E-learning Distributie

Welkom bij de E-learning Distributie...

 

Distributie #1

Er is een lekkage in een hoofdleiding in 100 mm AC. Hierbij dient een leidingdeel 100mm AC van 4 meter lang vervangen te worden in een gebied waar de druk < 5 bar is. Welke materialen heb je minimaal nodig om de reparatie uit te kunnen voeren?

 • a) Buis 110mm pvc, 2x E-koppeling 100x 110mm (104-134), 2x een PE koppeling 100x110mm, 2x flenspakking 100mm en 1x set bouten m16 x 70.
 • b) Buis 110mm nod gij, 2x E-koppeling (104-134), 2x een PE koppeling 110x110mm, 2x flenspakking 100mm en 1x set bouten m16 x 70.
 • c) Buis 110mm pvc, 2x R-koppeling (104-132) , 2x een PE koppeling 100x110mm, 2x flenspakking 100mm en 1x set bouten m16 x 70.
 • d) Buis 110mm pvc, 2x E-koppeling (104-134), 2x een PE koppeling 110x110mm, 2x flenspakking 110mm en 1x set bouten m16 x 80.

Je ziet dat een dienstkraan defect is, je ziet echter dat hij niet lekt, maar de kraan dient echt vervangen te worden. Welk soort order heb je dan nodig in OPS?

 • a) Lekkage Hoofdleiding.
 • b) Onderhoud aansluitleiding
 • c) Onderhoud Hoofdleiding.
 • d) Lekkage aansluitleiding.

Je ziet dat een dienstkraan lekt én dus dient vervangen te worden. Welk soort order heb je dan nodig in OPS?

 • a) Lekkage Hoofdleiding
 • b) Onderhoud aansluitleiding
 • c) Onderhoud Hoofdleiding
 • d) Lekkage aansluitleiding

Je hebt een installatienummer (8xxxxxxx) in je order staan. Op welke manier kun je dan het makkelijkst de aansluiting in WML-lite opzoeken? Deze iconen zijn op te zoeken op de “Referentiekaart WML lite” oftewel “WML X&Y VELD V1.2”

Je gaat werken nabij een spoorlijn. Je hebt de benodigde vergunningen en bent op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften. Welk kleur veiligheidsvest dient men dan te dragen?

 • a) Oranje hesje.
 • b) geel fluorescerend veiligheidsvest met reflecterende strepen.
 • c) Blauw fluorescerend met de juiste reflecterende strepen.
 • d) Oranje fluorescerend veiligheidsvest met reflecterende strepen.

Welke vloeistof gebruik je om de uitloging van AC te meten?

Titel

Uitleg

 • a) Fenolftaleïne
 • b) Hypolftaleïne
 • c) Thymolftaleïne

Wanneer is een KLIC-melding geldig?

 • a) Tot 20 werkdagen na aanvraag.
 • b) Indien men de graafwerkzaamheden binnen 2 maanden na aanvraagdatum start.
 • c) Altijd.
 • d) Indien men de graafwerkzaamheden binnen 20 werkdagen na aanvraagdatum start.

De datum die op een gasslang van een gasfles/karweifles staat, is?

 • a) De uiterste houdbaarheidsdatum.
 • b) De jaar dat slang gekeurd moet worden.
 • c) Productiejaar van de gasslang.
 • d) Het jaartal dat de slang vervangen dient te worden.

Wat dient men te doen volgens de huidig geldende BDI afspraken indien er afsluiter(s) dicht blijven staan m.b.t. monstername na werkzaamheden?

 • a) Dit doorbellen naar de planning (coördinator in de wachtdienst) en de order op vervolg zetten.
 • b) Dit doorbellen naar de planning (coördinator in de wachtdienst) en de order niet op vervolg zetten.
 • c) Niet doorbellen en order niet op vervolg zetten.

Bij werkzaamheden waarbij niet gegraven hoeft te worden nabij een GASUNIE leiding, moet men…?

 • a) …de Gasunie via P&W / coördinator WD laten bellen alvorens te beginnen met de werkzaamheden.
 • b) …de Gasunie zelf bellen alvorens te beginnen met de werkzaamheden.
 • c) …de werkzaamheden uit te stellen iom P&W.
 • d) …de werkzaamheden gewoon uitvoeren zonder tussenkomst van de Gasunie

Wanneer hoef je geen overbruggingskabel te gebruiken?

 • a) Bij meterwisselingen.
 • b) Bij reparatie van een lekkage in een stalen aansluiting.
 • c) Bij het vervangen van een hoofdkraan op een koperen aansluitleiding.
 • d) Bij reparatie van een pvc aansluitleiding.

Wanneer vul je een SPN bon in na graafwerkzaamheden?

 • a) Altijd.
 • b) Alleen bij graafwerkzaamheden op eigendom van de klant.
 • c) Alleen bij graafwerkzaamheden in de openbare ruimte van een gemeente.
 • d) Alleen bij graafwerkzaamheden in de openbare ruimte van een gemeente en provincie.

Indien je werkzaamheden verricht langs, op of nabij niet-auto of snelwegen, welke richtlijnen moet je dan raadplegen?

 • a) CROW96b richtlijnen.
 • b) CROW96a richtlijnen.
 • c) CBR richtlijnen.
 • d) Gemeente of provincie bellen.

Hoe lang moet men water minimaal laten koken als er kookadvies is afgegeven?

 • a) 2 minuten.
 • b) 10 minuten.
 • c) 6 minuten.
 • d) 3 minuten.

Wat is wettelijk gezien de minimale druk (in kPa) en flow (in m3) die WML dient te leveren direct achter de watermeter (niet zijnde capaciteitsklanten)?

 • a) bij een waterverbruik op het leveringspunt van 1,5 m3 per uur is er nog een minimale druk op het leveringspunt van 200 kPa t.o.v. maaiveld.
 • b) bij een waterverbruik op het leveringspunt van 1,5 m3 per uur is er nog een minimale druk op het leveringspunt van 150 kPa t.o.v. maaiveld.
 • c) bij een waterverbruik op het leveringspunt van 1 m3 per uur is er nog een minimale druk op het leveringspunt van 200 kPa t.o.v. maaiveld.
 • d) bij een waterverbruik op het leveringspunt van 1 m3 per uur is er nog een minimale druk op het leveringspunt van 150 kPa t.o.v. maaiveld.