Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας έχουν σκοπό να διδάξουν τους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας των βασικών μηχανισμών της αγοράς. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στους ρόλους των κοινωνικών θεσμών σε σχέση  με τη λειτουργία της αγοράς.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τι σημαίνει το σφάλμα σύνθεσης?

  • Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει όταν γενικεύουμε το συμπέρασμα από μια μεμονωμένη περίπτωση , ότι ισχύει στο σύνολο της οικονομίας
  • Είναι το σφάλμα όταν συνθέτουμε μια απάντηση

Σε τι διαφέρει η μικροοικονομική με την μακροοικονομική ανάλυση;

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας

Με τον όρο μακροοικονομία, ή μακροικονομική χαρακτηρίζεται ο κλάδος των οικονομικών, που ασχολείται και μελετά μόνο τα οικονομικά προβλήματα ομάδων, ή συνόλων ή ενοτήτων, δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας, αγνοώντας την ατομική οικονομική συμπεριφορά των υποκειμένων της οικονομίας, σε αντιδιαστολή με τα ατομικά που ασχολείται η μικροοικονομία ή μικροοικονομική.