Задания в Moodle

Използвайки учебните дейности на платформата MOODLE, учителят може да зададе конкретни задачи на учащите и да ги оцени след завършването им. Получените оценки се включват в личния бележник на учащия за проследяване на неговия напредък.

Добавяне на дейност

Добавяне на дейност

Избор на задание

Какво представлява заданието?

Заданията са дейности, които учителят може да задава като домашна работа, работа в клас или проекти на своите ученици. По същество заданията поставят задача или казус на обучавания, от когото се изисква да създава цифрово съдържание и да го качи в системата по възможност преди определения краен срок. Когато заданието е готово, учителят трябва да го оцени, използвайки скала за оценяване  и / или текстов коментар. Цифровият материал може да съдържа текст, електронни таблици, презентации, изображения, аудио, видео и др. Също така, може да бъде във всякакъв файлов формат. Заданията биха могли да бъдат полезни инструменти за самостоятелна или съвместна работа, съчетана с груповия режим в курса, и  за проследяване на напредъка на учащите.

Основни опции на заданието

Основни опции на заданието

Видове задания

Онлайн текст

Това е едно просто задание, което задава въпрос на ученика, поставя проблем или случай, който трябва да бъде решен и изисква отговор (т.е. кратко есе), който да бъде въведен директно в платформата, като се използва вградения HTML редактор. Това задание може да бъде активаирано чрез избиране на съответната опция по време на добавянето на заданието в курса. Качването на файлове може да бъде избрано заедно или отделно от онлайн текста. Може да се добави в прозорец като този в екрана отляво.

Качване на файлове

Обучаващият поставя задачата и максималния брой файлове, които съдържат решението. Тази опция позволява на ученика да качи до 20 файла в платформата. Решението за заданието изисква да се разработят няколко файла (без ограничения по отношение на техния тип) с размер, по-малък от разрешения максимум. Ако броят на файловете не е предварително определен или е твърде голям, файловете могат да бъдат компресирани в zip или rar формат и архивът може да бъде качен в платформата като един файл. Обучаваните  могат да добавят коментари към файловете, например, описанието им, в случай че тази опция е предоставена от обучаващия. Когато обучаваните са готови с качването, те трябва да потвърдят, че заданието е готово за изпращане, в случай че тази опция е избрана и след това заданието не може да бъде редактирано. Системата позволява на ученика да редактира работата си, като добавя нови файлове и / или редактира и изтрива съществуващите файлове. Ако даден ученик се опита да качи повече файлове от максималния брой качени файлове, системата му изпраща предупредително съобщение за грешка.

Опциите за онлайн текст и изпращане на файлове могат да се използват заедно в едно и също задание

  • Вярно
  • Грешно

Кои типове файлове могат да се използват в задание?

  • .doc, .docx
  • .xls
  • формати за изображения (jpg, png, gif, bmp, etc.)
  • .pdf
  • всички типове файлове