Berzsenyi Dániel

Berzsenyi Dániel

Pályakép

Élete

Berzsenyi Dániel arcképe

Berzsenyi Dániel kezdettől fogva (valóban a magyar filológia igazi kezdetétől, Kölcseytől fogva) úgy vonzza magához az irodalomtörténeti vizsgálódást, mint az óceán az átrepülőket. 

(Szerb Antal: Az ihletett költő)

Berzsenyi Dániel és felesége, Dukai Takách Zsuzsanna

Néhány hónap udvarlás után megkérte a lány kezét, valószínűleg azért ilyen gyorsan, hogy megszabaduljon apja gyámkodásától és házas emberként önálló életet kezdhessen.

Nem tudjuk, született-e vers az ifjú feleséghez, de az esküvő utáni években megénekelt Nelli, Emmi, Melissza, Naca és Chloé közül legfeljebb csak az egyik lehetett.

(Nyáry Krisztián: Így szerettek ők)

Berzsenyi szülőháza Egyházashetényben

Kétnapos rendezvénysorozattal adózott a Vas megyei Egyházashetye nagy szülötte, Berzsenyi Dániel emlékének. A megyei és községi tanács elkészíttette a magyar irodalom kiemelkedő egyéniségének mellszobrát.... Vasárnap délelőtt 11 órakor leplezték le a község központjában kialakított kis parkban Antal Károly Munkácsy-díjas szobrászművész kőből készült alkotását. 

Forrás: Somogyi Néplap, 1970. szeptember 29. kedd (26. évfolyam, 228. szám)


Berzsenyi lakóháza Niklán

A míveletlen föld csak gazt terem; 

A lélek is csak ugy emelkedik 

A józanság tisztább világához, 

Ha a tudományok és isméretek 

Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának.

(Berzsenyi Dániel: Kazinczy Ferenchez - részlet)

A közelítő tél című vers kézirata


Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,

S minden míve tünő szárnya körül lebeg!

Minden csak jelenés; minden az ég alatt,

Mint a kis nefelejcs, enyész.

(Berzsenyi Dániel: A közelítő tél - részlet)

Költészete

Életrajzi kvíz

 • Berzsenyi Dániel Egyházashetényben született
 • Berzsenyi Dániel Egyházaskozárban született
 • Berzsenyi Dániel felesége Dukai Takách Judit volt
 • Berzsenyi Dániel feleségének, Dukai Takách Zsuzsannának ajánlotta Közelítő tél című versét
 • Berzsenyi Dániel a soproni evangélikus líceumban végezte tanulmányait
 • Berzsenyi Dániel belevetette magát a felvilágosodás kori Pest pezsgő életébe
 • Berzsenyi Dániel élete jelentős részét niklai birtokán töltötte

Kvíz2

 • rokokó
  A 18. század elején Franciaországban létrejött egy új stílus, mely a kifinomult arisztokrácia könnyed életvitelét környezetének kialakításával is hangsúlyozni akarta.
 • szentimentalizmus
  Ez az irányzat különösen fogékony a melankolikus és elégikus kedélyállapotok iránt, s összefonódott a természet kultuszával is, hiszen sérülékeny és sérült lelkű hősei bánatukkal rendszerint a természet magányába menekülnek.