Araling Panlipunan (2nd Periodical Test)

Wikang ginagamit sa Pilipinas

Gitnang Pangasinan

Ang wikang ginagamit dito ay  

Metro Manila, Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Marinduque, Nueva Ecija, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Quezon at Rizal

Ang wikang ginagamit dito ay 

Pampanga, Katimugang Tarlac, at mga bayan sa hilaga ng Bataan

Ang wikang ginagamit dito ay 

Bohol, Bukidnon, Cebu, Davao, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Katimugang Leyte

Ang wikang ginagamit dito ay 

Samar at Silangang Leyte

Ang wikang ginagamit dito ay   

Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at ilang bayan sa Masbate

Ang wikang ito ay ginagamit ng mga  

Capiz, Iloilo, Negros Occidental, at Guimaras

Ang wikang ito ay ginagamit ng mga 

Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Apayao, Cagayan, Isabela, at Nueva Vizcaya

Ang wikang ito ay ginagamit ng mga 

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

Aling hanap buhay o gawain ang may kinalaman sa mga hibla ng halaman?

 • pagmimina
 • paghahabi
 • pagsasaka
 • pagpapanday

Bukod sa pangingisda, alin pa ang kabuhayan na may malaking kapakinabangan sa mga ilog?

 • pangangaso
 • pagsasaka
 • paghahabi
 • paninisid

San nagmula ang kaalaman ng mga Pilipino sa paggamit ng porselana, jade at salamin?

 • Hapon
 • Arabo
 • Tsino
 • Indiyano

Aling pag uugaling Pilipino ang higit na pinaunlad ng pakikipagkalakalan sa ibang lahi?

 • pagiging masigpag
 • pagiging masayahin
 • pakikipagkapwa-tao
 • A at B

Saan ibinatay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang hanapbuhay?

 • sa kanilang kapaligiran
 • sa kanilang libangan
 • sa kanilang puhunan
 • sa kanilang pangarap

Sino ang kinikilalang propeta at sugo ni Allah na nagtatag ng Islam?

 • Shahad
 • Zakat
 • Mohammed
 • Bathala

Ano ang tawag sa paniniwala ng ating mga ninuno?

 • Islam
 • Animismo
 • Koran
 • Babaylan

Ano ang tawag sa banal na aklat ng Islam?

 • Moske
 • Salat
 • Sidapa
 • Koran

Ano ang tawag sa unang alpabeto?

 • Okir
 • baybayin
 • Nomad
 • alamat

Ito ang tawag sa pamayanang malayo sa anyong tubig.

 • ilaya
 • ilawud
 • Nomad
 • putong

Diyos ng kabilang buhay

 • Magwayen
 • Mandarangan
 • Idianale

Diyos ng pagsasaka

 • Sidapa
 • Idianale
 • Magwayen

Si Mandarangan ay diyos ng___________?

 • Kamatayan
 • Apoy
 • Digmaan

Si Agni ay diyos ng ano?

 • Pagsasaka
 • Apoy
 • Kabilang buhay

Ang diyos ng kamatayan ay si ano?

 • Sidapa
 • Agni
 • Idianale

Piliin ang tinutukoy na bahagi ng sinaunang kulturang Pilipino.

Untitled fill in the blanks question

pinakasumbrero ng mga kalalakihan

Untitled fill in the blanks question

materyal na bagay na ibinibigay ng lalaki sa pamilya ng babaeng pakakasalan

Untitled fill in the blanks question

Sisidlan ng buto ng isang taong namatay na

Untitled fill in the blanks question

Katutubong alpabetong Pilipino

Untitled fill in the blanks question

Ang pangunahing disenyo na nakikita sa mga okir-a-datu

Untitled fill in the blanks question

Awitin para sa pagpapatulog ng sanggol

Untitled fill in the blanks question

Ang sistemang kumikilala sa ama bilang puno, tagapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan, tagapagtanggol ng pamilya

Untitled fill in the blanks question

Ang mga tinipong kwento, alamat at tula na maaring nakasulat o pasalita

Untitled fill in the blanks question

Ang kulay ng sinaunang pagluluksa

Untitled fill in the blanks question

Palaisipan ukol sa mga bagay-bagay

Tama (True) o/or Mali (False)

Untitled statement question

 • Lubhang mahalaga sa mga Pilipino noon at ngayon ang pamilya

Untitled statement question

 • Tinatawag sa Sanskrit ang alpabeto ng sinaunang Pilipino

Untitled statement question

 • Nakawilihan ng ating ninuno ang panghaharana

Untitled statement question

 • Muslim ang tawag sa mga tagasunod ng Islam

Untitled statement question

 • Batala o Bathala ang tawag ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang panginoon.

Untitled statement question

 • Agni ang pinaniniwalaang diyos ng kamatayan ng mga sinaunag Pilipino.

Untitled statement question

 • Shahada ang tawag sa taimtim na pagpapahayag ng paniniwala at pagsamba kay Allah biang nag-iisang Diyos

Untitled statement question

 • Halimbawa ng isang alamat ang "Bantugan"

Untitled statement question

 • Dalawa ang sistema ng pagmamay-ari ng lupa noon; pribado at publiko.

Untitled statement question

 • Ang backloom ay isang kagamitan sa paghahabi ng tela

Tukuyin kung kaninong impluwensya ang mga sumusunod.

Untitled fill in the blanks question

Paggamit ng sutlang tela ay impluwensiya ng mga 

Untitled fill in the blanks question

Mga  ang nag impluwensya sa ating pagiging malikhain, masipag at matapat.

Untitled fill in the blanks question

Paggamit ng mga kagamitang porselana ay impluwensya ng 

Untitled fill in the blanks question

Ang mga  ang nagimpluwensya sa atin sa paniniwala sa mga pamahiin at alamat.

Untitled fill in the blanks question

Paggamit ng mga salitang diwata at mutya ay galing sa mga 

Untitled fill in the blanks question

 ang nag impluwensya sa atin sa paggawa ng sandata.

Untitled fill in the blanks question

Paggamit ng alpombra ay impluwensya ng mga 

Untitled fill in the blanks question

Impluwensya ng mga  ang relihiyong Islam

Untitled fill in the blanks question

Pagsusuot ng sarong at putong ay impluwensya ng mga 

Untitled fill in the blanks question

Ang industriya ng pagpaparami ng isda at bibe ay impluwensya ng mga