Infectiepreventie bij het werken op de groep met jonge kinderen

Deze module is een aanvulling op de online cursus Basis Infectiepreventie en bevat belangrijke richtlijnen voor het hygiënisch werken op groepen met (jonge) kinderen. 

De module kind gaat speciaal in op onderwerpen waar je mee te maken krijgt als je op de groep met (jonge) kinderen werkt.

De onderwerpen zijn gebaseerd op richtlijnen die vastgesteld zijn in de infectiecommissie. De richtlijnen zijn te vinden op het Intranet van Rijndam onder de wegwijzer - infectiepreventie. 

Heb je vragen over de inhoud? Mail deze dan naar: unitinfectiepreventie@erasmusmc.nl

Persoonlijke hygiëne op de groep

Persoonlijke hygiëne op de groep

Voor medewerkers op de kindergroep gelden de persoonlijke hygiëneregels zoals beschreven in de basismodule infectiepreventie. Daarnaast dienen de medewerkers handhygiëne toe te passen zoals beschreven in de basismodule infectiepreventie. De 5 momenten voor handhygiëne zijn op de groep echter niet haalbaar. 

Wij adviseren om altijd  handen te wassen voordat je een kind omkleedt / verschoont en nadat je dat gedaan hebt, voordat je eten gaat bereiden en helpt met eten en nadat je dat gedaan hebt en voor- en na wondverzorging bij de kinderen.

Handhygiene

Waarom is handhygiene zo belangrijk?

Het schiet er bij in. We gunnen onszelf de tijd niet. Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: handhygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Om dus de overdracht van micro-organismen naar patiënten en materialen te voorkomen. Dit betekent je handen reinigen op de juiste manier en op de juiste momenten.

Bijna elk objectoppervlak bevat bacteriën. Denk aan:

 • deurklinken en knoppen
 • handgrepen van kranen
 • papieren handdoeken en dispensers in toiletten
 • leuningen van trappen
 • liftknoppen
 • mobiele telefoons
 • papiergeld, munten, betaalkaarten
 • toetsenborden
 • lichtschakelaars
 • speelgoed


Leuk weetje: Sinds 2008 wordt er elk jaar op 15 oktober een "Global Handwashing Day" gehouden.

Op welke momenten pas je handhygiene toe?

Voor situaties in een groep met kinderen gelden vier momenten: de momenten voor en na aanvang van werkzaamheden op de groep.

 1. Voordat je een kind aanraakt;
 2. Voor een (aseptische) schone handeling;
 3. Na mogelijke blootstelling aan lichaamsmaterialen en vloeistoffen;
 4. Na fysiek contact;

 

Wanneer was je je handen met water en zeep? En wanneer pas je handdesinfectie toe?

Handdesinfectie heeft de voorkeur. Hiermee wordt een sterkere kiemreductie bereikt en het is daarnaast makkelijk, snel en op elke plaats uitvoerbaar. Verder worden eventuele huidproblemen voorkomen, doordat aan de handalcohol terugzettende bestanddelen zijn toegevoegd. Handen wassen dient nooit direct gevolgd te worden door handdesinfectie. Dit is een te grote belasting voor de huid. De handen worden gewassen of gedesinfecteerd, maar nooit beide.

De handen dienen altijd te worden gewassen met water en vloeibare zeep in de volgende gevallen:

 1. voor aanvang van de werkzaamheden (dienst);
 2. na toiletbezoek
 3. bij zichtbare verontreiniging of als de handen plakkerig aanvoelen
 4. bij infecties met micro-organismen die resistent zijn tegen alcohol. Hieronder vallen Clostridium difficule en gastro-enteritis virussen (norm, adenoom, astro en rota).

In alle andere situaties gaat de voorkeur uit naar handdesinfectie. Hier zie je op een filmpje wat de juiste manier is om je handen te desinfecteren.

 

Hoe verspreiden micro-organismen zich?

 • Zij hebben daar zweefstaartjes (flagellen) voor;
 • Zij laten zich verplaatsen
 • Zij hoeven zich niet te verplaatsen, overal zijn immers bacteriën
 • Zij springen op een geschikte gastheer

Wat is de meest voorkomende verspreidingsweg van micro-organismen?

 • via de handen
 • via voorwerpen
 • via lucht en water
 • via bezoek
 • via voedsel

Handalcohol: welk van de volgende beweringen is waar?

 • Handalcohol mag direct na handenwassen op de natte handen toegepast worden.
 • Handalcohol kan direct op zichtbaar vuile handen gebruikt worden.
 • Handalcohol mag gebruikt worden voor desinfectie van kleine oppervlakken, zoals een tafeltje.
 • Geen van bovenstaande beweringen

Waarom heeft dienstkleding korte mouwen?

 • Dan is handhygiene volgens protocol mogelijk.
 • Korte mouwen zijn niet noodzakelijk.
 • Dan is apparatuur makkelijk bedienbaar.

Wanneer zijn persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk?

 • Als de patient een besmettelijke bacterie bij zich draagt.
 • Aan het begin van de dag, voor patientcontact.
 • Wanneer dienstkleding in contact kan komen met een patient.
 • Als de patient er vies uit ziet.
 • Als er uitgebreide procedures moeten worden uitgevoerd.
 • Bij (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen van de patient

Wat is de functie van zeep?

 • Desinfecteren van een oppervlak
 • Doden van bacteriën
 • Losmaken van vuil van dragermateriaal
 • Doden van bacteriën en virussen

Moet handhygiëne na het dragen van handschoenen plaatsvinden?

