Civon

Smart industry scan Civon

Over Civon

Inleiding

Inleiding

CIVON staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Doetinchem. Hierdoor zitten ze midden in de Achterhoek. De focus bij CIVON ligt op het het beantwoorden van vragen vanuit het bedrijfsleven met innovatieve oplossingen met het Smart Industry principe als basis.

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

CIVON specialiseert zich op 3 kernactiviteiten namelijk:

- experimenteren & ontwikkelen

- opleiding & een leven lang leren

- kennisdeling & vraag circulatie

Om bedrijven te ondersteunen verzorgt CIVON lessen en trainingen voor bedrijven

Doelstelling

De doelstelling van CIVON is om bedrijven een beter inzicht te geven in Smart Industry en wat dit voor hun kan betekenen. Tevens kunnen bedrijven up-to-date blijven van nieuwe businessmodellen die door de ontwikkelingen van Smart Industry zijn ontstaan.

Doelgroep

De doelgroep van CIVON betaat uit ondernemers in de maakindustrie die voelen dat dat ze een nieuwe stap kunnen en moeten maken om niet achter te lopen op de concurrentie zodat ze hun marktpositie blijven behouden.

Het project

De opdracht

De opdracht

Op dit moment is er veel aandacht voor het thema smart technologie en hebben ondernemers behoeften aan advies en ondersteuning van dit thema. Wij hebben voor dit bedrijf gekozen om de ondernemers daarbij te helpen. 

Bedrijven kunnen geholpen worden door bijvoorbeeld een Smart Industry scan aan te bieden. 

Met deze scan krijgt een ondernemer een overzicht en idee van de mogelijkheden die Smart Industry te bieden heeft en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor het businessmodel en de bedrijfsvoering. 

 

In de eerste fase van zes weken wordt de bedrijfsscans onderzocht, bepaald op welke onderwerpen 'Smartness' bij productiebedrijven kan worden gemeten. Ook wordt onderzocht via welke methodes deze metingen kunnen worden verricht en in welke vorm de data het beste aan de klant kan worden teruggegeven. De conclusies en advies worden met de betreffende persoon besproken. 

In de tweede fase van zes weken kunnen wij starten met het bouwen van de scan. Het onderzoekstraject wordt voorzien van een overlegstructuur. Wij zullen samen een platform gaan maken waarop alle betrokkenen de voortgang van het onderzoek kunnen volgen.  

Het project zal worden afgerond worden met een filmpje of tool en een presentatie tijdens de Smart Industry Seminar in februari 2018.