แบบทดสอบเรื่องปลาวาฬ

แบบทดสอบเรื่องปลาวาฬ

แบบทดสอบเรื่องปลาวาฬ

วาฬหลังค่อมเป็นวาฬขนาดใหญ่อันดับที่เท่าไร

 • 9
 • 10
 • 7
 • 8

วาฬมิงค์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรใด

 • มหาสมุทรอินเดีย
 • มหาสมุทรแปซิฟิก
 • มหาสมุทรแอตแลนติก
 • แถบขั้วโลกใต้

Gray whale มีฟันเหมือนอะไร

 • ขนแปรงสีฟัน
 • ซี่หวีขนาดใหญ่
 • เล็บสุนัข
 • คราด

วาฬบลูด้าคือสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ Blue whale คือชื่อใดต่อไปนี้

 • Megaptera novaeangliae
 • Balanoptera musculus
 • Balanoptera acutorostrata
 • Balanopteridae

บรรพบุรุษของวาฬมีชื่อว่าอะไร

 • โซมีนิก
 • มีโซนิก
 • อีโอซีน
 • โออีซีน

วาฬไรท์มีความยาวและน้ำหนักเท่าไหร่

 • ความยาว 15 เมตร น้ำหนัก 79 ตัน
 • ความยาว 16 เมตร น้ำหนัก 80 ตัน
 • ความยาว 16 เมตร น้ำหนัก 79 ตัน
 • ความยาว 15 เมตร น้ำหนัก 80 ตัน

บุคคลใดที่ตระหนักว่าวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 • อริสโตเติล
 • มารี กูวรี
 • จอห์น เรย์
 • จอห์น ดอลตัน

วาฬบรูด้ามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไร

 • วาฬแกลบมิงค์
 • วาฬหลังค่อม
 • วาฬแกลบ
 • วาฬสีน้ำเงิน

ข้อใดคือแหล่งอาหารของ Humback whale

 • เคย
 • ปลาขนาดล็ก
 • แพลงก์ตอน
 • ปะการัง

วาฬที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือวาฬชนิดใด

 • Fin whale
 • Blue whale
 • Right whale
 • Sei whale

วาฬที่มีขนาดความยาว 9 เมตร คือวาฬชนิดใด

 • Minke whale
 • Gray whale
 • Humback whale
 • Bryde's whale

วาฬชนิดใดที่อยู่ในสกุลและวงศ์เดียวกันกับ Blue whale

 • Fin whale
 • Gray whale
 • Humback whale
 • Bryde's whale

Bryde's whale ในประเทศไทย พบบ่อยที่จังหวัดใด

 • ตราด
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ภูเก็ต
 • เพชรบุรี

วาฬหัวทุยมีขื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

 • วาฬแกลบมิงค์
 • วาฬแกลบ
 • วาฬสเปิร์ม
 • วาฬหลังค่อม

Sprem whale ในน่านน้ำไทยมีรายงานพบที่จังหวัดใดบ้าง

 • สตูล พังงา ประจวบคีรีขันธ์
 • พังงา ภูเก็ต สตูล
 • ภูเก็ต ระยอง ตราด
 • พังงา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์

ขนาดโตเต็มที่ของ Fin whale มีความยาวกี่เมตร

 • 25 เมตร
 • 26 เมตร
 • 27 เมตร
 • 28 เมตร

สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้คือวาฬสีเทา

Eubalaena glacialis คือชื่อวิทยาศาสตร์ของวาฬชนิดใด

 • Right whale
 • Sei whale
 • Bryde's whale
 • sprem whale

sei whale มีรูปร่างอย่างไร

 • ผอมและน้ำหนักน้อย
 • อ้วนและลำตัวสั้น
 • ผอมและลำตัวสั้น
 • อ้วนและลำตัวยาว