Inkomen in beeld

Je leert inschatten in welke mate het inkomen een  probleem vormt voor de klant.

hoofdstuk 1

bla

Inkomen op bijstandsniveau of 110% van bijstandsniveau?

Klant heeft mogelijk recht op minimavoorzieningen van de gemeente en kwijtschelding van gemeentebelasting en belasting hoogheemraadschap.
Denk ook aan de voorzieningen van het ROG voor minima bij WMO voorziening en volledig opmaken eigen risico