Фізика як природнича наука

Фізика 7 клас тест №1

Хто назвав фізику - фізикою?

 • Аристотель
 • Піфагор
 • Евклід
 • Демокріт
 • Птоломей

Що таке фізика?

 • Фізика - наука про світло.
 • Фізика - наука про природу та найзагальніші закони природи.
 • Фізика - наука про техніку.
 • Фізика - наука про рослини.

Кому потрібні знання фізики?

 • Конструкторам
 • Інженерам
 • Співакам
 • Агрономам
 • Депутатам

Як людина здобуває знання про навколишній світ?

 • Із власних спостережень
 • Із інтернету
 • За допомогою експерименту

Виберіть фізичне явище.

Виберіть усі можливі фізичні величини

 • Час
 • Метр
 • Маса
 • Олівець
 • Довжина
 • Сила струму

Складіть відповідність

 • Мільйон
  Мега
 • Тисяча
  Кіло
 • Мільярд
  Гіга
 • Десять
  Дека
 • Одна мільйонна
  Мікро
 • Одна тисячна
  Мілі

Хто ввів у фізику поняття "атом"?

Чому тільки про рідину можна сказати "ллється"?

 • між молекулами відсутні зв’язки
 • молекули розташовані поверхнево одна над одною
 • взаємодія між молекулами стійка, перебувають одна біля одної, притягання між молекулами здійснюють тільки найближчі сусіди

У якій з речовин сила взаємодії між молекулами більша?

 • Кисень
 • Мідь
 • Вода
 • Олія

Як поводяться молекули, якщо між ними збільшувати відстань?

 • Не впливають на процес розташування
 • Чинять опір розтягуванню
 • Сприяють розтягуванню (відштовхуються)

Як змінюються розміри молекул при переході речовини з твердого стану в газоподібний?

 • Збільшуються
 • Зменшуються
 • Залишаються сталими
 • немає правильної відповіді

Співставте фізичні величини з їх одиницями вимірювання.

 • Маса
  Кілограм
 • Довжина
  Метр
 • Час
  Секунда
 • Об’єм
  метр кубічний
 • Температура
  Кельвін

Площа кімнати 28 (м. кв) виразіть площу у квадратних дециметрах.

 • 2800 дм. кв
 • 0,28 дм. кв
 • 0,028 дм.кв
 • 28000 дм. кв

Розміри бруска 15Х20Х40 см. Обчисліть його об’єм в (м. куб.)

 • 1,2
 • 12
 • 0,012
 • 120
 • 0,12

Як називається явище взаємного проникнення атомів і молекул однієї речовини в іншу?

 • Дифракція
 • Дифузія
 • Дисперсія
 • Дисбаланс
 • Дисфункція

Від чого залежить швидкість протікання дифузії?

 • Від температури
 • Від кількості молекул
 • Від маси речовини
 • Від освітленості

Хто першум у науку увів поняття - молекула?

 • Роберт Бойль
 • Михайло Ломоносов
 • Амадео Авогадро
 • Джон Дальтон

Вкажи відповідні складові вимірювального приладу

 • Кріплення
 • Шкала
 • Стрілка
 • Корпус