BAB 2: PERWAKILAN DATA

Perwakilan Data diperkenalkan kepada murid untuk menunjukkan data diwakili dalam bentuk sistem penomboran dan skema pengekodan bagi membolehkan manusia berinteraksi dengan komputer.

Diakhir pembelajaran ini, murid akan dapat:

 1. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan.
 2. Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan.
 3. Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan.
 4. Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor perduaan.
 5. Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor perduaan.
 6. Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan operasi tolak nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan ASCII.
 7. Mengenal pasti unit ukuran bagi imej digital dan unit ukuran bagi audio digital.
 8. Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format melalui tunjuk cara:                                                                                                                                                                                                                                              i. Bitmap (*.bmp)
            ii. Joint Photographic Experts Group (*.jpeg)
            iii. Tagged Image File Format (*.tiff)
            iv. Graphics Interchange Format (*.gif)
 9. Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan.
 10. Menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar kedalaman bit (bit depth) bagi audio.
 11. Membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama bagi format yang berlainan melalui tunjuk cara:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          i. wave (*.wav)
            ii. MPEG Layer III (*.mp3)
            iii.midi (*.mid)                                                                                                                                           
 12. Menghasilkan penukaran saiz data daripada bit ke bait, kilobait, megabait, gigabait dan terabait bagi fail audio dan imej.

 

Sistem Nombor Perduaan

Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan

Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan

Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor perduaan

Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor perduaan

Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan operasi tolak nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan ASCII

Ukuran Data

Mengenal pasti unit ukuran bagi imej digital dan unit ukuran bagi audio digital

Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format seperti Bitmap (*.bmp), Joint Photographic Experts Group (*.jpeg), Tagged Image File Format (*.tiff) dan Graphics Interchange Format (*.gif)

Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan

Menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar kedalaman bit (bit depth) bagi audio

Membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama bagi format yang berlainan melalui tunjuk cara wave (*.wav) , MPEG Layer III (*.mp3) & midi (*.mid)

Audio 1

Audio 2

 • Kedua-dua audio tersebut mempunyai format fail yang berbeza. 
 • Audio pertama disimpan dalam format WAV.
 • Audio kedua disimpan dalam format MP3. 

???

Apakah berbezaan kedua-dua format ini?Waveform Audio File Format (WAVE/ WAV)

 • Dibangunkan oleh Microsoft dan IBM untuk komputer peribadi.
 • Dalam bentuk tidak mampat (uncompressed).
 • Digunakan untuk menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti tinggi.
 • Saiz lebih besar berbanding MP3.MPEG Layer lll (MP3)

 • Dibangunkan oleh Moving Picture Expert Group (MPEG). 
 • Data audio dimampatkan dengan membuang data yang dianggap tidak boleh didengar atau tidak kritikal untuk pendengaran. 
 • Merevolusi dunia muzik pada hari ini dan sangat popular digunakan di internet dan peranti mudah alih.MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE (MIDI)

Merupakan format merekod dan mengawal nota bagi setiap peralatan muzik. 

Tidak menyimpan bunyi dalam bentuk pola-pola bit 0 dan 1. 

Menyimpan satu set arahan dan data yang berkaitan seperti not muzik, lagu muzik, bunyi peralatanmuzik dan sebagainya yang mengarah kad bunyi dan perisian menghasilkan muzik pada komputer. 

Saiz adalah sangat kecil, jauh lebih kecil daripada MP3 kerana tidak memerlukan bit dan bait yang banyak. 

Kualiti lebih tiggi daripada WAV jika set arahan lengkap dan tepat.

Format audio MP3 dan WAV SUKAR ditukar kepada format MIDI dengan menggunakan aplikasi penyunting biasa. 

Format audio MIDI MUDAH ditukarkan kepada fail WAV dan MP3.

Menghasilkan penukaran saiz data daripada bit ke bait, kilobait, megabait, gigabait dan terabait bagi fail audio dan imej