene zaken die ten koste gaan van de afgesproken kwaliteit, pull-planning en logistiek.

"Ik spreek een uur van te voren de weekplanning door met de voorman, we plannen daarna met de leveranciers de week. We nemen dan gelijk de dingen mee die belangrijk zijn over 2 of 3 weken want bij sommige dingen moet je verder kijken dan 1 week. Dat werkt prima!" Aldus Arthur, Uitvoerder bij Heembouw.

Er is ook een wekelijkse werkbespreking met het eigen personeel op de bouwplaats. Deze werkbesprekingen leveren input van zowel de uitvoerders als het bouwplaatspersoneel en zorgen voor meer betrokkenheid bij het project en de planning.

Dagstart

Om ook dagelijks af  te stemmen vindt er een doelgericht overleg plaats bij de start van de dag: de dagstart. De volgende punten worden dan besproken:

 • Welke dingen staan er te gebeuren vandaag?
 • Welke leveranciers komen er vandaag?
 • Informeren wat iedereen nodig heeft om zijn werk voor die dag te kunnen doen.

Go to Gemba

Wanneer er dan toch iets niet helemaal lekker loopt is het motto: Go to Gemba! Ga ter plekke kijken wat er aan de hand is, om zo problemen structureel op te lossen. Bespreek met de betrokkenen daar de volgende punten:

 • Wat willen we bereiken?
 • Waarom lukt dat niet? (5x waarom)

Stel 5x de 'waarom vraag' om zo echt tot de kern van het probleem te komen. Alleen dan kun je een probleem ook structureel oplossen en voorkomen dat dezelfde problemen zich blijven herhalen.

Just-in-time (JIT)

JIT betekent het leveren van de juiste producten op de afgesproken plaats op de juiste tijd met de afgesproken kwaliteit en in de juiste aantallen. Wanneer je dit vertaalt naar het bouwproces gaat het om optimalisering van het logistieke proces op de bouwplaats. Wat resulteert in een opgeruimde bouwplaats waar bijvoorbeeld geen onnodig grote voorraden aanwezig zijn.

En, welke Lean onderdelen krijgen (denk je) zeker een plek binnen jouw functie?

Even checken: Virtueel bouwen volgens Heembouw

Lees het onderstaande stukje tekst en vul de juiste woorden in op de lege plekken.

Virtueel bouwen heeft als doel om de van een bouwproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk.

Virtueel bouwen volgens Heembouw is een die mensen bij elkaar brengt. Waardoor bouwers, ontwerpers en partners al in een vroeg stadium kunnen wat ze van elkaar nodig hebben.

Even checken: Virtueel bouwen

Koppel de beschrijving aan het juiste Virtueel bouwen onderdeel.

 • Virtueel bouwen
  De gehele werkwijze om te komen tot één digitaal bouwwerk.
 • Bouw Informatie Model (BIM)
  Digitaal informatiemodel dat alle informatie bevat over een bouwwerk.
 • Render
  Foto realistische weergave van het digitale bouwwerk.
 • Virtual Reality (VR)
  Een computersimulatie die een natuurgetrouw beeld geeft van ruimtes, gekozen materialen en oplossingen.
 • Clashen
  Samenvoegen van losse BIM-modellen van betrokken partijen. Laat zien waar objecten elkaar ongewenst raken en of deze naadloos aansluiten.

Even checken: Lean bouwen volgens Heembouw

Koppel de beschrijving aan het juiste Lean onderdeel.

 • Pull Planning
  Op basis van het definitieve ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen (opdrachtgever, leveranciers, architect en adviseurs) het totale uitvoeringsproces van een project ingepland.
 • Dagstart
  De volgende punten worden besproken - Welke dingen staan er te gebeuren vandaag? - Welke leveranciers komen er? - Informeren wat iedereen nodig heeft om zijn werk voor die dag te kunnen doen.
 • Wekelijkse werkbespreking
  De pull-planning wordt verfijnd en bewaakt met de op de bouwplaats aanwezige partijen.
 • Go to Gemba
  Ga ter plekke kijken wat er aan de hand is, om problemen structureel op te lossen.
 • Just-in-time
  Het leveren van de juiste producten op de afgesproken plaats op de juiste tijd met de afgesproken kwaliteit en in de juiste aantallen.

Jij bij Heembouw

Groeien en ontwikkelen bij Heembouw

Groeien en ontwikkelen bij Heembouw

Nu je medewerker bent bij Heembouw is het goed om te weten welke mogelijkheden jij hebt om te ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Al is het misschien wat vroeg om dit helemaal in detail door te nemen. Daarom nu  een uitleg op hoofdlijnen.

Het Introductieprogramma:

Je werk bij Heembouw begint met een uitgebreide inwerkperiode, als het goed is heb je jouw introductieprogramma al gezien. Dit bestaat uit drie onderdelen; 1) Heembouw leren kennen, 2) Vaardigheden en onze manier van werken, 3) Begeleiding, coaching en verwachtingen. Je krijgt alle tijd om je collega's en je werk te leren kennen. Interviews met collega's, bezoek aan bouwplaatsen maken onderdeel uit deze fase. En je leert de andere nieuwe collega's kennen.

Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat hoor je natuurlijk nog!

Na je introductieperiode

Bij Heembouw vinden we de groei en ontwikkeling van jou als medewerker heel erg belangrijk. Daar willen we je zo goed mogelijk bij ondersteunen. Daarom organiseren we mogelijkheden voor ontwikkeling. Dat is voor jou op maat, of soms zijn het opleidingen en cursussen voor meerdere collega's. Meer hierover vind je op OntwikkelPlek. Wij praten niet alleen over onszelf ontwikkelen maar doen het ook echt.

De richting waarin jij je wil ontwikkelen vormt de basis. Je maakt jouw wensen jaarlijks up-to-date na  een ontwikkelgesprek met je leidinggevende. De ervaring leert dat er heel veel binnen Heembouw past!

 

Je weet nu, groei en ontwikkeling staat bij Heembouw hoog in het vaandel. Waarin hoop jij te groeien de komende tijd?

Verwachtingen

Dan nog een vraag. Deze keer over output afspraken en verwachtingen afstemmen:

Welke verwachtingen heb jij van je werk, je collega's en je leidinggevende? 

Wat er ook is!

Wat er ook is!

Bij Heembouw verwachten we in ieder geval van onze medewerkers dat ze hard werken en een optimale bijdrage leveren aan de organisatie. We verwachten een bepaalde vorm van ondernemerschap en eigen initiatief. Daar staat natuurlijk ook iets tegenover. Naast alle ontwikkel- en groeimogelijkheden zijn er ook informele dingen die georganiseerd worden, bijvoorbeeld:

 • Een sinterklaasfeest
 • Een wielerronde
 • Een pubquiz
 • Een barbecue
 • Een motorrit

Alle activiteiten zijn facultatief maar horen zeker bij de cultuur van Heembouw.

Welke activiteit lijkt jou leuk om met je collega's te gaan doen?

Ten slotte

Aan de slag!

Je bent aan het einde van de module. Vanaf nu ga je een intensieve introductieperiode tegemoet. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie 'opzuigt' . Wij horen natuurlijk graag aan het einde hoe jij je introductieperiode hebt ervaren.

Mocht je trouwens nu alvast nog meer informatie over Heembouw willen. Ga dan eens op Plek struinen. Daar vind je een schat aan informatie.

Dan tot slot de belangrijkste vraag van deze module: Ben je het met de onderstaande stelling eens of oneens?

 • Ik heb heel veel zin om bij Heembouw aan de slag te gaan.