Food Defence

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z celowymi atakami mającymi na celu wywołanie negatywnego wpływu na zdrowie i życie Konsumentów, lub zdyskredytowanie marki i firmy.

Część 1 - To już się wydarzyło na świecie! Odpowiedź świata... Food Defence

We wrześniu i październiku roku 1984 odnotowano łącznie 751 przypadków zatrucia pokarmowego spowodowanego przez Salmonellae Enteritidis wśród mieszkańców The Dalles w stanie Oregon w USA. Z tej liczby 45 osób musiało być hospitalizowanych.

Co tak naprawdę się stało???

Oficjalne śledztwo wykazało,że za epidemią zatruć stali członkowie lokalnej sekty religijnej "Rajneeshee". Ich celem było uniemożliwienie obywatelom głosowania i w ten sposób wpłynięcie na wynik lokalnych wyborów w Hrabstwie. Cel ten chcieli osiągnąc zatruwając żywność w 10 barach sałatkowych.

W lecie 2007 roku duży brytyjski producent wypieków i chłodzonych wyrobów ciastkarskich stracił 5 dniową produkcję o wartoś 5% rocznych obrotów.

Co tak naprawdę się stało???

Zakład został zamknięty po celowym ataku, w którym do produkcji dodano składnik wywołujący silna alergię pokarmową. Tym składnikiem były orzechy ziemne!

Kolejny przykład celowego ataku to sytuacja z 17 października 2001 kiedy to 31 pracowników Biura Lidera Demokartycznej większości w Senacie USA zostało zatrutych bakterią Wąglika.

Co tak naprawdę się stało???

W trakcie śledztwa jako źródło zatrucia wskazano list przysłany do Senatora Toma Daschle, w którym znajdowały się bakterie Wąglika. W momencie otwarcia listu bakterie przedostały się do systemu wentylacyjnego sortowni przesyłek pocztowych.

W 2013 roku pracownicy kontroli jakości w zakładzie spożywczym zauważyli substancję obcego pochodzenia w mleku w proszku.

Co tak naprawdę się stało???

Wszczęte przez zakład śledztwo potwierdziło zastrzeżenia pracowników. Mleko w proszku zostało zanieczyszczone substancją "Bromadiolon" czyli środkiem gryzoniobójczym!

Food Defence - czyli obrona żywności przed zamierzonym zanieczyszczeniem

Czym się więc różni obrona żywności (Food Defence) od bezpieczeństwa żywności (Food Safety)???

Obrona żywności (Food Defence) koncentruje się na ochronie zasobów żywności przed umyślnym skażeniem różnymi substancjami chemicznymi, biologicznymi lub innymi substancjami szkodliwymi, przez ludzi, którzy chcą zaszkodzić zakładowi lub populacji. Środki celowo zanieczyszczające produkt mogą zawierać związki, które naturalnie nie występują w żywności lub nie są badane z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością. Celem atakującego może być zaszkodzenie producentowi żywności, niszczenie gospodarki danego kraju lub zabijanie ludzi.

Bezpieczeństwo żywności (Food Safety) odnosi się do przypadkowego zanieczyszczenia produktów spożywczych podczas przechowywania lub przetwarzania czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Te niezamierzone zanieczyszczenia można przewidzieć. Są one typowe dla surowców, rodzajów procesów technologicznych, stosowanych opakowań. Zasada ta jest podstawą analizy zagrożeń w systemie HACCP i podstawą systemu, który jest prewencyjny, czyli dzięki temu, że da się przewidzieć zanieczyszczenia można podjąć działania minimalizujące lub ograniczające wystąpienie zagrożenia.

Potencjalne zagrożenia

Przykłady potencjalnych zagrożeń zewnętrznych:

 1. Zorganizowane grupy aktywistów lub grupy terrorystyczne
 2. Kierowcy samochodów ciężarowych (wysyłka i odbiór)
 3. Kontrahenci
 4. Podejrzani dostawcy
 5. Odwiedzający

Potencjalne zagrożenia

Przykłady potencjalnych zagrożeń wewnętrznych:

 1. Niezadowolony pracownik
 2. Firmy sprzątające
 3. Kontrahenci
 4. Pracownik tymczasowy
 5. Członkowie grup terrorystycznych udający pracowników

Czym jest Food Defence (obrona żywności)?

Zaznacz właściwą odpowiedź! Tylko jedna jest prawidłowa!

 • Ochrona przed przypadkowym zanieczyszczeniem produktu czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.
 • Ochrona przed umyslnym zanieczyszczeniem produktu tylko czynnikami biologicznymi.
 • Ochrona przed umyślnym zanieczyszczeniem produktu czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.
 • Żadna z powyższych odpowiedzi.

Potencjalne zagrożenia wewnętrzne to:

Zaznacz właściwe odpowiedzi! Pytanie wielokrotnego wyboru.

 • Odwiedzający
 • Kontrahenci
 • Niezadowolony pracownik
 • Zorganizowane grupy aktywistów
 • Żadne z powyższych

Część 2 - Food Defence - czyli jak możemy się bronić

Food Defence w praktyce

Ogrodzenie

Szczelne i wolne od uszkodzeń ogrodzenie zakładu to nasz pierwsza linia obrony przed tego typu atakami

Kontrola dostępu

Wejście na zakład możliwe jest po uprzednim zidentyfikowaniu osoby przez "kołowrotek" dla ruchu pieszego bądź punkt ochrony na bramie towarowej dla ruchu samochodowego.

