Buigen of barsten, zo luidt het gezegde. Deel 1.

Beste studenten

 

Buigen of barsten

Links- of rechtsom

Als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat

Kiezen of delen

Vier gezegden / spreekwoorden die je vast kent en waar je ongetwijfeld ook persoonlijke ervaring mee hebt.

Groeien, opgroeien, tot wasdom komen; 'leven' gaat niet zonder het oplopen van kleerscheuren.

 

Laatst

Laatst was ik zelf bij een training. Deze training stond in het teken van 'Omgaan met problematisch gedrag van leerlingen in de klas' en was specifiek gericht op VMBO speciaal onderwijs. De trainer zelf was (is) een ervaren jeugdhulpverlener en al enige jaren actief voor een adviesbureau dat zich toelegt op het uitlenen van specialisten aan organisaties die op enigerlei wijze te maken hebben met  jeugdigen met ernstig problematisch gedrag.

De trainer kon putten uit ervaring -altijd goed- en had tal van anekdotes paraat om zijn zienswijze en theorie zeer heel beeldend te verwoorden. Een van de uitspraken (definities) die me het meest is bijgebleven is:

"Het ontwikkelen van (het) vermogen te kunnen lijden"

Hij doelde daarmee op het topic dat 'we' (steeds meer mensen in elk geval) en in het bijzonder jeugdigen steeds minder goed hebben leren afzien, wachten, sparen, verdragen, verlangen, iets-niet-hebben, 'uitzingen'.

Het ontwikkelen van (het) vermogen te kunnen lijden blijkt een essentiele competentie omdat elke route naar succes ook hindernissen opwerpt die moeten worden overwonnen.

Ik had laatst zo'n hindernis. Ik was moe.

Te moe, altijd moe; zo-moe-dat-je-zelfs-te-moe-bent-om-te-slapen-moe. Gelukkig ben ik opgevoed in een gezin en omgeving waarin 'het vermogen te kunnen lijden' goed is ontwikkeld. Ik kon het dus verdragen. Maar ik heb ook wel bijstand nodig gehad. Want als je zo-moe-bent-dat-je-nog-te-moe-bent-om-te-slapen dan kun je dat qua lijden wel verdragen, maar om uitgerust weer aan de start te verschijnen vraagt om extra vitaminen. Die kreeg ik aangereikt. Het waren geen vitaminen uit een potje die iemand met aanreikte, ik kom er later op terug.

Daar gaat deze module om; om situaties waarbij het vermogen te kunnen lijden een centraal thema is. Lijden moet je in dit thema dus niet zien als extreme pijn, of heftig leed. Maar gewoon als 'leven is nu eenmaal ook een beetje lijden'. Dus de iets mildere variant; stress.

Afbeeldingsresultaat voor lijden

 

Veel plezier er mee, hopelijk is de module zelf geen beproeving :-) Humor zal daarom ook een belangrijk onderdeel zijn in deze module.

 

Werk en zo

Overal van zijn

Hilarisch, en voorbeelden zijn er in overvloed. Voorbeelden van mensen die op hun werkplek hun zelfcontrole volledig verliezen.

Zoals de man hier onder. Blijkbaar lukt het printen niet. Iets kleins, toch? Niet iets om je al te druk om te maken toch? TOCH??, als de printer het niet doet..

 

 

Mensen in stressvolle situaties reageren verschillend. Sommigen zullen exploderen, sommige mensen worden juist extreem introvert. Een persoon die (te) langdurig aan stress is blootgesteld zal uiteindelijk altijd een reactie daar op laten zien. Een stressreactie is dus persoonsgebonden. Een stressreactie is een overlevingsmechanisme. Onze overlevingsmechanismen zijn een overblijfsel uit een ver verleden waarin we nog als primaten delen van de wereld bevolkten; als dieren. Een stressreactie is dus een primaire reactie (primaat = aap, primair = de eerste). Dieren reageren primair, zonder 'rede'.

Boos. Teleurgesteld. Dat zijn gevoelens. Maar nog geen reactie. Re-actie. Het woord zegt het al; ook een reactie is een actie, een daad, handeling dus. Iets dat je DOET. En dus geen gevoel, want een gevoel doe je niet...

Je kunt ook zeggen: Zonder reden = redeloos. Daarom is het ook lastig om iemand in een stressvolle situaite aan te spreken op 'de reden', beredenerend. Of om aan diegene te vragen: "Ik snap niet dat je nu zo reageert?" Want iemand met stress heeft de neiging niet vanuit rede (rede = bedachtzaam verstandig) te acteren. Iemand in stress is eerder radeloos (en dus redeloos!).

