Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Google

Pokaże państwu jak stworzyć i wstawić w bardzo łatwy sposób wykres w arkuszu Google.

Otwieramy arkusz.

Rozpoczęcie pracy.

Zaczynamy pracę z programem.

Po uruchomieniu programu wpisujemy dane do arkusza . Po ich wpisaniu musimy je zaznaczyć (tak jak na obrazku powyżej).

Wstawianie wykresu.

Po zaznaczeniu wpisanych danych klikamy w prawy, górny róg arkusza ("Wstaw wykres").

Wybór wykresu.

Wstawianie wykresu.

Po kliknięciu na "Wstaw wykres" program automatycznie ukazuje nam wybrane przez niego odpowiednie do wpisanych danych wykresy. W moim przypadku jest to wykres kolumnowy.

Wybór preferowanego wykresu.

Nie musimy zgadzać się na proponowany przez program wykres, możemy sami dokonać wyboru spośród innych, dostępnych wykresów. W tym celu należy kliknąć na "Typy wykresu".

Tworzenie wykresu.

Tworzenie własnego wykresu.

Dostosowanie wykresu do swoich potrzeb

Po dokonaniu wyboru wykresu możemy go dostosować do swoich upodobań. Klikamy "Dostosuj". Wyświetlą nam się funkcje takie jak: tytuł, czcionka, funkcje, oś, seria. Dzięki tym funkcją możliwe jest ustawienie np. koloru kolumny (tak jak na obrazku).


Wstawianie wykresu.

Wstawianie wykresu.

Gdy dokonamy ostatecznego wyboru i dostosujemy wykres do naszych preferencji wstawiamy wykres. Następuje to po kliknięciu w lewy róg "Wstaw". Program automatycznie wyświetli   nam wykres.

Gotowy wykres.

Wykres

Gotowy wykres

Gdy mamy gotowy i wstawiony wykres możemy go : wy-edytować, usunąć, zapisać, opublikować. To i wiele innych funkcji dostępnych jest po kliknięciu na wykres, a następnie wchodzimy w mały kwadracik znajdujący się w prawym górnym rogu na wykresie.

Quiz

Jak zmienić tło?

 • Zalecenia
 • Dostosuj
 • Typy wykresu
W którą opcje wejdziesz żeby zmienić tło na wykresie?

Jakie dodatkowe funkcje można zastosować po wstawieniu wykresu?

 • wyedytowanie
 • zapisanie
 • wklejenie
 • usunięcie
 • opublikowanie
 • komentowanie

Jaki jest pierwszy krok by wstawić wykres?

 • zaznaczenie wpisanych danych
 • kliknięcie w wstaw wykres
 • kliknięcie w dowolne pole arkusza