Demo afdeling Techniek (Leonie)

 Woningborg en E-learning

 

Woningborg examen Goed & Deugdelijk werk

Bekijk de video en geef het antwoord

 

Welke NEN is hier van toepassing?

Welke norm zie je in de video voorbij komen?

 

Je ziet onderstaand afvoer bij een woning. Hoe ga je te werk?

 • Is geen goed en deugdelijk werk. Ik voorzie een claim
 • Feliciteer de bewoners met hun nieuwe woning
 • Vraag de ondernemer de vensterbank schoon te maken

De Technische ABC is van onschatbare waarde

 • Dat is zo!
 • Het is een leuk naslagwerk.

Hotspot: Wijs hier de 'technische deuk' aan svp

Woningborg examen Bouwbesluit toezichthouders

Het Bouwbesluit regelt het veilig vluchten van mensen uit gebouwen. Voldoet deze brandtrap?

Inzicht in vluchten

 • Ja
 • Nee

Het Bouwbesluit is gewijzigd. Wat is de juiste naam van het vigerende Bouwbesluit?

 

Moet een bouwplan altijd voldoen aan het Bouwbesluit?

 • bouwplan moet voldoen
  altijd
 • bouwplan kan afwijken in bepaalde gevallen
  experimentele bouw

Wanneer valt een balk naar beneden?

 • Als deze te zwaar is
 • Als deze te licht is
 • Waarom zou hij vallen

Wat is dit?

 • Rolmaat
 • Duimstok

Wat is een Frans balkon?

Hoofdstuk 2 constructieve veiligheid

 • Onvoldoende afstandhouders geplaatst
 • Wapening is nog blank. De walshuid moet eerst verwijderd zijn alvorens de beton erin mag
 • Wapening is prima
 • Beugels zitten niet volgens berekening t.w. hoh 300 mm
 • De bovenwapening is niet conform tekening
 • Ik kan hier geen antwoord op geven omdat ik essentiële stukken mis

Brandveiligheid

Woningen moeten volgens het Bouwbesluit worden voorzien van rookmelders. Zijn er in onderstaande woning voldoende rookmelders aangebracht? (RM=rookmelder)

Bouwbesluit art 6.21

 • Ja
 • Nee

 

Geef hieronder aan waar een rookmelder aanwezig moet zijn volgens het Bouwbesluit.

Geef hieronder aan waar een rookmelder aanwezig moet zijn volgens het Bouwbesluit

Geef hieronder aan waar een rookmelder aanwezig moet zijn volgens het Bouwbesluit

Op de foto een deur van een galerij waaraan zich diverse woningen bevinden, naar een trappenhuis. Voldoet deze deur aan de eisen?

 • Ja
 • Nee

Verdeel de onderstaande woning in een minimaal aantal brandcompartimenten.

 • minimaal 1 brandcompartriment
 • minimaal 2 brandcompartimenten
 • minimaal 3 brandcompartimenten

Dezelfde woning als zojuist. De woning en garage hebben samen een permanente vuurbelasting van minder dan 500 MJ/m2. Wat is de minimale WBDBO-eis tussen de woning en de aangrenzende (exact dezelfde) woning?

 • minimaal 20 minuten WBDBO
 • minimaal 30 minuten WBDBO
 • minimaal 60 minuten WBDBO

Op de foto is een luchtkanaal met brandklep te zien t.p.v. een brandscheiding. Geef hieronder aan wat van toepassing is.

 • Een brandklep moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor controle werkzaamheden.
 • Een brandklep moet aan een zijde van de brandscheiding, volgens het verwerkingsvoorschrift, gemonteerd worden.
 • Brandkleppen zijn vaak onzichtbaar, maar van cruciaal belang in een brandscheiding. Het voorkomt brandoverslag.
 • Elke brandklep heeft een certificaat en/of attest.

Algemeen Bouwkundig

AB:  Je start je inspectie en treft onderstaande aan. Wat valt je op?

AB:  Op de foto is een dakranddetail/muurafdekker te zien. Voldoet deze aan goed & deugdelijk werk?

 • Nee. De afwerking/waterkering is te kort hierdoor kan water het hout aantasten.
 • Ja. Dit kan wel omdat het hout verduurzaamd is uitgevoerd.

AB:  Kalkzandsteen elementen worden gelijmd voor het binnenspouwblad. Morgen gaat hier een PUR isolatieplaat (harde persing) tegen aan om vervolgens te metselen. Wat moet hier eerst nog gedaan worden?

