PON Data-analyse & Statistiek

In deze cursus leer je data verzamelen, statistiek en werken met Excel.

Dit doe je op basis van een eigen leerroute.

De cursus start met een vragenlijst. Op basis van die lijst krijgen je daarna lesblokken al dan niet aangeboden. Aan die blokken kan je zelfstandig werken, waarbij de docent helpt en af en toe ook op het smartboard met de hele groep samen zaken uitlegt.

Onderwerpen zijn:

 1. Kennismaking
 2. Datasheets maken
 3. Grafieken maken
 4. Tabellen opmaken
 5. Kruistabellen maken

Kennismaking met Excel

Kennismaking met Excel

Excel is een programma waarin je gegevens kan verwerken.

In deze opdracht start je voor het eerst Excel en vul je een paar gegevens in.

Starten Excel.

Klik op de Windows Start knop en type Excel in de zoekbalk

 

Excel opent.

Voer je naam in vakje B3 en de cijfers 1-5 in C3 tot C8

Dat ziet er ongeveer zo uit.

Toon je resultaat aan de docent. Daarna kan je verder.

 

 

 • Voor mij is Excel vrij nieuw
 • Invoeren van mijn naam en cijfers lukt mij (nu)
Welke ervaring heb je met Excel?

Invoeren van gegevens in Excel

In Excel kan je gegevens uit een onderzoek invoeren. Met die gegevens kan je grafieken te maken of berekeningen op uitvoeren.

In deze opdracht ga je van 4 respondenten de gegevens in een eigen datasheet plaatsen.

Open Excel en maak een tabel zoals deze.

 

Voer de reacties van 4 respondenten in jouw datasheet in. Hier zie de resultaten van de respondenten. Klik op het plaatje voor een vergroting.

 

Het resultaat ziet er dan ongeveer zo uit:

Laat jouw resultaat controleren door de docent.

 

 • Ja, maar dat wil ik nog wel eens oefenen
 • Nee, helemaal niet
 • Ja, dat lukt mij

Het maken van een tabel zoals hieronder, lukt mij, of is mij gelukt na oefening.

Totalen en percentages berekenen

Ik kan in een tabel waarden omrekenen naar percentages en de opmaak verzorgen

In Excel vind je onder staande tabel. Opdracht module 1 - opmaak

Zorg er voor dat de opmaak en de berekeningen er uitzien zoals in dit voorbeeld.

Gebruik voor het berekenen formules, zoals autosom:

 

Gebruik voor het weergeven van percentages de getalopmaak:

 

 

 

 • Ja
 • Nee

Grafieken maken vanuit een datasheet

Grafieken maken met vooraf ingevulde datasheet

In Excel kan je zelf een datasheet maken en gegevens invullen.

Er zijn ook (online) formulieren waar respondenten gegevens in kunnen voeren. Die gegeven verwerk je vervolgens in Excel. In deze opdracht ga je zelf een online formulier invullen en daarna de gegevens in Excel plakken.

Open deze link en vul (willekeurige) antwoorden in

Jouw resultaten, samen met die van andere respondenten zijn nu opgeslagen. Deze resultaten kan je vinden via deze link. Het scherm dat je krijgt ziet er ongeveer zo uit.

 

Selecteer de gegevens en plak deze in een (leeg) Excel-blad. Verander de 1e kolom (Tijdstempel) in 'Respondent x'.

Verwerkt dit tot dat de datasheet er als volgt uit ziet.

Laat jouw resultaat controleren door de docent.

 

De volgende stap is dat je uit jouw gegevens in een grafiek gaat weer geven.

Stap 1: Klik daarvoor gegevens en titel van vraag 2.

Stap 2: Kies invoegen > Draaigrafiek

 

Stap 3: Sleep de naam van de vraag naar As & naar Waarden:

Stap 4: Kies voor ander grafiek type, cirkel

Het resultaat ziet er (ongeveer) als volgt uit.

