Toets medicatie Op de Bies nieuwe versie

Deze meerkeuze toets gaat over het verstrekken van medicatie binnen Op de Bies.

Je dient deze toets voldoende af te sluiten voordat je medicatie gaat verstrekken.

MEDICATIEVERSTREKKING

Wat zijn de meest voorkomende schade en bijwerkingen van medicatie?

 • Hoofdpijn, diarree, dyspneu, slecht horendheid, misselijkheid, duizeligheid, verwardheid en vallen.
 • Obstipatie, misselijkheid, duizeligheid, verwardheid, vallen en honger.
 • Obstipatie, diarree, dyspneu, verhoogde INR, misselijkheid, duizeligheid, verwardheid en vallen.

Hoe kan je als begeleider ervoor zorgen dat je continu alert bent op bijwerkingen?

 • Door dit te bespreken in de halfjaarlijkse medicijn evaluatie.
 • Door het in kaart brengen van: alarmsignalen, niet pluisgevoel, veranderingen in gedrag, specifieke signalen van lichamelijke problemen.
 • Door een cliënt tijdelijk zijn medicatie te ontzeggen en veranderingen te signaleren.

Waarom is het belangrijk om medicatie tijdig bij te stellen?

 • Zodat er wordt gewacht op verdere reactie van de patiënt.
 • Zodat vroege (betere) signalering mogelijk is en de tijdig medicatie kan worden bijgesteld
 • Zodat de medicatie hoeveelheid wordt veranderd zonder overleg.

Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van schade en bijwerkingen door medicatie?

 • Het aantal verschillende voorgeschreven medicatie, comorbiditeit, het wonen in een zorginstelling.
 • Het aantal verschillende voorgeschreven medicijnen, de opnameduur, organisatorische factoren, leeftijd en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd.
 • Het hebben van meerdere aandoeningen, leeftijd en kennis over de medicatie.

Medicatie in eigen beheer staat altijd vermeld in het IOP. Wat betekent dit voor het aftekenen van de medicatie?

 • De cliënt tekent de medicatie af
 • De begeleider tekent de medicatie af.
 • De medicatie wordt niet afgetekend.

Bij een "niet pluis gevoel" dient er:

 • altijd contact opgenomen te worden met de medische dienst.
 • geen contact te worden opgenomen met de medische dienst.
 • eerst geobserveerd, in kaart gebracht en overlegd te worden.

Op het einde van de dag:

 • vindt er geen controle van de gegeven medicatie plaats.
 • vindt door de nachtdienst/hoofdwacht een controle plaats.
 • vindt controle door een directe collega plaats.
 • voer ik zelf een controle op de gegeven medicatie uit.

Stagiaires mogen zelfstandig medicatie geven:

 • mits onder begeleiding .
 • na het afronden van een opleiding (zorg) en het volgen van de e-learning medicatie.
 • wanneer dit een studie opdracht is.

Mag ik een tablet vermalen of een capsule open maken als de cliënt deze moeilijk kan slikken?

 • Ja, dat mag als ik dat nodig acht.
 • Ja, want dan werken sommige stoffen nog sneller.
 • Ik overleg altijd met een arts, want sommige capsules hebben een speciale buitenlaag om te voorkomen dat ze in de maag uiteen vallen.