 • De wand moet eerst uitharden. Dit is onvoldoende tijd.
 • De spouwankers zijn ondeugdelijk aangebracht.
 • De lijmbaarden dienen verwijderd te worden.

AB:  Onderstaande goot uitgevoerd in zink. Wordt deze correct aangebracht?

 • Nee deze wordt niet volgens verwerkingsvoorschriften aangebracht. Zink dient op ruwe houten latten, geventileerd, te worden aangebracht.
 • Ja zink kan op deze wijze worden verwerkt zolang er maar geen vocht onder het zink kan komen.

Introductie

Welkom bij de cursus Techniek. Onderstaand komen in verschillende secties diverse onderwerpen aan de orde. Bij elk onderwerp vind je vragen en informatie. Om te leren, getoetst te worden en je kennis verder te kunnen ontwikkelen.

Woningborg Assessment

Het Bouwbesluit is gewijzigd. Wat is de juiste naam van het vigerende Bouwbesluit?

 

Het Bouwbesluit regelt het veilig vluchten van mensen uit gebouwen. Voldoet deze brandtrap?

Inzicht in vluchten

 • Ja
 • Nee

Bouwfysica

BF:  Een erker wordt uitgevoerd met een zogenaamde koud-dakconstructie, zie de onderstaande details. Er ontbreekt iets in de dakconstructie. Wat ontbreekt er en welk risico ontstaat daardoor?

BF:  Je treft in de afbouwfase onderstaande meterkast aan. Wat merk je op? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Doorvoeren dient men luchtdicht af te werken.
 • De aarding zit aan de waterleiding. Dit mag niet volgens de voorschriften.
 • De qv;10 waarde is in het geding door deze uitvoering.
 • De mantelbuizen welke zijn toegepast zijn niet toegestaan.

BF:  Onderstaande dakvoet tref je aan op een bouwplaats. Wat merk je op? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Muurplaat is onvoldoende ondersabeld.
 • Een PUR toepassing ter plaatse van de aansluiting met de vloer is hier op zijn plaats.
 • Dit beeld kan leiden tot onvoldoende luchtdichtheid van de woning.
 • De holle kanalen van de kanaalplaatvloer moeten worden dichtgezet zoals op deze foto zichtbaar.

BF:  Je treft in de ruwbouw onderstaand woningscheidend detail aan. Welk probleem kan hier ontstaan?

 • Ik voorzie een probleem rondom geluid.
 • Ik voorzie een probleem rondom vocht.
 • Ik voorzie een probleem rondom brandveiligheid.

BF:  Wat is de Rc-waarde voor verticale uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied?

 • 4,5 m2K/W
 • 5 m2K/W
 • 6 m2K/W

BF:  Wat is de Rc-waarde voor horizontale uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied?

 • 5 m2K/W
 • 6 m2K/W
 • 6,5 m2K/W

BF:  Is in onderstaande situatie een mogelijke koudebrug zichtbaar?

 • Ja
 • Nee

BF:  Met een hulpmiddel constateer je bij onderstaande situatie dat de muurplaat niet goed is afgedicht. Wat kun je vaststellen? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Luchtdichting van de woning in het geding.
 • qv;10-waarde heeft geen invloed op deze kleine openingen.
 • Dit heeft geen gevolgen voor de EPC berekening.

BF:  Onder de foto van een woningscheidende wand. Wat valt je op?

BF:  Wat is waar en wat niet over onderstaande uitvoering?

 • Wij adviseren om geen elektra leidingen te voeren in de spouw. Zo ook voor hemelwaterafvoeren.
 • Het verjongen van de isolatie op deze wijze is afdoende.
 • Het is van belang om een valse spouw te voorkomen. Een valse spouw reduceert de Rc waarde fors.
 • De DPC-folie moet achter de isolatie tegen het binnenblad om te voorkomen dat vocht in de constructie kan dringen.
 • De DPC-folie moet achter de isolatie tegen het binnenblad om te voorkomen dat vocht in de constructie kan dringen.

In het Bouwbesluit staan eisen met betrekking tot de geluidwering van de gevel. Wat is de minimale eis voor de geluidwering van de gevel van woningen?

Tip: Bouwbesluit bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid.

 • 10 dB
 • 20 dB
 • 30 dB
 • 35 dB