วิชาโลกของเรา

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน พบกับครอู๋อีกแล้ว ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา สถานที่ท่องเที่ยว และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา พร้อมเรียนรึยังคับไปเรียนกันเลย

บทที่ 1 อาเซียนศึกษา

ความหมายของอาเซียน

อาเซียนคืออะไรกันนะ

        อาเซียน เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งรายนามประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น โดยอาเซียน มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า "Association of Southeast Asian Nations" หรือ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"  .....

ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเทศบรูไน

บรูไน เป็นประเทศที่ตลาดเปิดแบบเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศ จะมาจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ อันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นสินค้าประเภท เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร

 • เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
 • ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
 • ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
 • นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
 • ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ชมวิดีโออาเซียน

Your heading text goes here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ศึกษาจากใบความรู้ที่ 1.1

ศึกษาใบความรู้

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่กำหนดใด โดยต้องศึกษาทุกหัวข้อนะคะ

หลังจากนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว และสรุปเนื้อหาเป็นแผนผังความคิด ส่งผ่านทางอีเมลของอาจารย์ [email protected]

หากไม่เข้าใจให้นักเรียนค้นหาเพิ่มเติมที่ google

10-country-asean

ที่ตั้งของแต่ละประเทศของอาเซียน

ข้อที่ 1 ประเทศในกลุ่มมีกี่ประเทศ

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20

ข้อที่ 2 ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน

 • ไทย
 • บรูไน ดารุสซาลาม
 • กัมพูชา
 • ฝรั่งเศส
 • ญี่ปุ่น
 • อิตาลี

ข้อที่ 3 จากรูปภาพ คือธงชาติของประเทศใด

 • กัมพูชา
 • ลาว
 • ไทย