ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สวัสดีค่ะ วิชานี้สอนเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยค่ะ

ฤดูกาล

ฤดูกาล

Season ฤดูกาล

season is a division of the year marked by changes in weatherecology, and amount of daylight

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Season" โดยฟังการออกเสียงกันดีกว่าค่ะ

Winter ฤดูหนาว

Winter is the coldest season of the year in polar and temperate climates, between autumn and spring.

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Winter" โดยฟังการออกเสียงกันดีกว่าค่ะ

 fall ฤดูใบไม้ร่วง

Autumn (British English) or fall (American English) is one of the four temperate seasons. Autumn marks the transition

from summer to winter, in September (Northern Hemisphere) or March (Southern Hemisphere), when the duration of daylight becomes noticeably shorter and the temperature cools down considerably. 

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Fall" โดยฟังการออกเสียงกันดีกว่าค่ะ

Summer ฤดูร้อน

Summer is is the hottest of the four temperate seasons, falling between spring and autumn

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Summer" โดยฟังการออกเสียงกันดีกว่าค่ะ

Spring ฤดูใบไม้ผลิ

Spring is one of the four conventional temperate seasons, following winter and preceding summer

มาฝึกออกเสียงคำว่า "Spring" โดยฟังการออกเสียงกันดีกว่าค่ะweather

คือสภาพอากาศSnowy 

หิมะตก
windy

ลมแรงcloudy

มีเฆมมากrainy

ฝนตก

แบบฝึกหัดข้อที่1

จากภาพคือฤดูอะไร

  • spring
  • summer

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

จากภาพคือฤดูอะไร

  • summer
  • winter

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

จากภาพคือสภาพอากาศใด

  • rainy
  • windy

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

จากภาพคือฤดูอะไร

  • cloudy
  • snowy

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

จากภาพคือสภาพอากาศใด

  • cloudy
  • windy

แบบทดสอบเรื่อง season

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง season เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินในบทเรียนหรือไม่ 

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน คลิกที่ แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง season  เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ค่ะ