mondzorg

Deze cursus gaat over wat je verstaat onder goede mondzorg en waarom dit zo belangrijk is

opbouw van de mond

theorie

verwerkingsvragen

  • nee
  • ja

Functie van de mond

Theorie

kies de 2 belangrijkste functies

  • eten
  • praten
  • zoenen
  • lippen stiften