English for Vietnamese learners (Lê Kiệt)

Khóa Học Về Tiếng Anh

Cơ bản của Tiếng Anh-GIới thiệu

Những thứ cơ bản nhất của Tiếng Anh là từ và câu.

Chúng ta còn cần phải cẩn thận vào việc dùng từ Tiếng Anh đúng cách.

Từ có rất nhiều loại nhưng những loại chính là: Danh từ, động từ và tính từ.

Danh từ (Noun)

Từ có nhiều loại nhưng những loại chính là: Danh từ, động từ và tính từ.

Danh từ(Noun)- Một danh từ là một từ để xác định một người, động vật, địa điểm, điều,tên, hay ý tưởng. Đây là ví dụ: He(Anh ta), Pluto(Tên), dog(Chó), beach(Bãi biển), ball(Quả bóng)..

Nó được coi như là thứ quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Không có nó, chúng ta sẽ rất khó khăn để nói và viết về một thứ gì đó.

Có 3 loại danh từ: Danh từ trừu tượng(Abstract noun),

How many types of noun are there? (Có bao nhiêu loại danh từ?)

  • 4
  • 3
  • 2
  • 5

Danh từ trừu tượng(Abstract noun)-Danh từ trừu tượng là những từ đề cập đến ý tưởng, khái niệm, cảm xúc, mà bạn có thể không thể tương tác với. Bạn không thể nhìn, nếm, sờ, ngửi, hoặc nghe một cái gì đó được đặt tên với một danh từ trừu tượng.

Ví dụ: Success(Thành công), Love(Tình yêu), Importance(Sự quan trọng), Bravery(Lòng dũng cảm)

Điền vào ô trống-Lòng dũng cảm

Điền vào ô trống-Tình yêu

Điền vào ô trống-Sự quan trọng

Tiếng Anh giao tiếp

Khi chúng ta đi sang nước ngoài, chúng ta phải biết ngôn ngữ chung, đó là Tiếng Anh.                       Trong phần này sẽ có những câu giao tiếp đơn giản mà chúng ta phải dùng nhiều.

Xin chào- Khi nói xin chào, bạn có thể nói là Hello, Good morning, Hi...

Bạn có thể hỏi thăm người ta thế nào.   Ví dụ: Good morning, how are you? (Chào buôi sáng, bạn khỏe không?) How is it doing? (Mọi việc thế nào rồi?)

Khi nói về thời điểm trong ngày, ví dụ như: Good afternoon (Chào buổi chiều), Good night (Chào buổi tối)...

How to say "chào buổi chiều? (Nếu muốn nói "chào buổi chiều" thì nói như thế nào?)

  • Good afternoon
  • Good night
  • Good morning

How to say "chào buổi sáng? (Nếu muốn nói "chào buổi sáng" thì nói như thế nào?)

  • Good afternoon
  • Good morning
  • Good night

Nhờ làm việc gì đó-  Khi cần giúp đỡ, bạn nói là: I'm sorry, Excuse me.                                Ví dụ: Excuse me, where is this place?(Xin lỗi, chỗ này ở đâu?)

Giúp đỡ (Help)

Khóa học này chưa được hoàn thiện cho lắm, cho nên...

Nếu mọi người có câu hỏi, thắc mắc gì thì hãy gửi tin nhắn đến TK Gmail này: [lekietsp75@gmail.com]. Xin cảm ơn!

Và nếu bạn thấy khóa học này bổ ích cho bạn thì hãy góp ý vào TK Gmail đó!