00_Eğitime Giriş

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Prosedürleri Konusunda Bakanlık Personelinin Eğitimi

Eğitime Giriş

Untitled content 1

Proje Adı: Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Prosedürleri Konusunda Bakanlık Personelinin Eğitimi

Proje Kimlik No: EuropeAid/135089/D/SER/TR

Sözleşme No: TR2011/0311.25-01/001

IACS EĞİTİMLERİNE GİRİŞ

Untitled content 2

Sunum İçeriği

 • Giriş & organizasyonel bilgi
 • Proje ekibi
 • Eğitimin hakkında bilgi
 • Eğitim ajandası
 • Proje ve Eğitimin amacı
 • IACS sistemi hakkında özet bilgiler
 • Sizin rolünüz

Untitled content 3

Giriş & Organizasyon

 • Ulaşım & masrafların ödenmesi
 • Otelde konaklama & diğer imkanlar
 • 45 kişilik 2 grup
 • Uygulamalı eğitimler ve değerlendirme için bilgisayarlar
 • Hafta sonu konaklama

Untitled content 4

Proje Uzman Ekibi

Proje ortakları:

Geodetski zavod Celje, GISS, Sinergise , Ottotek

Projenin uluslararası uzmanları:

 • Gregor Počivavšek – Takım lideri (MS ve CC)
 • Marcel Meijer – IACS eğitmeni(MS ve CC)
 • Ljupco Chadinoski – IACS/LPIS eğitmeni (MK ve CC)
 • Dejan Jevšnik – IACS/LPIS eğitmeni (MS ve CC)
 • Jure Gnilšek – LPIS ve OTSC eğitmeni (SLO ve CC)
 • Blaž Švab – LPIS ve OTSC eğitmeni (SLO ve CC)
 • Ana Tivadar – Eğitim asistanı(SLO ve CC)

Untitled content 5

Proje Uzman Ekibi

Yerel uzmanlar:

 • Gözde Töreyen – Eğitim asistanı ve CBS uzmanı
 • Emre Çetin – Eğitim asistanı ve CBS uzmanı
 • Harun Kılıç - Eğitim ve değerlendirme uzmanı
 • Ayhan Tekgül – Eğitim asistanı uzman
 • Beyza Önal – Organizasyonel ve değerlendirme uzmanı

Untitled content 6

10 Günlük Program 1. hafta

Gün

Konu

Detaylar

1.

Genel IACS Sistemi ve temel bileşenleri

IACS sisteminin daha genel olarak anlatılması ve diğer ülkelerde nasıl kullanıldığı; IACS sistemi ile Türkiye’deki mevcut sistemin karşılaştırılması, IACS’ın avantajları

2.

IACS unsurları ile ilgili detaylı bilgi

Bölge system sorumlularının görevleri arasında olan ana unsurların açıklanması – İşletme Kayıt Sistemi, LPIS, başvurular, Yerinde kontroller (Saha ziyaretleri)

3.

LPIS kılavuzları + Ö rnekler

Türkiye’deki LPIS sisteminin detaylı açıklaması ve LPIS içerisindeki tarım parsellerinin tanımlanması yöntemleri

4.

Yazılım hakkında bilgi + İ nteraktif uygulama

IACS kapsamında genel yazılım mantığının anlatılması ve eğitim yazılımında katılımcılar ile birlikte uygulamalar

5.

Pratik eğitim

Yazılımın kullanılması ve örnekler üzerinden uygulama - katılımcıların kendi bilgisayarlarında uzmanlarımızın yardımı ile pratik yapması

Untitled content 7

10 Günlük Program 1. hafta

Gün

Konu

Detaylar

6.

Eğitimci eğitimi + D eğerlendirme ile ilgili uygulama

10 günlük bölge eğitimlerinde eğitim nasıl olmalıdır? + değerlendirmeler için hazırlık

7.

Değerlendirme

Teorik ve pratik kısımlar için

8.