Mensen verwarren dat nogal eens of maken er geen onderscheid tussen, weten dat niet. Jij als zorgprofessional moet dat onderscheid wel kunnen maken en kunnen uitleggen aan mensen in stressvolle situaties. Omdat mensen 'in stress' zeer geholpen worden als iemand onderscheid kan aanbrengen tussen het gevoel van de persoon en de (re)actie. Tussen rede en radeloosheid in kan grijpen.

De man in het filmpje is natuurlijk niet boos op de printer. De man is radeloos omdat hij over iets anders de controle kwijt is. Over WAT, dat weten we niet. Iedereen die radeloos is zal dat uiten als stressreactie. Maar je kunt alleen radeloos worden over iets dat je bestaan bedreigt. En een haperende printer bedreigt niet je bestaan.

MIJN stress

Zo wordt mijn gevoel van stress vooral gevoed door een te volle agenda, en al helemaal als het meerdere agenda's betreft. Bijvoorbeeld (te) druk op het werk EN (te) druk prive. Ik kan eigenlijk alleen maar functioneren als ik het idee heb overzicht te hebben in (mijn) taken. Mijn reactie op stress is dat ik me terugtrek in mijn schulp. Ik maak me onzichtbaar en doe juist steeds minder. Mijn GEVOEL en mijn (re)ACTIE houden elkaar dus gevangen en versterken elkaar. Ik weet dat wel, maar eenmaal beland in dat web lukt het me nauwelijks daar (zelf) uit los te komen. Ik probeer me te beschermen voor 'te veel = te veel' en ik doe dat dus door proberen weg te vluchten.

Vreemd toch? Je bent zelf coach. Je bent zelf professional in zorg- en welzijn. Je ondersteunt nota bene zelf talloze mensen op hun levenspad bij tal van topics waarbij stress en stressacties een rol spelen. Je kent genoeg technieken en werkbare tactieken om mensen te ondersteunen weer grip te krijgen en weer in-control te laten komen over HUN leven. Maar al je vaardigheden en ervaringen toepassen op jezelf? Ho maar..

Neem als tip uit deze module alvast mee: Zorg er voor dat je een sparringspartner hebt, een buddy. Iemand die je vertrouwt maar aan wie je niets 'schuldig' bent. Die je kunt opzoeken als je daar behoefte aan hebt, of die jou komt opzoeken als diegene denkt dat dat nodig is. En dat is bij voorkeur dus NIET je levenspartner, en ook niet je leidinggevende. Want aan beiden heb je een schuld. Een liefdesschuld (ja, echt; ik beloof je van je te houden -en belofte maakt schuld!-), en aan je leidinggevende heb je een prestatieschuld bijvoorbeeld (je hebt een prestatieschuld in ruil voor je salaris).

Aan wie heb jij 'schuld'?

 

 

 

 

 

Nu jij

Nu jij

Vraag 1: 

Wat zijn jouw stressoren; wat veroorzaakt bij jou stress? Ben specifiek (dus geen algemene termen)

Vraag 2: 

Waaraan merk je dat je aan stress onderhevig bent? Wat is/zijn jouw stressreacties? (zo specifiek mogelijk), dus wat is je gedrag?

Vraag 3:

Hoe merkt je omgeving (mensen) dat je gestressed bent? Hoe reageert je omgeving vervolgens op jouw stress?

Vraag 4:

Door welke stressreactie is een probleem waar je mee worstelde opgelost? (Welke stressreactie, welk probleem werd opgelost) Of; welke stressreactie liet het probleem groter worden (achteraf bezien).

Bedenk bij het beantwoorden van bovenstaande vragen dat elk persoon uniek is. Jij bent uniek, je eventuele gezinsleden zijn uniek, je familie. Maar is er wellicht een rode draad als stressor EN stressreactie in jouw bestaan en is die rode draad ook herkenbaar in gedrag van gezinsleden en/of overige familieleden? Met andere woorden; is er een patroon, zijn er patronen?

Jij, je gezin/familie is een groep. In dit geval een groep met een bloedlijn EN als het je gezin betreft: in een min of meer op elkaar gelijkende leefsituatie. Stressoren kunnen dus dezelfde zijn, en stressreacties ook (dit is overigens geen wetmatigheid hoor, het HOEFT dus niet zo te zijn).

Als je gaat werken met specifieke doelgroepen dan is de kans niettemin groot dat deze doelgroep overeenkomstige stressoren met elkaar gemeen heeft. Bijvoorbeeld je bent woonconsulente voor een woningbouwvereniging en jij en je teamleden hebben als taak om woningzoekenden met een urgentieverklaring aan een nieuwe woning te helpen. Je kunt je vast snel bedenken wat deze groep met elkaar gemeen heeft (bekijk nog eens Maslow, zie eerdere module) en wat typische stressoren en stressreacties van deze doelgroep (als geheel beschouwd) zullen kunnen zijn. Ik moet hier ook alles doen!

