Djur basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Försäkrar vi alla raser och blandraser?

 • Nej, inte kamphundsraser
 • Ja, vi erbjuder försäkringar för alla raser och rasblandningar utom varghybrider
 • Ja, vi erbjuder försäkringar för alla hundar

Vad innebär fri flytträtt?

 • Att försäkringen kan flyttas till oss på huvudförfallodagen och får särskilda villkor för tidigare skador
 • Att försäkringen kan flyttas till oss när som helst och inte får särskilda villkor för tidigare skador
 • Att försäkringen kan flyttas till oss på huvudförfallodagen och inte får särskilda villkor för tidigare skador
 • Att försäkringen kan flyttas när som helst till oss och får särskilda villkor för tidigare skador

Vad innebär det när en försäkring har karens?

 • Under karenstiden gäller inte försäkringen för specifik sjukdomar eller skador
 • Under karenstiden gäller inte försäkringen överhuvudtaget
 • Under karenstiden gäller inte försäkringen för plötsligt yttre våld

Vad innebär ett särskilt villkor i försäkringen?

 • Ett särskilt villkor beskriver ett särskilt utökat skydd i försäkringen
 • Ett särskilt villkor beskriver en personlig förmån i försäkringen - till exempel vissa rabatter
 • Ett särskilt villkor beskriver ett undantag/reservation i försäkringen - det vill säga något som inte ersätts.

Vilka uppgifter är obligatoriska för att vi ska kunna teckna en hund eller kattförsäkring?

Du kan välja flera alternativ.

 • Att hunden har ett registreringsnummer
 • Att hunden är id-märkt
 • Att hunden är vaccinerad mot parvo och valpsjuka
 • Hunden/kattens födelsedatum
 • Hunden/katten ras
 • Att katten är id-märkt
 • Hunden/kattens tidigare försäkrings nr.

Hur lång är vår självriskperiod (den period som kunden bara behöver betala en fast självrisk)?

 • 130 dagar
 • 250 dagar
 • 365 dagar
 • 125 dagar

När börjar en tecknad försäkring gälla?

 • Samma tidpunkt som den tecknas
 • Klockan 00.01 kommande midnatt
 • 24 timmar efter att den tecknades
 • När försäkringen blir betald

Vad påverkar priset på hundförsäkringen, förutom valda självrisker och försäkringsbelopp?

 • Ras och ålder på hunden
 • Ras, kön och ålder på hunden
 • Ras, kön, ålder på hunden, bostadsort och om hunden är kastrerad
 • Ras, kön, ålder på hunden, ålder på ägaren samt bostadsort

Hur länge kan en hund eller katt vara veterinärvårdsförsäkrad hos oss?

 • Tills den fyller 8 år
 • Det beror på vilken ras det är
 • Tills den fyller 10 år
 • Hela livet
 • Tills den fyller 12 år

Vad är det högsta försäkringsbeloppet kunden kan välja för veterinärvårdsförsäkringen?

 • 50 000 kr
 • 75 000 kr
 • 90 000

Vilka självriskalternativ finns för vår veterinärvårdsförsäkring?

 • 1,5 och 3 % av ett prisbasbelopp
 • 2 000 kr och 4 000 kr
 • 1 500 kr, 2 500 kr och 4 500 kr
 • Det finns ingen fast självrisk, kunden betalar 15 eller 25 % av det som är ersättningsbart på kvittot

Vad är den högsta ersättning en kund kan få för receptbelagd medicin under ett försäkringsår?

 • 10 000 kr
 • 5 000 kr
 • 2 000 kr
 • Upp till valt försäkringsbelopp

När kan kunden ändra sitt valda veterinärvårdsbelopp?

 • När som helst, men ändringen börjar inte gälla förrän efter en månad
 • Det går inte att ändra veterinärvårdsbeloppet
 • Vid huvudförfallodagen
 • När som helst och ändringen börjar gälla direkt

Från vilken ålder kan du teckna en livförsäkring för en hund eller katt hos oss?

 • fyra veckor
 • sex veckor
 • tio veckor
 • fem veckor

Vilken självrisk har vår livförsäkring?

 • 1 900 kr
 • 1 000 kr
 • 900 kr
 • 0 kr

När upphör avelsförsäkringen för hund att gälla?

 • Aldrig
 • Tre år innan livförsäkringen upphör
 • Två år innan livförsäkringen upphör
 • Ett år innan livförsäkringen upphör

Vilken/vilka försäkringar måste man ha för att kunna teckna avelsförsäkring?

Du kan välja flera alternativ.

