Prvni zkusebni

třetí část

takové nějaké zkoušení

jsdůflieuopriajdůflkjad ůaldkfjaůeowa iurae jůalsknvaůsldifu éaíeru ůljnvlkyj éíuáč ljkůlkvj ůaoeiur ůldakfj oiurpeo jvůlxjseortu ůlkajseerpoi ujaůlkejropei uůlfakj ůlieuraopiu

s§drka=é ra pokf§a lkdmfp úaérít §kfd§ a§ee jraůwčeo iu

dají se přidat i obrázky, zvuk, videa...

druhá část

tady dáme zase nějaký text

Untitled text matching question

  • když použijeme A
    musíme použít i B
  • Když použijeme 1
    Musíme použít i 2

první část

tady se na něco zeptáme

  • správná odpověď
  • špatná odpověď