Fysiologie: Hormonen en receptoren

Hormonen en receptoren

Chemische structuur

Stelling vraag

Hormoon X wordt geproduceerd in het RER en Golgi apparaat. Welke van de volgende uitspraken is waar?  

Fill in the blanks vraag

Secretie

Basis principes

Multiple choicevraag

Receptoren

Multiple choicevraag

Werkingsmechanisme

Open vraag

Werkingsmechanisme

Text matching vraag

Сombine elements from the left column with the elements on the right
Genetische defect
 
Adenoom
Desensitisatie
 
hCG kan binden aan de TSH- receptor in de schildklier
Spill-over
 
Insuline resistentie in obesitas
Anti-receptorantilichamen
 
Anti TSH stimulerende IgG’s