Funkcje logiczne w Arkuszu kalkulacyjnym Excel

Funkcje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Tworzenie funkcji

Zaznaczamy komórkę która nas interesuje

Klikamy na znak funkcji, aby ją wstawić

Następnie zaznaczamy funkcję, która nas interesuje i klikamy "ok"

Wpisujemy tekst logiczny, który chcemy sprawdzić, a następnie komunikaty jakie mają wyskoczyć

Na koniec pokazuje się komunikat świadczący o wyniku funkcji :)