Food Defence w praktyce

Kamery monitoringu

Nowoczesne systemy monitoringu wspomagają nas w codziennej kontroli naszych terenów zewnętrznych.

Firma świadcząca usługi ochrony mienia

Profesjonalna firma zapewnia bezpieczeństwo poprzez ciągły nadzór na powierzonym jej mieniem.

Food Defence  w Kutnie

Instrukcje i procedury

Obecność każdej osoby z zewnątrz musi zostać bezwzględnie zarejestrowana na recepcji!

 • Imię i Nazwisko
 • Godzina wejścia
 • Cel wizyty
 • Godzina wyjścia

Food Defence w Kutnie

Wizyta Gościa w obszarze produkcji

Jest to możliwe tylko z opiekunem ze strony Kellogg`s (pracownikiem) ale wcześniej należy wypełnić ankietę zdrowotną w celu uzyskania dowodu o braku negatywnych uwag dotyczących stanu zdrowia naszego Gościa

Food Defence w praktyce

Najważniejszym elementem układanki jesteście jednak Wy!!!

Ponieważ jesteśmy osobami bezpośrednio pracującymi na terenie i obszarze zakładu!!! To właśnie My jesteśmy w stanie zauważyć wszelkie niezgodności, nietypowe zachowania czy działania.

Co powinno budzić nasze podejrzenia???

Robienie zdjęć / kręcenie filmów

w obszarach produkcyjnych, maszynom i procesom produkcyjnym czy też pracownikom firmy Kellogg`s

Nietypowy wygląd

Brak środków ochrony indywidualnej czy też odzieży ochronnej

Co powinno budzić nasze podejrzenia???

Zasady GMP / GHP

Nieprzestrzeganie zasad w trakcie wchodzenia na obszar produkcyjny czy też w czasie przebywania w nim.

Braki formalne

 1. Nie posiadanie identyfikatora
 2. Brak pozwolenia na pracę
 3. Brak opiekuna

Co powinno budzić nasze podejrzenia???

Podejrzane przedmioty / urządzenia

Nasze podejrzenia powinny budzić także przedmioty, urządzenia czy też rzeczy, które według nas nie pasują do osoby.

Niepewność

Wszelkie zachowania pokazujące brak znajomości zakładu, obszarów. Niepewność  w poruszaniu się po terenie. 

Co powinno budzić nasze podejrzenia???

Nadmierna ciekawość

Nasze podejrzenia powinny wzbudzić także pytania dotyczące procesu, dokumentów związanych z produkcją. Przeglądanie plików i folderów umieszczonych na komputerze etc.

Nasza rola w skutecznym Food Defence

1. Bądź czujny!

Musimy zwracąc uwagę na wszystkie nietypowe i budzące nasze podejrzenia zachowania.

Nie możemy i nie chcemy ich lekceważyć!

Nasza fabryka to nasza twierdza!

2. Weryfikuj!

W razie podejrzeń... zweryfikuj!

 • Pozwolenie na pracę
 • Identyfikator
 • Pozwolenie na filmowanie i robienie zdjęć
 • Cel wizyty
 • Potwierdź tożsamość u osoby wskazanej jako opiekun

3. Zgłaszaj!

Wszelkie odstępstwa zgłaszaj bezpośredniemu przełożonemu! 

Nie bój się! Reaguj!

Podejmuj działanie bo chodzi tu o zdrowie i życie ludzi!

Które z poniższych środków nadzoru związanych z programem Food Defence występują na Zakładzie produkcyjnym w Kutnie?

Zaznacz właściwą odpowiedź! Tylko jedna odpowiedźjest prawidłowa!

 • Kamery na zewnątrz zakładu, obecność firmy świadczącej usługi ochrony mienia
 • System kontroli dostępu, kontrola i monitoring osób odwiedzających nasz zakład z zewnątrz
 • Wszystkie wymienione

Które z poniższych zachowań jest niedopuszczalne?

Zaznacz właściwą odpowiedź! Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa!

 • Udzielenie informacji gdzie znajduje się droga do zakładu
 • Użycie naszego identyfikatora, w celu wpuszczenia osoby z zewnątrz na teren zakładu
 • Udzielenie informacji osobie z zewnątrz, gdzie znajduje się wyjście ewakuacyjne

Które z poniższych zachowań powinno budzić nasze zaniepokojenie, obawy?

Zaznacz właściwe odpowiedzi! Pytanie wielokrotnego wyboru.

 • Brak identyfikatora
 • Brak pozwolenia na pracę
 • Brak odzieży ochronnej
 • Robienie zdjęć i dziwne zachowania
 • Uśmiech na twarzy osoby poruszającej się w towarzystwie opiekuna (pracownika Kellogg`s)
 • Pytanie o drogę na stołówkę
 • Wszystkie z powyższych

Jakie działania powinniśmy podjąć, kiedy stwierdzimy obecność osoby nieuprawnionej na obszarze zakładu i/lub produkcji?

Zaznacz właściwe odpowiedzi! Pytanie wielokrotnego wyboru.

 • Pouczenie tej osoby
 • Bezzwłoczne poinformowanie przełożonego
 • Nie musimy podejmować żadnych działań
 • Zatrzymanie osoby w celu dalszej weryfikacji przez przełożonego