Nabestaandendesk

Nabestaandendesk

Het team

Van links naar rechts:

Mogelijkheden voor een nabestaande

Een nabestaande kan het abonnement van een T-Mobile klant...

  • per direct opzeggen met afkoopsom
  • per direct kosteloos opzeggen
  • opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand
  • per direct kosteloos omzetten naar PrePaid
Meerdere antwoorden mogelijk

Bij het overnemen van het abonnement wegens overlijden blijft het beltegoed behouden.

  • Bij het overnemen van het abonnement wegens overlijden blijft het beltegoed behouden.