Controlling, mint a szervezeti teljesítmény irányításának eszköze

A kurzus áttekintést ad a controlling filozófiájáról, legfontosabb eszközeiről, a controlling funkció szervezetbe történő beillesztésének lehetőségeiről, valamint a controller szerepéről a vállalatirányításban. A résztvevők megismerkednek a stratégiai és operatív controlling alapjaival.

Operating leverage

Költségáttétel áttekintés

Operating Leverage alatt a fix és változó költségek viszonyát értjük. Amelyik cégnek magasabb az Operating Leverage-e, (tehát magas a fixköltségek és alacsony a változó költségek részaránya), azok árbevétel változása nagyobb mértékben hat az eredményre, mint azok, amelyeknek alacsony az Operating Leverage-e.

Mit értünk költségáttétel alatt?

 • Az árbevétel és a költségek különbségét
 • Az árbevétel hatását (növekedését vagy csökkenését) az eredményre
 • A közvetlen és a közvetett költségek hányadosát
 • A változó és a fix költségek viszonyát
 • Az árbevétel változásának hatását az eredményre

Az alábbiak közül melyik igaz a költségáttételre (több válasz is lehetséges)

 • Ahol magas a változó költségek aránya és alacsony a fix költségek aránya, azon vállalatok árbevétel változásának hatása nagyobb mint a magas fix költség és alacsony változó költség esetében
 • A magas operational leverage azt jelenti, hogy a fix költségek aránya magas a változó költségekkel szemben
 • Az operating leverage alatt a fix és a változó költségek hányadosát értjük
 • A magas költség áttétellel rendelkező vállalat árbevétel változásának a hatása magasabb mint az alacsony költség áttétellel rendelkező vállalaté

Mi a különbség a bizonytalanság és a kockázat között?

 • A kockázat minden esetben negatív jelentéstartalmú, míg a bizonytalanság nem az
 • A bizonytalanságban a jövőbeli események valószínűsége nem határozható meg, míg a kockázatnál ez meghatározható
 • A kockázat rosszabb hatással van egy vállalat megítélésére mint a bizonytalanság

Az alábbiak közül mi okozhatja a szervezeten belüli kockázatokat? (több válasz is lehetséges)

 • Növekedés, új és ismeretlen kockázatok
 • Kultúra
 • Információmenedzsment
 • Megtévesztés és csalás

Feladatáttekintés a költségáttételhez

Tekintsük az alábbi feladatot:

Alapvető számolások után a következő eredményeket kapjuk

Következtetés:

A magas operational leverage előnyösebb biztos, jól kiszámítható iparágakban, míg az alacsony operational leverage a kockázatosabb, magasabb volatilitással rendelkező iparágakban előnyös.

Mit gondol, egy magas bizonytalanságú iparágban mi az optimális egy vállalat számára?

 • Alacsony költségáttétel
 • Közepes költségáttétel
 • Magas költségáttétel
Tegye sorrendben a megoldásokat (felül - legjobb megoldás; alul - legrosszabb megoldás)

Párosítsa össze a vállalatokat a rájuk jellemző költségáttéttel!

 Tekintsük az alábbi három vállalatot:
  1. vállalat 2. vállalat 3. vállalat
Árbevétel 1200 1200 1200
Változó költségek 200 1000 750
Fedezeti összeg 1000 200 450
Az árbevétel %-ában 83,3% 16.67% 37,5%
Fixköltségek 900 100 350
Eredmény 100 100 100

 

 

Egymáshoz képest milyen a vállalatok költségáttétele? Párosítsa össze a vállalatokat a költségáttételükkel!

 • 1. vállalat
  Legmagasabb költségáttétel
 • 2. vállalat
  Legalacsonyabb költségáttétel
 • 3. vállalat
  Közepes költségáttétel

Melyik vállalat választotta meg legjobban a tőkeáttételét, ha egy jól kiszámítható, alacsony kockázatú iparágban működnek?

 • 1. vállalat
 • 2. vállalat
 • 3. vállalat

 

  1. vállalat 2. vállalat 3. vállalat
Árbevétel 1200 1200 1200
Változó költségek 200 1000 750
Fedezeti összeg 1000 200 450
Az árbevétel %-ában 83,3% 16.67% 37,5%
Fixköltségek 900 100 350
Eredmény 100 100 100

Válassza ki, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

 • A 2. vállalatnak magas a költségáttétele
 • A 2. vállalat jól választotta meg a költségáttételét, amennyiben egy bizonytalan iparágban működik
 • A 1. vállalat jól választotta meg a költségáttételét, amennyiben egy bizonytalan iparágban működik
  1. vállalat 2. vállalat 3. vállalat
Árbevétel 1200 1200 1200
Változó költségek 200 1000 750
Fedezeti összeg 1000 200 450
Az árbevétel %-ában 83,3% 16.67% 37,5%
Fixköltségek 900 100 350
Eredmény 100 100 100

Egészítse ki a szöveget a megfelelő szavakkal!

Operating Leverage alatt a fix és változó költségek viszonyát értjük. Amelyik cégnek magasabb az Operating Leverage-e, (tehát  a fixköltségek és  a változó költségek részaránya), azok árbevétel változása  mértékben hat az eredményre, mint azok, amelyeknek  az Operating Leverage-e.

ROA

Töltse ki az ábrát a megfelelő szöveggel!

Húzza rá a megfelelő ábrát a a kijelölt helyek valamelyikére, hogy az ábra összefüggései igazak legyenek!

Ahol több lehetséges elrendezés is lehetséges ott fentről lefelé az ABC sorrendben húzza be a megfelelő választ.

 • Árbevétel (Á)
 • Fedezet (FD)
 • Állandó költség (ÁK)
 • Befektetett eszközök (BE)
 • Forgóeszközök (FORG)
 • Pénzeszközök (P)
 • Követelések (KÖ)
 • Készletek (K)