 

 • Ja, ik ga gegevens zelf in typen (eenvoudiger opdracht).
 • Nee, ik ga gegevens vanuit een online formulier halen (of heb dat al gedaan) - Kies deze optie als je wel ervaring hebt met Excel.
Ga je zelf gegevens in een Datasheet typen, of vanuit Google Forms?

Grafieken maken op basis van gegevens uit een datasheet

In Excel kan je gegevens uit een onderzoek invoeren.Met die gegevens kan je grafieken te maken of berekeningen op uitvoeren. In deze opdracht ga je van 4 respondenten de gegevens in een eigen datasheet plaatsen. Open Excel en maak een tabel zoals deze.

Voer de reacties van 4 respondenten in jouw datasheet in. Hier zie de resultaten van de respondenten. Klik op het plaatje voor een vergroting.

Vul bij het overtypen wel het hele antwoord in, dus bijvoorbeeld: 1. zeer mee eens.

Het resultaat ziet er dan ongeveer zo uit:

Laat jouw resultaat controleren door de docent.

 

De volgende stap is dat je uit jouw gegevens in een grafiek gaat weer geven.

Stap 1: Klik daarvoor op de kolom van vraag 2.

Stap 2: Kies invoegen > Draaigrafiek

 

Stap 3: Sleep de naam van de vraag naar As & naar Waarden:

Stap 4: Kies voor ander grafiek type, cirkel

Het resultaat ziet er (ongeveer) als volgt uit.

 

 • Ja, graag
 • Nee, ik weet al/nu hoe dat werkt
Ik wil toelichting op het maken van een grafiek vanuit een datasheet met behulp van een draaigrafiek

Interpreteren van de getallen

Informatie uit de grafieken

Nadat je alle data hebt verzameld en je je resultaten heb verwerkt in een datasheet, start de eigenlijke analyse. Wat zie je in de cijfers?

Stel je hebt onze vragenlijst afgenomen bij 6 respondenten en je krijgt deze resultaten bij vraag 3:

Een jaar later doe je hetzelfde onderzoek en nu krijg je de volgende resultaten:

Bespreek met de klas en de docent wat je kan met deze gegevens.

Gebruik je in deze analyse bij voorkeur gemiddelde, modus, mediaan?

Uitleg Modus en Mediaan

 • De docent heeft in deze les Modus behandeld
 • Graag in de les een blokje Gemiddelde Modus en Mediaan

Frequentie tabellen maken & opmaken in Excel en deze kopiƫren naar Word

Opmaak van tabellen

Met de vorige opdrachten heb je grafieken gemaakt op basis van gegevens in een datasheet.

Bij die grafieken maakt Excel ook een frequentie-tabel. Kijk eens terug in je sheet met de grafiek en je ziet links boven een tabel, zoals hier onder:

Om deze tabel net opgemaakt in een document te krijgen ga je in deze opdracht de opmaak aanpassen.

Stap 1: Kopieer alle gegevens uit de tabel.

Stap 2: Plak de gegevens in een nieuw blad/leeg deel van het blad, met de optie Plakken - waarden. Zie onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Met behulp van opmaak en getal optie maak je de tabel als volgt op:

Stap 4: Deze tabel kan je kopiëren naar je product in Word.

 

 

 • Nee, niet nodig
 • Ja, graag
Ik wil frequentie tabellen maken en deze in Word gebruiken.

Bestaande (frequentie) tabellen opmaken

Met de vorige opdrachten heb je grafieken gemaakt op basis van gegevens in een datasheet.

Bij die grafieken maakt Excel ook een frequentie-tabel. Kijk eens terug in je sheet met de grafiek en je ziet links boven een tabel, zoals hier onder:

Om deze tabel net opgemaakt in een document te krijgen ga je in deze opdracht de opmaak aanpassen.

Stap 1: Kopieer alle gegevens uit de tabel.

Stap 2: Plak de gegevens in een nieuw blad/leeg deel van het blad, met de optie Plakken - waarden. Zie onder:

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Met behulp van opmaak en getal optie maak je de tabel als volgt op:

Stap 4: Deze tabel kan je kopiëren naar je product in Word.