 • Veterinärvårdsförsäkring
 • Rehabiliteringsförsäkring
 • Reseförsäkring
 • Livförsäkring
 • Användbarhetsförsäkring

Vilka handlingar och uppgifter behöver vi för en hund eller katt som importerats till Sverige från Tyskland och inte varit i Sverige mer än två månader?

 • Ett svenskt veterinärintyg som inte är äldre än 30 dagar
 • Kopia på köpekontraktet och ett smittskyddintyg gällande i EU
 • Inga handlingar behövs då Tyskland är ett EU-land
 • Kopia på köpekontraktet och ett tyskt veterinärintyg

Om en tik/katthona som har avelsförsäkringen får valpar/kattungar - från och med när kan man få ersättning för veterinärvård av valp/kattunge?

 • När valparna/kattungarna är åtta veckor
 • När valparna/kattungarna är fem veckor
 • Vid leveransen
 • Direkt från födseln

När ersätter vår rehabiliteringsförsäkring?

 • Rehabilitering ersätts efter ett kirurgiskt ingrepp.
 • Rehabilitering ersätts vid diagnosticerad led-, sen- och muskelsjukdoms samt vid frakturer och diskbråck som ersätts av veterinärvårdsförsäkringen.
 • Rehabilitering ersätts vid akuta traumatiska skador och frakturer.
 • Rehabilitering ersätts bara i behandling av mjukdelskador.

Hur mycket kan en kund maximalt få i ersättning för rehabilitering under ett försäkringsår?

 • 6 000 kr
 • 7 000 kr
 • 5 000 kr
 • 12 000 kr

Upp till vilken ålder kan man teckna vår användbarhetsförsäkring?

 • Hund som inte fyllt två respektive fem år (beroende på ras)
 • Hund som inte fyllt ett men inte är äldre än tio år (beroende på ras)
 • Hund som inte fyllt tre år men inte är äldre än sex år (beroende på ras)
 • Ålder spelar ingen roll

Vilka raser kan inte få ersättning för kejsarsnitt?

 • Bostonterrier, engelsk och fransk bulldog, pomeranian, pekingese
 • Griffon Belge, griffon Bruxellois och griffon Brabancón
 • Tax, chihuahua, pomeranian och shih-tzu
 • Bostonterrier, engelsk- och fransk bulldogg, chihuahua och pekingese

Vid vilka tillfällen behöver vi få in ett veterinärintyg?

 • Om kunden vill försäkra en importerad hund/katt som varit i Sverige mindre än sex månader
 • Om hunden/katten har haft försäkring hos ett annat försäkringsbolag
 • Om hunden/katten, som aldrig varit sjuk eller skadad, är oförsäkrad
 • Om hunden/katten är över sju år och oförsäkrad
 • Om hunden/katten är oförsäkrad och har varit sjuk eller skadad senaste året

Ibland vill vi ha in veterinärintyg från försäkringstagaren, hur gammalt får intyget vara för att vi skall godta det?

 • högst 35 dagar
 • högst 45 dagar
 • högst 30 dagar
 • högst 40 dagar

Vilken försäkring kan ersätta kostnader för undersökning, vård och behandling av exotiska sjukdomar som kan drabba hund eller katt?

 • Veterinärvårdsförsäkringen
 • Livförsäkringen
 • Rehabiliteringsförsäkringen
 • Reseförsäkringen

Vad påverkar premien för hund men inte för katt?

 • kön
 • ålder
 • bostadsort
 • ras

Hur många gånger kan du som kund i Svedea använda dig av Firstvet

 • En gång per månad
 • 10 gånger per år
 • 2 gånger kostnadsfritt, därefter avgiftsbelagt
 • Obegränsat antal gånger

Vid vilken ålder ska katten försäkras in hos Svedea för att omfattas av skyddet för TR/FORL?

 • 1 år
 • 2 år
 • 3 år
 • 4 månader

Vad skiljer Rehab och Rehab XL åt förutom ersättningsbeloppet?

 • Laser, treadmill, vibrationsplatta
 • Elektroterapi, stretching, akupunktur
 • Akupunktur, laser, elektroterapi
 • Laser, massage, simning

Vad är högsta livbelopp du kan försäkra för en hund?

 • 600 000 kr
 • 100 000 kr
 • 20 000 kr
 • 30 000 kr
 • 50 000 kr

Vad är förutsättningen för att din katt skall omfattas av dolda fel i enskild försäkring?

 • Införsäkrad före 120 dagars ålder
 • Införsäkrad före 120 dagars ålder, veterinärvårdsbesiktigad mellan 11 och 16 veckors ålder
 • Införsäkrad före 120 dagars ålder med vaccinationsintyg
 • Införsäkrad före 120 dagars ålder med giltigt pass