'Trending topic'

Op internet circuleert een bijzondere vacature, deze wordt momenteel massaal gedeeld. Niet alleen op het prive-georienteerde Facebook, maar ook op sites die meer gericht zijn op zakelijk-professioneel gebruik zoals Linkedin. Onzeker of het een werkelijke vacature betreft (als je dat wilt uitzoeken ben je daar zo achter). 

Waar het om gaat: Dit ben jij in je nieuwe baan. Of het nu bij De Vloer is of elders; dit is wat er van je gaat worden verwacht... en oh ja, tussen alle taken door ondersteun je ook nog je clienten. 

Anders gesteld; het is ook overal hetzelfde: Druk-druk-druk en echt alles is even belangrijk en moest eigenlijk gisteren af zijn. Niet verwonderlijk dus dat nogal wat medewerkers uitvallen. Als student van iSWWS heb je al bewezen dat je voor jezelf kunt zorgen en vaak zorg je ook al voor anderen. Je hebt je mislukkingen omgezet in ervaringen waarvan je hebt geleerd. Van ervaringen waarvan je niet wijzer bent geworden heb je afscheid genomen. Je volgt nu een studie, sommigen lopen een stage erbij momenteel, de meesten van jullie hebben een (bij)baan, gezin of gezinsverplichtingen. Dus prijs jezelf gelukkig met je vaardigheid in multitasken

Als je gaat solliciteren, benoem dan deze vaardigheid/vaardigheden specifiek, MET voorbeelden. Er is geen opleiding voor, bij iSWWS noemen we het de School van het leven


Stel gewoon eens een lijstje op

Onderstaand zie je een vacature. Een 'echte' (dus niet van De Vloer).

De link naar de vacature

*Zekerheidshalve vind je onderaan deze pagina ook nog de vacaturetekst als tekst zodat je de vraag ook kunt beantwoorden als het linkje niet meer actief is (omdat de vacature is vervuld).

De vraag luidt: Stel een zo lang mogelijke lijst op van taken & verwachtingen die NIET al letterlijk in de vacaturetekst staan vermeld.

10 taken: Dream-on, die heb je waarschijnlijk in het eerste half uur van je werkdag al achter de rug.

20 taken: Hmm, 'close', maar het zijn er echt meer.

30 taken: Komt in de buurt en voor dit moment voldoende. In de praktijk zijn het er zeker meer. Echt!

Als je jouw gemaakte lijstje nog eens doorneemt, aan hoeveel van die bijkomende taken heb je eigenlijk echt een hekel? Of zijn er ook taken die je juist leuk vindt om 'er bij' te doen? Benoem dat er bij (bij de meest opvallende). Benoem dus je energielaters en energiegevers.

Ook hier kun je je voordeel mee gaan halen tijdens solliciteren; zowel in je eerste kennismakingsbrief als tijdens een gesprek kun je blijk geven over inzicht en realiteitszin te beschikken. Leidinggevenden houden er van als medewerkers zich behalve op hun kerntaak (in jullie geval begeleiden en ondersteunen van clienten) ook op taken richten die helpen het hele organisatieonderdeel soepel te laten verlopen.

Risico nemen, de bedreiging verzekeren

Bedenk ook dit: In algemene zin zijn leidinggevenden risicomijders; leidinggevenden houden er van als zij zich gerustgesteld weten met medewerkers die er een all-in werkethos op na houden. Dat biedt de leidinggevende veiligheid; de zekerheid dat het organisatieonderdeel 'draait'. Zo werkt dat: een functionaris die in zijn/haar functie risicovolle beslissingen moet nemen zal altijd proberen deze risico's zoveel mogelijk te verzekeren.

Zo werkt het waarschijnlijk bij jezelf ook. Bij alle mensen eigenlijk. Je staat voor een risico. Een risico vormt op een of andere manier een bedreiging, dus je probeert de bedreiging zoveel mogelijk uit te sluiten.

