Rapportera och attestera resultat i Ladok

Välkommen,

Det här är en snabb introduktion så att du kan rapportera in betyg i Ladok. Introduktionen innehåller några innehållsdelar och ett antal frågor. Introduktionen tar ca fem till tio minuter att genomföra.

"Min uppfattning är att den absolut största fördelen är att när jag som lärare har genomfört något examinerande moment så kan jag direkt rapportera det och ge studenten sitt betyg!!  Jag behöver aldrig samla på underlag utan har jag examinerat studenten så är ärendet avslutat."
 

Citat från en lärare

Resultatrapportering för lärare

1. Fördelarna när du rapporterar betyg via Ladok

Det finns många fördelar om du börjar att rapportera resultat och betyg i Ladok. 

  • Studenterna får sina betyg definitivinlagda och kommunicerade i Ladok mycket snabbare. Oftast flera dagar eller veckor snabbare. Du slipper frågor från studenter om när resultatet blir inrapporterat. 

  • Du slipper hålla på betyg - utan kan direkt rapportera in betyget på en eller flera studenter och "bli av med" och avsluta uppgiften.

  • Du slipper pappershanteringen med listor mellan studieadministratören och dig.

  • Vid rättning av uppgifter behöver du inte fylla i rättningsprotokoll utan du fyller i betyget direkt i Ladok och skickar  det för attest så fort ett eller flera betyg är inrapporterade. Uppgiften är avslutad - betyget är inlagt och studenten blir informerad via studentportalen.

  • Vi kommer också visa dig i denna kurs några knep i Ladok för hur du ska rapportera ännu effektivare

2. Startsidan i nya Ladok

Fråga 1: Var på startsidan söker du efter ett kurstillfälle

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

Fråga 2: Var klickar du för att komma direkt till rapporteringen av tentamen på kursen "Algebra I"

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

3. Studentbilden - allt om studenten

4. Studentbilden - vad har studenten klarat av

Fråga 3: Var klickar du för att se vilka moment och betyg studenten har på kursen Databasteknik?

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

5. Kursbilden - övergripande om kursen och dess tillfällen

6. Kursbilden - om flikarna

Fråga 4: I vilken flik kan du ta ut en deltagarlista för en kurs?

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

Fråga 5: I vilken flik kan man skapa möjlighet att notera närvaro för studenter som har deltagit i ett seminarium?

Stödet är t ex att du vill ange om studenterna har lämnat in sina uppgifter, gjort en muntlig presentation samt varit aktivt deltagande på seminariet.

Klicka på det nummer du tror du är rätt. Klicka sedan på "Skicka"

7. Kursbilden - Att gå in på en rapporteringssida

Fråga 6: Vad väljer du om du ska rapportera resultat på ett tentamenstillfälle med anonyma studenter

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

8. Rapportera t ex seminarier och laborationer i Ladok

Fråga 7: Var markerar du studenterna så att du kan arbeta effektivare?

Var anger du att alla markerade studenter har deltagit i aktivitetstillfället för Seminarie A, utan att göra detta en gång för varje student?

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

Fråga 8: Var klickar du för att rapportera resultat för flera studenter samtidigt?

Klicka på en siffra och därefter på Skicka för att ange ditt svar.

9. Rapportera tentor på anonyma studenter

10. Klarmarkera och avisera examinatorn

Fråga 9: Var klickar du för att skicka de betygsatta studenterna till en examinator?

Klicka på rätt nummer och sedan "Skicka"

11. Välja examinator

Fråga 10: I vilket väljer fält väljer du vem som ska examinera betygsunderlaget

Klicka på rätt nummer och skicka svaret sedan.

12. Arbeta vidare med betygsunderlaget

Fråga 11: Var filtrerar du bort de klarmarkerade betygen

13. Avsluta kursen genom att sätta betyg på kurs

Du ska kunna attestera resultat och kunna ändra resultat om så krävs i Ladok med...

1. Några saker att tänka på

Läraren ansvarar för att rapportera in resultat (utkast) och klarmarkera dem, dvs. låsa resultaten och tala om för examinatorn att hen kan skriva under (attestera).  Den här kursdelen handlar om hur du attesterar resultaten på ett effektivt sätt.

 

2. Att sätta slutbetyget

3. Välja vilka betyg som är färdiga att attestera

4. Bekräfta din identitet precis som på banken för att attestera betygen

Observera! Du kommer att behöva logga in ännu en gång. Hur det ser ut beror på ditt lärosäte. Skälet är att du behöver bekräfta din identitet ungefär som när du gör betalningar via en online bank.

6. Betygen är attesterade och har skickats till studenterna

Observera! Studenternas namn och personnummer visas bredvid anomyseringskoden när betyget är attesterat. 

7. Studenten Philip Granströms studentbild i Ladok

8. Studenten Philip Granströms egen vy i studentportalen