Bemutató (segítés)

A kurzus célja:

Megismertetni  a tanulni vágyókat a matematikai alapműveletekkel, valamint a közgazdasági alapmutatókkal

Matematikai képletek (copy)

Matematikai műveletek

Összeadás

Az összeadás kommutatív művelet:
{\displaystyle a+b=b+a}

Az összeadás asszociatív művelet:
{\displaystyle (a+b)+c=a+(b+c)}

A kivonás az összeadás ellentéte. Egy negatív szám hozzáadása ekvivalens az ellentettjének kivonásával:
{\displaystyle a+(-b)=a-b}

Szorzás

A szorzás is kommutatív művelet:
{\displaystyle ab=ba}

A szorzás asszociatív művelet:
{\displaystyle (ab)c=a(bc)}

Az osztás a szorzás ellentéte. Egy számmal való osztás megfelel a szám reciprokával való szorzásnak:
{\displaystyle {a \over b}=a\left({1 \over b}\right)}

Mennyi 2+2?

 • 3
 • 4

Mennyi nem 2+2?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Az alábbiak közül melyik nem függvény?

Egészítse ki, vagy hagyja üresen a szöveget, hogy helyesek legyenek a kijelentések, vagy!

Az összeadás  asszociatív művelet.

A szorzás  asszociatív művelet

Melyik műveletek adnak egyenlő végeredményt?

 • 2+2
  1+3
 • 3+4
  1+6
 • 1+1
  0+2

Közgazdasági mutatók (copy)

Közgazdaság

közgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a gazdasági rendszerrel, vagyis a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. Más megfogalmazásban a közgazdaságtan a szűkösség viszonyai közötti választások és döntések tudománya; az embercsoportoknak a gazdasági folyamatban, vagyis a termelésben, az elosztásban, a cserében és fogyasztásban felmerülő döntési alternatíváival foglalkozó társadalomtudomány. A közgazdaságtan két legfontosabb ága a gazdaság szereplőinek (emberek, háztartásokvállalatok) döntéseit vizsgáló mikroökonómia és az országok gazdaságának kérdéseivel foglalkozó makroökonómia. A közgazdászok gyakran megkülönböztetik a pozitív közgazdaságtant, amely a gazdasági jelenségek értékelés nélküli magyarázatával és leírásával foglalkozik, és a normatív közgazdaságtant, amely értékítéletet alkot és a jövőre vonatkozó döntéseket alapozza meg.

A szónak az európai nyelvek többségében használt megfelelője – „ökonómia” – a görög „oikosz” (ház, háztartás) és „nomosz” (törvény, szabály) szavak összetételéből származik, és eredetileg a háztartás és birtok, valamint a (város)állam adminisztrációjának anyagi ügyeiről szóló vitára utalt.

Helyezze el a képeket a megfelelő helyre!

 • Forgóeszközök
 • Rövid lejáratú kötelezettségek

Állapítsa meg, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

 • A likviditási mutató annál jobb minél nagyobb
 • A likviditási mutató annál jobb minél kisebb

Hol van a forgóeszközök a képen? Kattintson rá!

Melyik lesz várhatóan a legnagyobb egy vállalatnál? Tegye az elemeket sorrendbe!

 • Likviditási ráta
 • Likviditási gyorsráta
 • Készpénz likviditási ráta

Mit gondol jó volt a teszt?