Als zorgprofessional

Dit mechanisme van risico werkt voor iedereen dus ongeveer hetzelfde. Achter het nemen van een risico schuilt immers een gevaar. Dit werkt dus ook zo bij jouw toekomstige clienten. Als je met clienten in gesprek bent over een te nemen beslissing moet je je realiseren dat het nemen van een beslissing -WELKE BESLISSING DAN OOK- altijd gepaard gaat met het aangaan van een risico. DAAROM stellen mensen het nemen van een beslissing dan ook vaak uit; mensen weten wel dat ze een beslissing moet nemen, maar hebben het risico nog onvoldoende scherp dat met de te nemen beslissing gepaard gaat en weten dus nog niet zo goed hoe ze dit risico het beste kunnen verzekeren. Ga in jouw rol als hulpverlener aan dit mechanisme dus niet voorbij, want juist de mensen in de meest kwetsbare posities hebben vaak te maken met de grootste risico's, moeten dus beslissingen nemen die echt hun bestaan betreffen en proberen zichzelf dus goed te verzekeren. Hoe groter het risico, hoe moeilijker dit risico is te verzekeren. Daarom stellen juist mensen in de meest kwetsbare posities het nemen van beslissingen vaak uit...(!) terwijl mensen in die kwetsbare positie zich juist het minst uitstel kunnen veroorloven. Voorbeeld: Mensen in een benarde schuldposititie. KEN en ONDERKEN het risico van je client is het devies en ga samen met je client op zoek naar alleen die oplossingen waarvan jouw client zich verzekert weet van..: juist, een goede verzekering.

 

Vacaturetekst:

Vacature Persoonlijk begeleider

A A A Delen

Wij zijn voor Abbenbroekweg 113 D in Rotterdam op zoek naar een Persoonlijk begeleider

 
Aantal uren Gemiddeld 30-32 uur per week.
Regio('s) Rotterdam/Rijnmond
Je werkplek Abbenbroekweg 113 D in Rotterdam
 

Je werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze cliënten in hun dagelijks leven. Je begeleidt ze bij de persoonlijke verzorging en welzijn en coördineert de vrijetijdsbesteding van de cliënt. Je zorgt ervoor dat de woongroep goed functioneert en je levert daarbij een actieve bijdrage aan de organisatie van werkzaamheden en het vertalen van beleid naar individuele zorgplannen voor cliënten. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgplan en ook de bijbehorende administratieve taken op je neemt.

In je werk word je aangestuurd door een teamleider en geef je zelf sturing aan begeleiders, assistent begeleiders en aanwezige stagiaires en leerlingen. Daarnaast heb je regelmatig contact met collegas van de wooneenheid of andere disciplines en met de ouders van onze cliënten. Ook draag je zorg voor het beheer van de persoonlijke eigendommen.

Je profiel

  • Je bent in het bezit van het diploma  MMZ 4, SPW 4, VK 4, MBO V, HBO V of Z verpleegkundige.
  • Je kunt de zorgvisie van ASVZ vertalen naar de begeleiding van je cliënten.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Je kunt zelfstandig werken en bent sterk in problemen oplossen.
  • Je bent flexibel, kunt structuur bieden, je bent stress bestendig, creatief en je hebt gevoel voor humor.
  • Je kunt een goede zorg bieden en een betekenisvolle begeleiding aan de cliënten.
  • Verpleegkundige ervaring is een pré.
  • Je kunt administratieve taken uitvoeren.

Werkplek
Binnen deze woonvoorziening wonen 7 EVMB cliënten van zowel laag als hoger niveau en zijn allen rolstoel gebonden. De cliënten vragen een diversiteit aan begeleiding en verzorging zoals ADL maar ook op medisch gebied o.a. katheters verzorgen en sondevoeding geven.

Ons aanbod
De vacature is gesteld voor deze specifieke standplaats. De werkzaamheden zullen aanvankelijk binnen deze organisatorische eenheid verricht worden. Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij flexibel inzetbaar moeten zijn op meerdere organisatorische eenheden binnen een reisafstand van maximaal één uur (enkele reis, openbaar vervoer op basis van het reisadvies van 9292).

Bij ASVZ zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat en goede arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. Voor de secundaire arbeidsvoorwaarden werken we bij ASVZ met een meerkeuzesysteem. Dit betekent dat je zelf aanvullende arbeidsvoorwaarden kunt kiezen die passen bij je persoonlijke situatie. Ook besteden we veel aandacht aan je loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bij ASVZ werken we met tijdelijke contracten.

Salaris
Inschaling in FWG 40 conform CAO Gehandicaptenzorg.

Bijzonderheden
Het dienstenpatroon is onregelmatig met ook kortere diensten en slaapdiensten en vereist dus een flexibele instelling t.a.v. het rooster.

Meer informatie en solliciteren
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Inge Baggerman teamleider, telefoonnummer: 06-10422048.

Het vacaturenummer voor deze functie is RO16120-RdK-p, je kunt reageren tot maandag 20 februari 2017.