HC Koude Oorlog

Zet de volgende gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde van vroeger naar later.

Koude Oorlog

Berlijn

 • Russische soldaten plaatsen de vlag van de Sovjet-Unie op het kapotgeschoten gebouw van de Rijksdag in Berlijn.
 • Op de Conferentie van Potsdam wordt Berlijn in bezettingszones verdeeld.
 • De Amerikaanse regering stelt een luchtbrug in als reactie op de Blokkade van Berlijn.
 • Oost-Duitse arbeiders beginnen met de bouw van de Muur in Berlijn.
 • President Kennedy houdt in Berlijn zijn ‘Ich bin ein Berliner’-toespraak.
 • Tijdens de Marathon van Berlijn kunnen de hardlopers voor het eerst onder de Brandenburger Tor van West- naar Oost-Berlijn lopen.

Vredesinitiatieven

 • Tijdens de conferentie van Potsdam beslisten de regeringsleiders Stalin, Churchill en Truman dat ter verzekering van de vrede Duitsland in bezettingszones verdeeld werd.
 • De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall kondigde aan dat de Verenigde Staten wilden investeren in de wederopbouw van de Europese economie.
 • Sovjetleider Chroesjtsjov kondigde na de dood van Stalin aan, dat de Sovjet-Unie in haar buitenlands beleid een politiek van vreedzame coexistentie ging voeren.
 • De leiders Kennedy en Chroesjtsjov besloten na afloop van de Cubacrisis om een directe telefoonverbinding tussen het Witte Huis en het Kremlin in te stellen.
 • Sovjetleider Breznjev en de Amerikaanse president Carter ondertekenden een verdrag waarin zij overeenkwamen het aantal atoomraketten te beperken.
 • De Amerikaanse president Reagan riep zijn collega Gorbatsjov op om in verband met zijn hervormingsbeleid de Berlijnse Muur neer te halen.

SU-leiders

 • Nadat Stalin de toegangswegen tot Berlijn heft geblokkeerd, beginnen de Amerikanen een luchtbrug om Berlijn van voedsel en brandstof te voorzien.
 • Op een bijeenkomst in het Russisch parlement kondigt de zojuist beëdigde secretaris-generaal Chroesjtsjov een politiek van déstalinisatie aan.
 • De regering van de Sovjet-Unie besluit tot de inzet van tanks om een opstand in Hongarije neer te slaan.
 • Chroesjtsjov besluit na dreigementen van Kennedy op het laatste moment tot het terugtrekken van schepen geladen met kernkoppen onderweg naar Cuba.
 • Nadat Dubçek in eerste instantie met rust werd gelaten, maken de Russen toch een einde aan de Praagse Lente.
 • Met een politiek gebaseerd op perestroika en glasnost maakt Gorbatsjov een einde aan de Breznjev-doctrine.

Wapenwedloop

 • Met het gooien van de allereerste atoombommen op Nagasaki en Hirosjima maken de VS een einde aan de Tweede Wereldoorlog.
 • Na een succesvolle proef maakt de Sovjet-Unie bekend dat zij beschikken over een atoombom.
 • Aan boord van de Vostok 1 maakt Joeri Gagarin werd Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte en de eerste die een ronde om de aarde maakte.
 • Vier dagen na lancering van de Apollo 11 zet Neil Armstrong als eerste mens een stap op de maan.
 • In Helsinki tekenen Breznjev en Nixon het Strategic Arms Limitation Talks – verdrag, dat een eind moet maken aan de voortdurende groei van het nuclaire arsenaal van beide supermachten
 • Om de Russen tot een reactie te dwingen start president Reagan het ‘Star Wars-project” om de VS te beveiligen met een ruimteschild tegen ballistische raketten van de Sovjet-Unie.