Orden og kvalitet med TrinnVis

Velkommen til SKILs e-læringskurs Orden og kvalitet med TrinnVis.

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som er spesiallaget for norske helsevirksomheter. Det er utviklet av norske helsearbeidere og støttet av Legeforeningen. TrinnVis inneholder skreddersydde dokumentmaler som tilpasses den enkelte virksomhet.

I løpet av dette kurset vil du lære å bruke TrinnVis.

Kurset har fire deler:

 1. Komme igang
 2. Organisering
 3. Forbedring
 4. Datasikkerhet

Komme igang

Hvorfor kvalitetsarbeid?

 

Hva er nytt i den nye forskriften?

 • Bare én person i virksomheten skal drive med kvalitetsarbeid
 • Økt fokus på ledelse
 • Internkontroll er ikke lenger aktuelt
 • Kvalitetsforbedring skal være en del av styringssystemet
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten erstattet Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 1. januar 2017. Hva er nytt i den nye forskriften?

Hva krever forskriften?

 • Systematisk styring av virksomhetens aktiviteter
 • Styring med medarbeidernes medvirkning
 • Alle skal informeres om alle beslutninger
 • Virksomhetens mål og oppgaver skal beskrives
 • Virksomhetens histore skal beskrives
 • Risiko for regelbrudd skal kartlegges
 • Risiko for regelbrudd skal ikke forekomme
 • Virksomheten skal ha oversikt over avvik

Hvordan foregår kvalitetsarbeid?

Hva er rekkefølgen på elementene i Demings sirkel (PDSA)?

 • Planlegge
 • Utføre
 • Evaluere
 • Korrigere

Hva må vi vite for å kunne evaluere?

 • Hva som ble planlagt og hvordan det ble korrigert
 • Hva som ble planlagt og hva som ble gjennomført
 • Hva som ble gjennomført

Registrering i TrinnVis

 

Hva er etableringsoppgaver?

 • Oppgaver om å starte en virksomhet
 • Oppgaver om å ta i bruk kvalitetssystemet
 • Oppgaver om å kontrollere systemet

Hvordan virker etableringsoppgavene?

 • Man kan kun gjøre én etableringsoppgave i uken
 • Man må gjøre minst én etableringsoppgave i uken
 • Man får tildelt én etableringsoppgave i uken
 • Man får flere etableringsoppgaver i uken hvis man har flere funksjoner
 • Man kan utsette etableringsoppgaver
 • Man kan gjøre flere etableringsoppgaver i uken hvis man vil

Hovedstrukturen i TrinnVis

 

Hva er hvor i TrinnVis?

På bildet ser du en temaside i TrinnVis. Plasser tekstboksene på riktig sted i grensesnittet!
 • Forklaringstekst
 • Nytt element
 • Personale
 • Lover og forskrifter
 • Brukere
 • Åpne element

Redigere elementer

Sletting og gjenoppretting

 

Versjoner

 

Hvordan gjenoppretter man et slettet element?

 • Trykk på Papirkurv
 • Trykk på det slettede elementet
 • Trykk på Gjenopprett
Flytt elementene så de står i riktig rekkefølge

Kan jeg angre på en endring når jeg har lagret?

 • Ja, trykk på Angre
 • Ja, åpne forrige versjon og trykk på Gjenopprett

Digitalisering av papirdokumenter

 

Hvordan digitaliserer man papirdokumenter?

 • Skann dokumentet og lagre det på datamaskinen
 • Lag et nytt TrinnVis-dokument eller rediger et maldokument som passer
 • Gi TrinnVis-dokumentet navn etter papirdokumentet, og henvis til vedlegget i teksten
 • Lagre TrinnVis-dokumentet
 • Trykk på plusstegnet til høyre i Vedlegg-listen
 • Last opp det innskannede dokumentet

Brukere

 

Digitalisere papirdokumenter

Organisering

Personer, funksjoner, oppgaver og prosedyrer

Personer, funksjoner, oppgaver og prosedyrer

 • En funksjon er
  et arbeidsområde
 • En oppgave er
  en handling eller en serie handlinger
 • En prosedyre er
  en beskrivelse av hvordan en oppgave skal utføres
 • En person kan ha
  flere funksjoner

Betingelsestyper

 

Hva slags betingelsestype bør denne oppgaven ha?

 • Tidsbetingelse
 • Situasjonsbetingelse
Melde fra om brann

Ansvarstyper

 

Ansvarstyper

 • Daglig leder er en
  fast funksjon
 • Pasientmottak er en
  roterbar funksjon
 • Lege er en
  simultan funksjon

Registrere personale

 

Hvorfor skal du registrere yrke og tilknytning i TrinnVis?

 • For å ikke glemme det
 • For at personen skal kunne logge seg inn
 • Fordi det har betydning for hvilke dokumenter som opprettes

Tildele og redigere funksjoner

 

Hva skjer hvis en roterbar funksjon blir tildelt flere personer?

 • Den blir til en simultan funksjon
 • Du må definere en rotasjon
 • Det går ikke an

Redigere oppgaver

 

Hva må til for at du skal kunne få påminnelse på SMS?

 • Du må være ansatt
 • Oppgaven må være situasjonsbetinget
 • Oppgaven må ha et klokkeslett
 • Du må ha registrert mobilnummer
 • Du må være innlogget
 • Oppgaven må ha en prosedyre

Overføre funksjoner ved lengre fravær

 

Hva skal det stå her?

Når en endrer status til  må overføres til en annen.

Forbedring

Avvik