Hypercortisolisme

Dit is de e-learning behorend bij het keuzevak Endocrinologie van de studie Gezondheid en Leven. Allereerst worden de onderwerpen besproken die direkt in de kliniek bruikbaar zijn. Aan het einde van de e-learning volgt achtergrond informatie over de anatomie en (patho-)fysiologie van de bijnier.

De bijnier.

Introductie

Kliniek (1)

Kliniek (2)

Oorzaken

'Puffers en zalfjes'

Welk van de onderstaande kenmerken bij lichamelijk onderzoek is het meest bijdragend wanneer u wilt onderscheiden tussen hypercortisolisme en overige oorzaken van overgewicht?

Diagnostiek van hypercortisolisme (eerstelijns screening)

Urine onderzoek

Bloed onderzoek

Speeksel onderzoek

Haar cortisol

Wat moet u zich afvragen als de dexamethason suppressietest een abnormaal hoge uitslag geeft?

Tweedelijns screening

Beeldvormend onderzoek

Sinus Petrosus Sampling

Behandeling van hypercortisolisme

Medicamenteuze behandeling

Op welke bijwerking moet u bedacht zijn wanneer u ketoconazol behandeling start?

Chirurgische behandeling

Prognose

Achtergrond informatie: anatomie en (patho-)fysiologie van de hypofyse-bijnier as

Feedback

Samenvatting