Arkusz kalkulacyjny google

Arkusz kalkulacyjny google- podstawowe funkcje

Jak uruchomić arkusze google?

Jak uruchomić arkusze google?

1. Logujemy się na nasze konto google
2. Klikamy na menu w prawym, górnym rogu, następnie wybieramy "więcej"
3. Następnie z listy wybieramy "Dokumenty"

Po wykonaniu powyższych czynności otworzy nam się strona dokumentów google. Na tej stronie należy rozwinąć menu z lewej strony i wybrać zakładkę "Sheets"

Jak utworzyć nowy arkusz?

Untitled content

Aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny google należy wybrać opcję "Blank", gdy chcemy stworzyć arkusz od podstaw, lub rozwinąć listę szablonów (2, template gallery), gdy chcemy skorzystać z gotowych szablonów.

Kilka podstawowych funkcji

Dodawanie danych na przykładzie rachunku

Na początku tworzymy przykładowy rachunek (u mnie jest to rachunek za materiały, załadunek, transport i wyładunek) 

Po wprowadzeniu danych klikamy w komórkę, w której chcemy dokonać dodawania (u mnie jest to B7). W polu nad arkuszem (obok fx) wpisujemy znak "=" i zaznaczamy pierwszą z komórek do dodania (B1), następnie wpisujemy "+" i zaznaczamy kolejną komórkę (B2) itd. Na końcu zatwierdzamy klikając "Enter"

Odejmowanie danych na przykładzie rachunku

Do wyjaśnienia tego zagadnienia nieco rozszerzę poprzedni rachunek 

Aby uwzględnić naliczony rabat należy go odjąć od wcześniej policzonej sumy rachunku (od komórki B7 odjąć B8). 

Aby odjąć te sumy należy zaznaczyć komórkę, w której chcemy dokonać obliczeń (B9) i wpisać "=". Następnie należy wybrać komórkę, od której będziemy odejmować (B7), wpisać "-" i zaznaczyć komórkę odejmowaną (B8). Na końcu zatwierdzamy klikając "Enter"

Mnożenie danych na przykładzie rachunków

Na początku utworzymy nowy, przykładowy rachunek, który będzie nam potrzebny do wykonania tego zadania.

W tym przykładzie, aby obliczyć ile zapłacimy za dany materiał należy pomnożyć zakupioną ilość przez cenę za sztukę. Będziemy to robić w kolumnie "razem".

Aby pomnożyć komórki należy wybrać komórkę, w której ma się pojawić wynik (D2). W wybranej komórce klikamy "=" i zaznaczamy pierwszą komórkę do wymnożenia. Następnie klikamy "*" i wybieramy drugą komórkę. Całość zatwierdzamy przyciskiem "Enter".