 

 

Kruistabellen

In de opdrachten tot nu toe heb je alleen gegevens over 1 vraag verwerkt. Vaak wil je gegevens tegen elkaar afzetten. Bijvoorbeeld om te zien of er een verband is tussen twee vragen.

In deze opdracht ga je een kruistabel maken op basis van je eerdere datasheet. Daarvoor geven we de vragen eerste een echte inhoud. Volg de volgende stappen.

Stap 1: Pas de kolommen van de datasheet aan.

 1.  vraag 1 - wekelijks -
           de vraag was: Komt u meer dan 1 x per week in dit winkel centrum?
 2.  vraag 2 - aanbod -
           de stelling was: Ik vind het aanbod in dit winkelcentrum goed!

Stap 2: Selecteer deze kolommen: 1. wekelijks, 2. aanbod

Stap 3: Kies bij Invoegen voor draaitabel

Stap 4: Zet bij

 • Rij- aanbod,
 • Waarde - wekelijks
 •  Kolom - wekelijks

Pas de tabel zo aan dat je percentages krijgt van de waarden. In de handleiding op Scholar vind je bij draaitabellen het stappen plan, met plaatjes van alle stappen.

Het resultaat ziet er (ongeveer) als volgt uit:

Extra opdracht:

Maak deze tabel ook op zoals bij de vorige opdracht.

Kruistabellen maken vanuit een datasheet

Kruistabellen maken vanuit een datasheet

 

In de opdrachten tot nu toe heb je alleen gegeven over 1 vraag verwerkt. Vaak wil je gegevens tegen elkaar afzetten. Bijvoorbeeld om te zien of er een verband is tussen twee vragen.

In deze opdracht ga je een kruistabel maken op basis van je eerdere datasheet.

Stap 1: Pas de kolommen van de datasheet aan.

 1.  vraag 1 - wekelijks - de vraag was: Komt u meer dan 1 x per week in dit winkel centrum?
 2.  vraag 2 - aanbod - de stelling was: Ik vind het aanbod in dit winkelcentrum goed!

Stap 2: Selecteer de kolommen: 1. wekelijks, 2. aanbod

Stap 3: Kies bij invoegen voor draaitabel

Stap 4: Zet bij

 • Rij- aanbod,
 • Waarde - wekelijks
 •  Kolom - wekelijks

Pas de tabel zo aan dat je percentages krijgt van de waarden. In de handleiding op Scholar vind je bij draaitabellen het stappen plan, met plaatjes van alle stappen.

Het resultaat ziet er (ongeveer) als volgt uit:

Kruistabellen maken

Voeg hier de content toe die je als study advies wilt tonen bij een fout antwoord.

Kruistabellen maken

In de opdrachten tot nu toe heb je alleen gegeven over 1 vraag verwerkt. Vaak wil je gegevens tegen elkaar afzetten. Bijvoorbeeld om te zien of er een verband is tussen twee vragen.

In deze opdracht ga je een kruistabel maken op basis van je eerdere datasheet.

Stap 1: Vul zelf de vragenlijst in.

 

Stap 2: Kopieer de resultaten uit de sheet naar een leeg Excel blad.

Stap 3: Kies in Excel bij invoegen voor draaitabel

Stap 4: Zet bij

 • Rij- aanbod,
 • Waarde - wekelijks
 •  Kolom - wekelijks

Pas de tabel zo aan dat je percentages krijgt van de waarden. In de handleiding op Scholar vind je bij draaitabellen het stappen plan, met plaatjes van alle stappen.

Het resultaat ziet er (ongeveer) als volgt uit:

Welk verband zie je tussen bezoek frequentie en mening?

(Extra opdracht: Maak van deze tabel ook een grafiek.)

 • Ja, geen uitleg nodig
 • Nee, graag uitleg
Ik kan kruistabellen maken met Excel

Certificaat in PDF maken

Open de voortgangspagina en klik op print. Maak een PDF met CutePDF en stop deze als bijlage in je product