Eğitimciler için pratik eğitim

Eğitim materyalleri, örnekleri ve yazılımı nasıl kullanacakları hakkında detaylı bilgi, Eğitimleri nasıl gerçekleştirecekleri ile ilgili bilgi

9.

Değerlendirme sonuçları + D üzeltmeler

Değerlendirme ön sonuçları, eğer anlaşılmayan yerler olursa bu konuların tekrar edilmesi

10.

Sonuçlar & O rganizasyon ile ilgili detaylar

Bölge eğitim materyallerinin, lojistik, denetim bilgilerinin ve değerlendirme sorularının, vb. dağıtılması

Untitled content 8

Günlük Planlama

9:30 – 10:00 Kısa tematik testler

10:00 – 11:00 45 dk. Sunum – 15 dk. soru-cevap

11:00 – 11:20 Kahve molası

11:20 – 12:30 50 dk. Sunum veya uygulama – 15 dk. soru-cevap

12:30 – 13:30 Öğle yemeği (otelde)

13:30 - 15:00 60 dk. Sunum veya uygulama + soru cevap

15:00 – 15:20 Kahve molası

15:20 – 16:30 45 dk. Sunum veya uygulama + soru cevap

Untitled content 9

Ana Proje Başlıkları

 • 15 Mart 2016’da başlayıp – 15 Eylül 2017’de bitmektedir.
 • Eğitimci eğitimleri - ToT Eylül/Ekim’de (10 gün)
  • 45 kişiden oluşan 4 grup = 180 eğitimci
  • İki tarih 26.09 - 07.10 ve 10.10 - 21.10
  • Ekim ayından 2017 yazına kadar Bölge Eğitimleri (81 ilde)
  • 10.000 personel, süre 10 gün
  • Eğitim materyalinin hazırlanması (Eğitimci eğitimleri ve bölge eğitimleri için)
 • Eğitim yazılımı
 • Eğitim denetleme ve değerlendirme

Untitled content 10

AB Kuralları Kapsamında Çiftçilere Dağıtılan Tarımsal Destekler

Bu eğitimin genel hedefi nedir?

 • Amaç Türkiye’de IACS sisteminin kurulması

Neden IACS?

 • IACS kuralları kapsamında desteklerin dağıtılması

Ne öğrenmeniz gerekmekte?

 • OTP’nin temel unsurlarını (farklı destek tedbirleri)
 • IACS unsurları, süreçleri ve kurallarını (bir sonraki slayta bakınız)

Neden öğrenmeniz gerekmekte?

 • IACS, ödemelerin yapılması için İdare ve çiftçiler tarafından uyulması gereken kurallardır
 • Yerel operatörlerin (10.000)eğitimini gerçekleştirebilmek için tüm detayları bilmeniz gerekmektedir.
 • Yerel operatörler sorumlu olacakları süreçleri öğrenmelidir.

IACS – Entegre İdare ve Kontrol Sistemi

Untitled content 11

IACS Genel Diagram

Tek başvuru

İşletme/yararlanıcı kimlik sistemi

Parsel kayıtları- LPIS

Saha kontrolleri

Arazi denetimleri

CwRS

IACS

Hayvanların kimliklendirme ve kayıtları için sistem

Entegre

İdare

&

Kontrol Sistemi

İdari kontroller

Ödeme hakları kimliklendirme ve kayıtları için sistem

Yararlanıcılara ödenecek miktarın hesaplanması için sistem

Diğer kayıtlar

Untitled content 12

IACS – Entegre İdare ve Kontrol Sistemi

İdare Bölümü:

 • Kayıtlar ve veri tabanları (LPIS, FR, AIRS, haklar)
 • Çiftçiler tarafından uyulması gereken kurallar (Çapraz Uyum)
 • Destek başvuruları (sayısal formatta)

Kontrol Bölümü:

 • Saha kontrolleri - OTSC (klasik saha kontrolü)
 • Uzaktan Algılama kontrolleri (uydu görüntüleri kullanılarak)
 • İdari kontroller

Süreçler:

