BHV cuore

Deze cursus gaat over uw veiligheid

brand

verbinding bloed

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scra

Samenvatting onderdeel Kind / Baby Reanimatie en letsels.

Shock

Een shock betekend dat er te weinig circulerend volume is.

Oorzaken hiervan kunnen zijn;

- In- / uitwendige bloeding

- Brandwonden

- Anafylactische shock (allergische reactie)

Ons lichaam probeert dit in eerste instantie zelf op te lossen door het bloed naar de vitale organen te sturen en de minder belangrijke functies uit te schakelen.

mbled it to make a type specimen book.

vraag 3 vuur is heet

 • ja
 • water

Stelling vraag zonder titel

 • Typ uw verklaring hier…
 • Typ uw verklaring hier…

Inhoud zonder titelDe eerste hulp die je kunt verlenen; - Iemand toedekken maar niet actief opwarmen door te wrijven omdat dan het bloed weer naar de huid gaat. - Blijf bij die persoon en stel gerust, praat met hem / haar m

waar moet je compressie geven

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

hoe veel compressie

 • 30
 • 15
 • 10

Sectie zonder titel

weer een vraag

Inhoud zonder titel

vraag 1 welke verban

 • verband 1
 • verband 2

vraag 2 welk bloedgroep

 • o
 • a

kinder ehbo

kinder vragen

Inhoud zonder titel

verbinden

ehbo hulp

Omschrijving van het letsel:

 

Iemand heeft een ernstige bloeding aan de onderarm. Erwordt aangegeven dat de bloeding blijft stromen (niet slagaderlijk).

 

Conclusie:

 

Er is sprake van een ernstige bloeding welke gezien moetworden door een arts.

 

 

Hoe handel ik.

 

1.      Bijbinnenkomst heb ik aangegeven dat het veilig is om te werken.

2.      Vraagwat er gebeurd is. Is er nog ander letsel?

3.      Laathet SO op de grond liggen (dat moet) en vraag of hij de bloeding zelf kanblijven dichtdrukken. Laat de arm omhoog houden.

4.      Ditmoet 10 minuten gebeuren. In de tussentijd kun je de verbandspullen gereedleggen. 

5.      Blijfpraten met het SO en leg uit wat je gaat doen.

6.      Na10 minuten een dekverband aanleggen.

7.      Vervolgensben je klaar of moet je bij doorbloeden een drukverband aanleggen.

8.      Bijeen drukverband de watten goed laten uitsteken en naar het hart toe verbinden.

9.      Vraagvervolgens of hij een mitella om wil. Het vasthouden van je eigen schouder issoms veel prettiger, leg dit uit. 

10.   Gamet het SO naar een huisarts. 

 

 

Opmerking. Wanneer het SO veel bloed heeft verloren kandit ook een shock worden. Het SO kan ook buiten bewustzijn raken. Denk bijbeide aan 112 bellen en handel volgens de richtlijnen. 

 

Bij het aanleggen van een drukverband bij iemand diebuiten bewustzijn is, is de valkuil dat je tussentijds wel de ademhaling moetblijven controleren anders ben je een dood iemand aan het verbinden. 

 

 

.

 

 

 

 

Single choicevraag zonder titel

 • ok
 • niet ok

lucht is zwaarder dan water

 • a ja
 • b nee
 • c ik weet niet

tsrhsrthshsrhshs

vergiftiging

vergiftiging

is water giftig

 • water is giftig
 • olie is lichter als water

Secytttttttttttttttttttttttttttttttttt

Hotspot vraag zonder titel

stuurhut

Heading 1 text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.