Gezondheidsbevordering in de verloskunde

Gezondheidsbevordering is een belangrijke taak van de verloskundige. In deze eLearning zullen we inzoomen op de verloskundige rol van gezondheidsbevorderaar. Daarnaast kijken we naar de nieuwe definitie van Gezondheid en brengen we u op de hoogte van het beweeggedrag van Nederlandse zwangeren. 

De verloskundige als gezondheidsbevorderaar...

Gezondheidsbevordering & verloskunde

In de gezondheidszorg heeft de laatste decennia een verschuiving plaatsgevonden van curatief naar preventief handelen/ gezondheidsbevordering.Interessant is, om in het licht van de verschuiving curatief- preventief , te kijken naar de betekenis die we geven aan het begrip gezondheid.

Gezondheidsbevordering bereiken we door wetten, regelgeving en sancties (bijvoorbeeld het rookverbod in openbare gebouwen), door voorzieningen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kolfruimtes op de werkplek) en door gezondheidsvoorlichting (bijvoorbeeld de V-mis, een hulpmiddel om zwangere vrouwen te begeleiden bij het stoppen met roken).

De verloskundige heeft veel mogelijkheden om aan gezondheidsbevordering te doen. Door de intensieve verloskundige begeleiding preconceptioneel,tijdens zwangerschap, baring en kraambed ontstaat een unieke gelegenheid om actief in te zetten op gezondheidsbevordering, met name op gezondheidsvoorlichting. Er is sprake van regelmatig, persoonlijk contact, waar gezondheid en welbevinden terugkerende onderwerpen van gesprek zijn. En de verloskundige bereikt ook groepen mensen die normaal gesproken ‘onder de radar’ blijven als het gaat om gezondheidsbevorderende initiatieven.

De verloskundige als gezondheidsbevorderaar

 • De verloskundige heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van haar cliĆ«nten. deze rol is echter niet vastgelegd in het nieuwe beroepsprofiel (2014).

Onder welk van de vier taakgebieden van de verloskundige valt de rol van gezondheidsbevorderaar?

Wil je even spieken? Klik dan hier voor het beroepsprofiel.

 • Reproductieve zorg
 • Organisatie van de verloskundige zorg
 • Professionalisering van het beroep
 • Wetenschappelijke basis van het beroep

De nieuwe definitie van Gezondheid

Jouw nieuwe definitie van Gezondheid

'De huidige definitie van de WHO stelt dat gezondheid “een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek” is. Welke elementen hoop jij terug te vinden in de nieuwe definitie?

Nieuwe definitie van gezondheid

In onderstaande video (3:46) wordt de nieuwe definitie van Gezondheid geintroduceerd door dr. Huber. Zij is van origine huisarts en deed onderzoek naar een nieuwe, actuele definitie van gezondheid. Deze nieuwe definitie van gezondheid is ook terug te vinden in het nieuwe opleidingsprofiel van de gezamenlijke opleidingen.

 

Wat is de nieuwe definitie van gezondheid?

Gezondheid als het om zich aan te passen en een eigen te voeren, in het licht van de fysieke, en sociale uitdagingen in het leven.

Gezondheidsbevordering en onderzoek

Gezondheidsbevordering & onderzoek

Gezondheidsbevordering is ook  een van de drie thema’s waarop het onderzoek van het lectoraat ‘Midwifery Science’ zich richt. Tussen april 2011 en april 2015 liep het project ‘Gewoon Gezond Zwanger’, gefinancierd door de overheid (SIA-RAAK). Twee verloskundig onderzoekers, Yvonne Fontein en Astrid Merkx, bestudeerden de dynamiek rondom maternale distress en gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Mede dank zij de inspirerende feedback en adviezen van het Gewoon Gezond Zwanger Consortium (o.a. verloskundigen, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen) zijn twee interventies ontwikkeld en geëvalueerd: ‘Wazzup Mama’ (maternale distress) en ‘Come on’ (gezonde gewichtstoename).

In het kader van de 'Come on'-studie is er gekeken naar beweeggedrag van zwangeren. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een animatie. 

 

Hoeveel zwangere vrouwen bewegen er te weinig?

 • 80% van de zwangere vrouwen beweegt te weinig
 • 20% van de zwangere vrouwen beweegt te weinig
 • 90% van de zwangere vrouwen beweegt te weinig
 • ongeveer de helft van de zwangere vrouwen beweegt te weinig

Wanneer zwangere vrouwen voldoende bewegen, dan heeft dit positieve effecten op zwangerschap een geboorte. Welke van de onderstaande effecten zijn toe te schrijven aan voldoende bewegen tijdens de zwangerschap?

 • minder kans op pre-eclampsie
 • minder kans op rugpijn
 • minder kans op een vaginale baring
 • meer kans op een kind met een laag geboortegewicht
 • een betere pijncontrole tijdens de baring
 • een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap

Text matching vraag zonder titel

 • De fitnorm bestaat uit
  minimaal 3 keer per week 20 minuten intensief bewegen zoals steppen of joggen.
 • De beweegnorm bestaat uit
  minimaal 5 keer per week 30 minuten matig intensief bewegen zoals stofzuigen of wandelen.