คณิตศาสตร์น่ารู้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

รายวิชาคณิตศาสตร์นี้เป็นรายวิชาที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวการบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งไม่ยากเลยนะครับ นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับ แล้วลองทำแบบฝึกหัดให้ครบทุกข้อนะครับ

วิชานี้พบกับครูอู๋จะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้ ถ้าพร้อมเรียนแล้วมาเริ่มกันเลยครับ

การบวก-ลบเลขไม่เกิน 4 หลัก

ความหมายการบวก-ลบ

การบวกและการลบ

การบวก (มักแทนด้วยเครื่องหมายบวก "+") คือหนึ่งในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของเลขคณิตมูลฐาน นอกจากการบวกยังมีการลบ การคูณ และการหาร การบวกจำนวนสองจำนวนคือผลรวมของปริมาณสองปริมาณรวมกัน ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านขวาเป็นการรวมแอปเปิล 1 ผลกับแอปเปิล 1 ผลเข้าด้วยกัน หลายเป็นแอปเปิล 2 ผล ดังนั้นจึงเหมือนกับว่ามีแอปเปิล 2 ผล การกระทำเช่นนี้เทียบเท่ากับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ว่า "1 + 1 = 2" หมายความว่า "1 บวก 1 เท่ากับ 2"

การบวกเลข

การบวกเลขนั้นเป็นการรวมกันของจำนวน ซึ่งอาจแทนด้วยวัตถุ จากภาพเป็นการรวมกันของตัวเลข 3 แทนการบวกด้วยเครื่องหมาย + และจำนวนอีกจำนวนที่ต้องการรวมกัน จากภาพคือ 15 ดังนั้น 3-15=18 นั่นเอง

นักเรียนลองดู นิทานบวก ลบ คูณ หาร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ การบวกลบ คุณ หารกันนะครับ ส่วนต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันแล้วครับ

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

45 + 84 =?

  • 128
  • 127
  • 129
  • 132