Snöskoter och ATV basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd.

Vilket/vilka av nedanstående alternativ stämmer?

Du kan välja flera alternativ.

 • Du får köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000 .
 • Du får köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort oavsett när det är utfärdat.
 • Du får köra snöskoter om du har ett förarbevis för snöskoter utfärdat från och med 1 oktober 2009.
 • Inget förarbevis krävs för att köra snöskoter.

Vilket/vilka av nedanstående alternativ stämmer?

Du kan välja flera alternativ.

 • Du får köra terrängregistrerad ATV om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000.
 • Du får köra terrängregistrerad ATV om du har fyllt 15 år.
 • Du får köra terrängregistrerad ATV om du har ett körkort eller traktorkort oavsett när det är utfärdat.
 • Inget förarbevis krävs för att köra terrängregistrerad ATV.
 • Om du har ett körkort utfärdat efter 1 januari 2000 så krävs ett särskilt förarbevis för terränghjuling.

Vilket/vilka av nedanstående alternativ stämmer angående våra skoter- och ATV-försäkringar?

Du kan välja flera alternativ.

 • Våra försäkringar är så kallade årsförsäkringar och gäller med samma villkor året runt och övergår inte till en garageförsäkring om kunden ställer av sitt fordon.
 • Om kunden ställer av fordonet så övergår försäkringen till en garageförsäkring.
 • Från perioden maj till oktober tas endast 8 % av årspremien ut på vår snöskoterförsäkring.
 • Från perioden maj till oktober tas 50 % av årspremien ut på vår snöskoterförsäkring.

Vilka produktfördelar stämmer för vår snöskoterförsäkring?

Du kan välja flera alternativ.

 • 10 % rabatt om kunden är medlem i en skoterklubb
 • Räddning redan i halvförsäkringen
 • Valbar självrisk för stöld och vagnskada
 • Försäkringen är avställningsbar
 • Nyvärdesersättning 12 månader för 1:a ägaren
 • Maskinskada upp till 5 år och 1 000 mil
 • Lyktglas redan i halvförsäkringen, självrisk 500 kr
 • Maskinskada ingår i grundskyddet
 • Utrustning och tillbehör ingår i grundförsäkringen upp till 25 000 kr

Försäkrar vi skotrar för uthyrning eller safari?

 • Ja, vi erbjuder försäkring för skotrar som används för uthyrning och safariverksamhet.
 • Ja, i särskilda fall erbjuder vi försäkring för skotrar som används för uthyrning och safariverksamhet.
 • Nej, vi erbjuder inte försäkring för snöskotrar som används för uthyrning och safariverksamhet.

Vad gäller om skotern körs på isbelagt vatten?

 • Innan snöskotern används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.
 • Försäkringen gäller alltid utan nedsättning.
 • Försäkringen gäller med en förhöjd självrisk.

Hur mycket får kunden i ersättning per dag vid stillestånd?

 • 500 kr
 • 100 kr
 • 50 kr
 • 1 000 kr

Hur gäller försäkringen om snöskotern trimmats eller modifierats på annat sätt?

Du kan välja flera alternativ.

 • Maskinförsäkringen gäller inte om motorn har modifierats/trimmats och avviker från det seriemässiga utförandet.
 • Maskinförsäkringen gäller alltid oavsett om motorn har modifierats/trimmats eller inte.
 • Om kunden meddelar att det har skett förändringar som påverkar det ovanstående så hanterar vi dessa ärenden enskilt.
 • Vagnskadeförsäkringen gäller alltid fullt ut även om kunden undanhållit uppgift om effektökning.

Får vem som helst köra en Svedea-försäkrad snöskoter/ATV?

Du kan välja flera alternativ.

 • Vid utlåning gäller försäkringen alltid med vald grundsjälvrisk, oavsett skotermodell.
 • Alla som innehar ett förarbevis och är över 16 år köra skotern/ATV:n.
 • För de motorstarkaste skotrarna har vi ett särskilt villkor. Om du lånar ut skotern till någon annan än din maka/make eller sambo gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kronor utöver vald grundsjälvrisk.
 • Försäkringen gäller även om du lånar ut skotern till någon som tagit körkort efter 1 januari 2000 men saknar särskilt förarbevis.

Vad gäller för att försäkringen ska ersätta fullt ut, det vill säga utan nedsättning?

Du kan välja flera alternativ.

 • För att stöldförsäkringen ska gälla utan nedsättning måste skotern/ATV:n vara låst med ett SSF-godkänt lås av klass 3/C.
 • Stöldförsäkringen gäller utan nedsättning om fordonet förvaras i enskilt låst garage
 • Stöldförsäkringen gäller utan nedsättning om fordonet förvaras flerfordonsgarage.
 • Om skotern/ATV:n är placerad på ett släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås eller kättinglås (klass 3/C).

När upphör maskinförsäkringen att gälla på vår vanliga snöskoterförsäkring?

 • 6 år/6 000 mil
 • 5 år/5 000 mil
 • 6 år/1 000 mil
 • 5 år/1 000 mil

Vad innehåller XL-tillägget i snöskoterförsäkringen?

Du kan välja flera alternativ.

 • Stilleståndsersättning vid försäkringsskada 100 kr/dag i upp till 45 dagar
 • Ersättning för utrustning och tillbehör höjs till 50 000 kr
 • Fri assistans
 • Ersättning för krishantering
 • Ersättning för hyrbil
 • Högre ersättning vid personskada

Vad innehåller XL-tillägget i ATV-försäkringen

 • Ersättning för räddning
 • Ersättning för tillbehör och utrustning höjs från 40 000 till 120 000 kr

Vad gäller om kund med skoter i premieklass 8,5 lånar ut den till någon annan än maka/make/sambo?

 • Vagnskadeförsäkringen gäller inte
 • Vagnskadeförsäkringen ersätter med ett begränsat belopp
 • Vagnskadeförsäkringen gäller med en extra självrisk på 10 000 kr utöver vald grundsjälvrisk
 • Vagnskadeförsäkringen gäller med dubbel självrisk

Vilka av dessa är tillbehör till en snöskoter?

Du kan välja flera alternativ.

 • Pulka
 • Mobiltelefon
 • Anpassad låsutrustning
 • Skivbromslås
 • Släpvagn
 • Packlåda
 • GPS

Vilka märkesförsäkringar har vi för snöskoter?

Du kan välja flera alternativ.

 • Ockelbo
 • Lynx
 • Ski-Doo
 • Arctic Cat
 • Sno-Tric
 • Polaris
 • Yamaha

Vilka av följande faktorer påverkar försäkringspriset för en snöskoter?

 • Var kunden bor
 • Ägarens ålder
 • Snöskoterns ålder
 • Spårvidd
 • Nattparkering
 • Effekt/vikt
 • Fordonstyp/kategori

Vilket/vilka alternativ är rätt gällande snöskoter?

Du kan välja flera alternativ

 • Högsta tillåtna hastighet är 70 km/h
 • Kawasaki är det absolut vanligaste snöskotermärket
 • Skidåkare har alltid företräde
 • Högertrafik gäller inte för snöskoter
 • Maskinskadeförsäkringen gäller även om skotern har en eftermonterad turbo