 • Kayıt ve veri tabanlarının sürdürülebilmesi (Öz kontroller, saha kontrolleri, saha kontrollerinden gelen geri dönüşler, çiftçiden gelen geri dönüşler)
 • Destekleri anlama ve başvuru yapma aşamasında çiftçilere yardım
 • Destek tarihlerine sadık olma (başvuru tarihleri, bakım, kontrol tarihleri, ödemeler)
 • Kontrol süreci (yukardaki süreçlerden ayrı)

Yukarıdaki tüm unsurlar özel bir yazılım ile desteklenmektedir (ancak bu unsurların yazılıma entegre edilmesi gerekmektedir)

Untitled content 13

IACS Yerel Seviyede

Tek başvuru

İşletme/yararlanıcı kimlik sistemi

- Çiftlik kayıt

Parsel kayıtları- LPIS

IACS

Saha kontrolleri

Arazi denetimleri

CwRS

Entegre

İdare

&

Kontrol Sistemi

Hayvanların kimliklendirme ve kayıtları için sistem

İdari kontroller

Ödeme hakları kimliklendirme ve kayıtları için sistem

Yararlanıcılara ödenecek miktarın hesaplanması için sistem

Diğer kayıtlar

Untitled content 14

Eğitimci ve Sistem Sorumluları

Eğitimci sorumlulukları:

 • Yerel sistem sorumlularının eğitimcisi olacaksınız (yaklaşık 30 kişilik gruplar, 10’ar gün, 12 bölge, 10.000 sistem sorumlusu, Ocak 2017’den itibaren 10 ay boyunca)
 • Yerel sistem sorumlularını temel IACS unsurları, prosedürleri ve kuralları konusunda eğiteceksiniz
 • Yerel sistem sorumlularını IACS yazılımının bazı fonksiyonlarını öğrenmek üzere eğiteceksiniz
 • Yerel sistem sorumlularını çiftçiler ile görüşmeler yapabilmeleri için eğiteceksiniz

Untitled content 15

Eğitimci ve Sistem Sorumluları

Yerel sistem sorumlularının sorumlulukları:

 • Çiftçilere IACS kuralları kapsamında destek ödemelerini nasıl alacakları konusunda yardımcı olacaksınız
 • Çiftçileri uymak zorunda oldukları ve izlemek zorunda oldukları kurallar konusunda bilgilendireceksiniz
 • IACS kayıtlarının devamlılığı (LPIS, FR, vb.)
 • Çiftçilere destek başvurusu yapma konusunda yardım (online başvuru - GSAA)
 • Çiftçi beyanları ve kurallara uyup uymadıklarının kontrolü (eğer gerçekten doğru beyanda bulunuyorlarsa ve kurallara uyuyorlarsa) – kontrollerin başvuru hazırlıkları sürecinde yer almayan bağımsız deneticiler tarafından yapılması gerekmektedir
 • Her yıl destek tarihlerine sadık kalınması (kayıtlardaki değişiklikler, başvuru tarihleri, kontrol tarihleri, ödemeler)

Untitled content 16

Diğer Detaylar

Eğitim değerlendirme

 • Teorik kısım
 • Uygulamalı kısım
 • Değerlendirme ve kısa test

Günlük Testler

 • Bir önceki güne ait kısa test ve başlıklar (çevrimiçi, kısa sorular)
 • Eğitim süreç gidişatı ve katılımını izleme

Günlük Sorular ve Cevaplar

 • Her sunum sonrası
 • Günün sonunda

Untitled content 17

IACS Eğitimi ve Eğitim Materyalleri

 • Açıklayıcı notlarla birlikte 20’den fazla sunum + video ve ses kaydı
  • Yazılım üzerinden çevrimdışı IACS eğitimleri; LPIS güncellemesi, destekler, yerinde kontroller
  • Yazılım için kullanıcı el kitabı (teknik ve prosedürler) 10 pdf + 4 video
  • Yazılım üzerinde gösterilecek çok sayıda uygulamalı örnek