Båt basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Vad händer om motorn blir stulen mellan 1 nov och 31 mars?

 • Kunden får ingen ersättning
 • Kunden får ersättning men får betala dubbel självrisk
 • Kunden får ersättning men får betala 15 % av skadekostnaderna i extra självrisk

Vilka moment ingår i L?

 • Sjöskada, stöldskada, olycksfall, assistans, maskin- och elektronikförsäkring
 • Sjöskada, brandskada, ansvar
 • Sjöskada, uppläggnings- och transportskada, stöldskada, brandskada, ansvar, rättsskydd

Vad ingår i XL som inte finns i L?

 • Olycksfall, stillestånd, dubbelt värde på lösöre, assistans, maskin- och elektronikförsäkring
 • Stillestånd, dubbelt värde på lösöre
 • Olycksfall, stillestånd, dubbelt värde på lösöre, assistans, allrisk

Vad ingår i XXL som inte finns i XL?

 • Tredubbelt värde på lösöre
 • Maskin- och elektronikförsäkring
 • Passageraransvarsförsäkring

Vilket försäkringsbelopp ingår jolle med utan tilläggsförsäkring?

 • 10 000 kr
 • 20 000 kr
 • 15 000 kr

Hur många % av självrisken får kunden till sitt självriskkonto efter varje skadefritt år?

 • 5
 • 10
 • 15

Vilket moment i försäkringen ersätter masten om den tappas vid avmastning?

 • Sjöskada
 • Uppläggning- och transportsskada
 • Ansvarsförsäkringen

Hur mycket ersätter försäkringen en 4 år gammal utombordsmotor?

 • 85 % av motorns värde
 • 80 % av motorns värde
 • 75 % av motorns värde

Hur stor är självrisken för brand och stöld?

 • Alltid som grundstötning
 • Alltid 10 000 kr
 • Max 5 000 kr

Vad är självrisken för enbart trailer, personligt lösöre, allrisk eller jolle?

 • 1 000 kr
 • 2 000 kr
 • 5 000 kr

Hur många dagar ska det gå innan stilleståndsersättning börjar betalas ut?

 • 20 arbetsdagar
 • 20 dagar, inklusive lördag och söndag
 • 15 arbetsdagar

Behöver man montera av utombordsmotor under 50 hk?

 • Ja, man måste alltid demontera motorer under 50 hk
 • Nej
 • Nej, men motorer under 200 hk ska vara låsta med motorlås

Vad händer om utombordsmotorn blir stulen från båten under vinterförvaring?

 • Kunden får ingen ersättning
 • Kunden får ersättning men får betala dubbel självrisk
 • Kunden får ersättning men får betala 15 % av skadekostnaden i extra självrisk

Under vilka förutsättningar täcks rigg-, mast-, och segelskador?

 • Om de är orsakade av plötsliga händelser
 • Alltid vid väder överstigande 10 m/s och annars om skadan är orsakad av plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse
 • Aldrig

Kan båtägaren få ersättning för att ha tappat sin plotter i durken i båten?

 • Ja, om hen har en försäkring där allrisk ingår
 • Ja, alltid
 • Nej, det är inte ersättningsbart

Vilket är det högsta ersättningsbeloppet om kunden råkar spilla ut rödvin över dynorna i båten?

 • 10 000 kr
 • 20 000 kr
 • 40 000 kr

Vilken ersättning, i procent av försäkringsvärdet, får kunden maximalt för personlig utrustning om hen väljer alternativ L och XL?

 • 4 % och 8 % dock lägst 4 000 kr
 • 2 % och 5 % dock lägst 2 000 kr
 • 1 % och 2 % dock lägst 5 000 kr

Under vilken period ska skada ha inträffat för att stilleståndsersättning ska utbetalas?

 • 1 maj och 31 juli
 • 1 juni och 31 augusti
 • 1 juni och 31 juli

Vilka moment ingår i trailerförsäkringen?

 • Brand, stöld och vagnskada
 • Brand, stöld och olycksfall
 • Stöld, allrisk och sjöskada

Den normala nedsättningen vid aktsamhetsavdrag är mellan två procentsatser, vilka?

 • Mellan 25 och 100 %
 • Mellan 0 och 100 %
 • Mellan 25 och 50 %
 • Mellan 25 och 50 %

I vilket/vilka av följande fall lämnar försäkringen ingen ersättning om en skada uppstår?

 • Om man kört båten påverkad av alkohol
 • Om man kört yrkesmässig trafik med båt
 • Om båten har kök men ingen brandsläckare
 • Om båten är uthyrd och det saknas tilläggsförsäkring för det
Du kan välja flera alternativ

Ersättning betalas aldrig om kunden har…

 • … slarvat och missat ett grund som var tydligt utmärkt i sjökortet
 • … orsakat skadan med uppsåt
 • … lånat ut båten

Mellan vilka tider ska vattenskotern vara inlåst för att kunden ska få rabatt?

 • Mellan solnedgång och soluppgång
 • Kl. 20–10
 • Kl. 22–07

Behöver vattenskotern låsas om den lämnas obevakad i gästhamnen?

 • Ja, den ska alltid låsas, oavsett om det är i hemmahamnen eller på annan plats.
 • Nej, bara i hemmahamnen
 • Bara om den inte är inlåst på natten