Metallenes mikrostruktur og egenskaper: Øving 2 - Stål I

Oppgave 1

Oppgave 1a - Beregning av fasefordeling rett under eutektoid temperatur

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur rett under eutektoid tempertatur (A1) beregn vektprosent perlitt og fri ferritt (maks andel ferrit dannet i α + γ- området):

Fri ferritt:  %

Perlitt:  %

Oppgave 1b - Beregning av fasefordeling rett under eutektoid temperatur

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur rett under eutektoid tempertatur (A1) beregn fordelingen av ferritt og sementitt i perlitten.

Ferritt:  %

Sementitt:  %

Oppgave 1c - Beregning av fasefordeling rett under eutektoid temperatur

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur rett under eutektoid tempertatur (A1) beregn den totale vektprosent av ferritt og sementitt i legeringen.

Total mengde ferritt:  %

Total mengde sementitt:  %

Oppgave 1d - Beregning av fasefordeling ved temperatur T6

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur T6 (markert i figuren) beregn den totale prosentandel av ferritt og sementitt.

Ferritt:  %

Sementitt:  %

Oppgave 1e - Beregning av fasefordeling ved temperatur T6

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur T6 (markert i figuren) beregn andelen av perlitt og fri ferritt.

Fri ferritt:  %

Perlitt:  %

Oppgave 1f - Beregning av fasefordeling ved temperatur T6

Figuren viser det metastabile Fe-C fasediagrammet. Fasefordelingene for 0,2 % C skal beregnes. Oppgi svarene i prosent (%) og med ett desimal bak komma (f. eks 43,5 hvis svaret er 43,5 %).

For en temperatur T6 (markert i figuren) beregn fordelingen av ferritt og sementitt i perlitten.

Ferritt:  %

Sementitt:  %

Oppgave 2

Oppgave 2 - Sakte oppvarming av 0,4 % C stål

Mikrostrukturen i et 0,4 %C-stål ved romtemperatur er vist under. Stålet blir langsomt varmet opp til austenittområdet. Basert på mikrostrukturen, plasser de ulike temperaturene under oppvarmingen til tilhørende skisser.

 • Rett over A1
 • En plass mellom A1 og A3
 • Rett over A3
 • Ett stykke over A3

Oppgave 3

Oppgave 3a - Mikrostruktur til  1,2 %C-stål

Hvilke av mikrostrukturene stemmer for et stål på romtemperatur som inneholder 1,2 % C?

Oppgave 3b - Sfærodisering

Sfærodisering til et 1,2 % C-stål skjer ved varmebehandlingen som vist under.

Vurder den opprinnelige mikrostrukturen (evt. gå tilbake og se hvordan den ser ut). Ved oppvarming til punkt 1 vil det skje en faseomvandling. Hva skjer?

 blir omdannet til .

Oppgave 3c - Sfærodisering

 • Den har blitt sfærodisert
 • Ingenting
 • Den har vokst

Sfærodisering til et 1,2 % C-stål skjer ved varmebehandlingen som vist under.

Hva har skjedd med den opprinnelige korngrensesementitten etter oppvarming til punkt 1?

Oppgave 3d - Sfærodisering

 • Punkt 2
 • Punkt 3
 • Punkt 4

Sfærodisering til et 1,2 % C-stål skjer ved varmebehandlingen som vist under.

Den opprinnelige korngrensesementitten blir etter hvert sfærodisert. På hvilket punkt i prosessen er den blitt dette (for første gang; den forblir sfærodisert etter dette punktet)? 

Oppgave 3e - Sfærodisering

Sfærodisering til et 1,2 % C-stål skjer ved varmebehandlingen som vist under.

Hvordan ser mikrostrukturen ut ved punkt 3?

Oppgave 3f - Sfærodisering

 • Sementitten er sfærodisert
 • Perlitten er sfærodisert
 • Både sementitten og perlitten er sfærodisert

Sfærodisering til et 1,2 % C-stål skjer ved varmebehandlingen som vist under. Hva er riktig for punkt 4?