25 kV spanningtester voor de Brandweer

Deze cursus is voor 25 kV specialisten van de brandweer

1 Welkom bij het e-learningprogramma

Inleiding

Veiligheidsbewustzijn


Bij iedere inzet heb je als hulpverlener te maken met risico's.

Het spoorterrein kent een aantal specifieke risico's waar je rekening mee moet houden. Ben jij je hiervan bewust? Bekijk de film en beantwoord daarna de vragen op de volgende pagina. 

Maatregelen


In dit hoofdstuk leer je welke maatregelen het brandweerpersoneel moet nemen op spoorterrein, ter voorkoming van aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Bij een incident op een 25 kV spoorlijn moet je rekening houden met bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan:

  • de hoge snelheden
  • grote massa van treinen
  • goederentreinen op de Betuweroute met vaak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen
  • beperkte waterwinning

De HSL is afgesloten met een hekwerk vanwege een verhoogd veiligheidsregime. Je mag pas binnen het hek komen nadat:

  1. het treinverkeer over deze sporen is gestaakt
  2. ProRail dit heeft bevestigd aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)


Werken op spoorterrein is niet zonder gevaar. Op de foto zie je twee brandwachten die blussen op 25 kV spoor.

Werken deze mannen veilig?

Op welke risico's moeten zij alert zijn?

2 Hoe werk je veilig op spoorterrein?

Soorten risico's

Aanrijdgevaar


Aanrijdgevaar houdt in dat je kunt worden aangereden door een trein. De trein is sneller bij je dan je denkt. Een trein kan niet uitwijken en heeft een lange remweg.

Bekijk de foto hiernaast. Kan hier sprake zijn van aanrijdgevaar?

Ook al is de bovenleiding door ProRail uitgeschakeld en het treinverkeer stilgelegd, dan kun je nog te maken krijgen met uitrollende treinen of dieseltreinen. 

Om dit aanrijdgevaar te voorkomen worden er voor de 25 kV test twee wachters aangesteld. Deze staan aan weerszijden van het incident op de uitkijk voor naderende treinen, terwijl de 25 kV specialist de spanningtester bedient. 


Elektrocutiegevaar


Elektrocutiegevaar kan worden voorkomen door de spanning van de bovenleiding uit te laten schakelen. In de meeste gevallen is dit echter niet nodig. 

Belangrijk is om tijdens je werk te zorgen voor een veilige afstand tot de onder spanning staande bovenleiding. Welke afstand dit is, zie je in de film hiernaast. 


Met welke risico's heb je te maken op spoorterrein?

3 Hoe gebruik je de 25 kV spanningtester?

Waar zit de toeter?

Hier zie je een instructiefilm over de onderdelen van de 25 kV spanningtester met uitleg over hoe je de tester in elkaar zet.