Truckutbildning Nowaste

Truckutbildning test 

Teoritest

Vad kallas den ventil som förhindrar frittfall för lasten vid slangbrott

  • Överströmningsventil
  • Manöverventil
  • Sänkbromsventil

En motviktstruck väger 8000 kg utan last och lyfter 6000 kg. Vad blir högsta axeltrycket vid maxlast?

  • 9000 kg
  • 11000 kg
  • 12600 kg

Svara på följande påståenden genom att markera om det stämmer eller inte

  • Man får lov att köra en truck om man har körkort till bil
  • Har man traktorkort får man framföra en truck på allmänväg
  • Man får lov att köra med gafflarna framåt om man ser att ingen är i närheten

Klicka på trucken som kallas för motviktstruck