 • Nee, handhygiëne vindt plaats wanneer er géén handschoenen gedragen worden.
 • Ja, tijdens het uittrekken kunnen handen gecontamineerd raken.
 • Nee, het is overbodig; je draagt immers handschoenen.

Welke plekken worden vaak vergeten bij handhygiene?

 • Vingertoppen, tussen de vingers, polsen en duimen
 • Vingers en duimen
 • Bovenkant van de handen
 • Onderkant van de handen

Tanden poetsen

Belangrijke aandachtspunten voor tandenpoetsen op de groep:

 • Geef ieder kind een eigen borstel met naam 
 • Spoel de tandenborstel altijd goed uit
 • Berg de tandenborstels gescheiden op en zorg dat de haren elkaar niet raken
 • Droog de tandenborstel aan de lucht 
 • Was de beker wekelijks 
 • Vervang de tandenborstel één keer per 3 maanden 

Toilethygiëne

Toilethygiëne

Ontlasting en urine bevatten micro-organismen.  Zorg daarom op de groep voor:

 • Toiletten en wasbakken op kind-hoogte staan
 • Dat iedereen na toiletbezoek de handen wast! Kinderen ook!
 • Gebruik van vloeibare zeep en papieren handdoeken bij de toiletten
 • Gebruik bij voorkeur géén potjes

Het gebruik van een potje: 

 • Als er toch potjes worden gebruikt dan het potje na ieder gebruik leeggooien in het toilet 
 • Omspoelen met warm water en vervolgens schoonmaken met een microvezeldoek 
 • Na het reinigen het potje desinfecteren met alcohol 70% of chloor (250 ppm/1000 ppm) 
 • Berg potjes na gebruik op 
 • Was hierna de handen

Aankleedkussens

 • Verschoon kinderen op een aankleedkussen 
 • Vervang het aankleedkussen als het beschadigd is 
 • Zorg dat de bekleding van het aankleedkussen goed te reinigen is 
 • Gooi luiers na gebruik direct in een luieremmer of in een gesloten afvalemmer (met voetpedaal) 
 • Reinig het aankleedkussen na iedere verschoning met een microvezeldoek


Desinfecteren van het aankleedkussen:

 • Het aankleedkussen dient gedesinfecteerd te worden zodra deze zichtbaar verontreinigd is 
 • Voor desinfectie dient het kussen gereinigd te worden volgens de microvelmethode 
 • Gebruik voor desinfectie alcohol 70% of chloor (250 ppm/1000 ppm)

Wat is de beste wijze voor het reinigen van materialen?

 • Allesreiniger en vaatdoekje
 • Droge microvezeldoek
 • Klamvochtige microvezeldoek
 • Alcohol 70%
 • Chloor 1000ppm

Gebruikt instrumentarium dat in aanraking is geweest met intact slijmvlies dient:

 • te worden gereinigd
 • te worden gereinigd en gedesinfecteerd...
 • te worden gereinigd en gesteriliseerd
 • aan de patiënt mee te worden gegeven en thuis worden gereinigd

Hoe reinig je een verschoonkussen na het verschonen van de peuter?

 • Met een billendoekje, die liggen toch naast je
 • Met een microvezeldoek
 • Met een handdoek
 • Desinfecteren

Buiten spelen en hygiëne

Buiten zandbak

Hygiëne en de buitenzandbak:

 • Vervang het zand bij (biologische) verontreiniging en anders tenminste 1 x per jaar
 • Zorg dat honden en katten niet in de zandbak kunnen door de zandbak na gebruik af te dekken 
 • Laat kinderen niet eten/drinken in de zandbak 
 • Laat iedereen na het spelen in de zandbak de handen wassen

Mogen kinderen speelgoed van binnen meenemen naar de buiten zandbak?

 • Nee
 • Ja

Hoe dek je het beste de buiten zandbak af?

 • Met een net of gaas
 • Met een dikke plank of deksel zodat er geen vuil bij komt

Ballenbak en andere speelgelegenheden

Hygiëne en de ballenbak of andere speelgelegenheden

 • Laat kinderen niet eten of drinken in de ballenbak
 • Niet met schoenen aan in de ballenbak
 • Reinig en desinfecteer bak en ballen direct na een (sanitair) ongelukje 

Zwembadjes

Hygiëne en buitenzwembadjes:

 • Verschoon dagelijks het water en zorg daarbij voor drinkwaterkwaliteit
 • Reinig het bad elk keer na gebruik

Infectieziekten bij (jonge) kinderen

Infectieziekten bij (jonge) kinderen

Kenmerken infectieziekten

 • Ze zijn zeer besmettelijk
 • Kunnen langdurige bescherming geven

Bescherming tegen infectieziekten door:

 • antistoffen van de moeder 
 • de ziekte gekregen hebben
 • vaccinatie

Zieke kinderen en de groep

 • Toelating na toestemming groepsleiding in overleg met de revalidatiearts 
 • Wering bij temperatuur die hoger is dan 38°c 
 • Bij twijfel m.b.t. overige infectieziekten of een ziek kind met een resistent micro-organisme BRMO à overleg Unit Infectiepreventie (UNIP)

Mag je een kind dat niet is ingeënt weigeren op de groep?

 • Nee
 • Ja

Moet je een ziek kind weigeren op de groep?

 • Ja
 • Nee